Co si představíte při čtení Ťia Taovy básně? (Public domain image)
Co si představíte při čtení Ťia Taovy básně? (Public domain image)

Výkladový překlad klasické čínské poezie z dynastie Tchang

Poznámka vydavatele: Toto je třetí článek série překladů čínské poezie z dynastie Tchang. Články obsahují čínský originál, český překlad s výkladem, malý úvod, kontextualizaci a zhodnocení.

Ťia Tao je básníkem středního období dynastie Tchang. Jako mladík byl buddhistickým mnichem, ale po nějaké době z kláštera odešel, aby se mohl věnovat psaní poezie.

Pro Taa, stejně jako i pro mnoho jiných čínských básníků (ať už před, během nebo po dynastii Tchang), je charakteristická hluboká souvislost mezi básnickou a duchovní sférou.

Toto spojení je patrné i z čínského písma. Konkrétně znak pro „báseň" (詩) je příbuzný se znakem pro „chrám" (寺); respektive znak pro „báseň" je sloučenina, která doslovně znamená „chrám slova".

Takže zde je Ťia Taův „chrám slova" o jeho pokusu navštívit v horách Mistra.

 

20120417_poustevnik2

 

Duchovní podnět v tchangské poezii je málokdy spojen s vyjádřením nebo zdůrazněním konkrétní doktríny nebo školy. Naopak, konfuciánské, buddhistické a taoistické tradice jsou zde navzájem propletené a někdy dokonce ne zcela rozpoznatelné.

Je to patrné i z této básně. Ať už je onen Mistr v horách buddhistický mnich nebo taoistický mudrc, zdá se, že Ťia Taovi na tom až tak moc nezáleží a v konečném důsledku to ani nic nemění na citlivosti této básně.

V každém případě je zde nepopiratelná spojitost mezi Mistrem, který se vydal sbírat bylinky, a básníkem, který se vydal do hor najít svého Mistra. Z jakéhokoliv úhlu pohledu se na to díváme, tchangský básník hledá duchovno.

¨

Lan Chua je pseudonym newyorského spisovatele a překladatele. Tento pseudonym v překladu znamená „Modrá květina" a je projevem úcty Billu Porterovi (jeden z největších překladatelů čínských mistrovských textů, známý pod pseudonymem Red Pine), a široké lyrické tradici, na které se snaží podílet.

small_United_Kingdom

 

Seriál básní:

Opožděn na cestě ze S'-čchuanu - poezie z dynastie Tchang

Kadidlo line se v chrámu, jímž procházím - poezie z dynastie Tchang

Tráva - poezie z dynastie Tchang

Jarní úsvit - poezie z dynastie Tchang