20120405_maundy_money
Předávání "maundy money" při ceremonii roku 1867. (wikimedia)

Hertfordshire - Zeleným čtvrtkem, kterému se tady ve Velké Británii říká Maundy (čti móndy) Thursday nebo také Holy Thursday, začíná oslava Velikonoc. Váží se k němu dva pro nás neobvyklé obyčeje.

Oba vychází z události popsané v bibli. Při jednom zvyku si lidé navzájem umývají nohy, tak jako to na Zelený čtvrtek učinil Ježíš Kristus svým učedníkům. Tímto gestem jim chtěl ukázat, jak je miluje a dát jim příklad, aby se navzájem měli rádi. Chodidla se v mnoha kulturách považovala za to nejšpinavější místo na těle, proto se jednalo právě o ně.

Dalším zvykem je rozdávání speciální kolekce vyražených mincí, které panovník, v tomto případě královna Alžběta II. slavící letos šedesát let na trůnu, rozděluje zasloužilým seniorům při bohoslužbě v jednom z britských kostelů. Kostely se každý rok střídají a osoby, které mince obdrží, vybere příslušný pastor. Obvykle pochází z dané diecéze.

Do roku 1689 angličtí panovníci rovněž myli nohy svým chudým poddaným jako připomínku, že by lidu měli sloužit, ovšem je třeba podotknout, že předtím, než král nebo královna k mytí a líbání nohou přistoupili, chodidla už byla omyta královskými služebníky. Šťastlivci dostali také jídlo a ošacení a od 13. století přibyl obřad rozdávání almužen, kterým se dodnes říká „maundy money“.

Dnes jsou maundy money stříbrné mince nevelké hodnoty, v podstatě pence (něco jako naše halíře), které mohou sloužit jako zákonné platidlo, ovšem pro svou vzácnost jsou ceněny sběrateli, jelikož jde o speciální ražbu. Jejich nominální hodnota je jedna, dva, tři a čtyři pence.

Protože si Britové potrpí na tradice, i kolem ceremonie nazvané Royal Maundy  je řada rituálů. Mince se předávají v jednoduchých kožených bílých a červených váčcích. Ty nesou na zlatých tácech příslušníci královské stráže (samozřejmě vyšňoření v uniformách).

Zatímco červený váček obsahuje zpravidla pětilibrovou a padesátipencovou minci připomínající významné události a výročí země, v bílé tobolce jsou maundy money ve stejné hodnotě, jako je věk panovníka. Protože britské královně bude letos 86 let, obdarovaní ve váčku naleznou 86 pencí. A kolik že jedinců bude mít to potěšení si tento vzácný dar převzít? Je to jednoduché – letos to bude 86 mužů a 86 žen.