20120425_internet
Väčšina dnešných britských študentov aktívne využíva moderné technológie, ilustr. foto. (Brandon Carson)

Napriek tomu, že dnešní študenti sú zaplavení rozličnými technológiami, nie všetci ich používajú alebo sú v nich zruční, hovorí nový výskum. Na druhej strane, mobilné telefóny a sociálne siete žiakov do 25 rokov rozptyľujú pri štúdiu.

Výskum pod vedením doktora Christopher Jonesa z Open University sledoval, ako dnešní britskí univerzitní študenti používajú technológie pre sociálne a študijné účely. Do štúdie sa zapojilo viac ako 2 000 prvákov z piatich britských univerzít, pričom 68 sa zúčastnilo aj osobného pohovoru. Niektorí študenti si zaznamenali písomný a video diár svojho využívania technológií počas 24 hodín.

„Náš výskum ukázal, že argument, podľa ktorého existuje generačná priepasť medzi dnešnou generáciou mladých ľudí, ktorí sú ponorení v nových technológiách a staršími generáciami, ktorí sú na ne menej zvyknutí, je nesprávny,“ vyhlásil doktor Jones.

„Rozmanité spôsoby, akými mladí ľudia dnes používajú technológie ukazuje, že takýto argument je príliš zjednodušujúci a že nová generácia, častou nazývaná ,internetovou‘, s vysokými zručnosťami ohľadom technológií, neexistuje.“

Výsledky ukázali, že malá časť študentov vôbec nepoužíva e-mail, zatiaľ čo iní sú na začiatku zmätení z rozsahu technológií, ktoré sú v súčasnosti prístupné na britských univerzitách. Takmer 98 % študentov, ktorí sa zapojili do výskumu, vlastní mobilný telefón, asi tri štvrtiny má notebook a viac ako tretina tzv. pevný, domáci počítač.

Medzi pohlaviami neboli veľké rozdiely, čo sa týka úrovne IT zručností. Študenti muži boli sebaistejší v práci s tabuľkovými procesormi, grafickými a audiovizuálnymi programami, a pri úlohách správy počítača.

Rozdiely sa však ukázali v používaní technológií medzi mladšími a staršími študentmi. Žiaci do 20 rokov sa viac angažovali na sociálnych sieťach ako Facebook a Twitter, v posielaní textových správ, sledovania videí a uploadovania fotografií, pričom používanie technológií u študentov starších ako 25 rokov viac súviselo so štúdiom ako so zábavou. Takmer 80 % študentov nad 35 rokov sa nikdy nezapojilo do sociálnych sietí.

Pri rozhovoroch sa často spomínalo prílišné používanie technológií a ich rozptyľujúci účinok, obzvlášť čo sa týka sociálnych sietí a textových správ. Niektorí študenti si však osvojili obranné stratégie ako vypnutie zariadení počas štúdia alebo používanie technológií iba v určitých časoch počas prestávok.

Výskum zistil, že dnešní študenti používajú na štúdium hlavne svoju internátnu izbu alebo univerzitnú knižnicu, rovnako ako pred 10 rokmi, hoci im technológie umožňujú študovať kdekoľvek.

Viac ako dve tretiny študentov uviedlo, že technológie, ktoré im poskytuje univerzita, sú adekvátne pre ich študijné potreby, a nie sú dôkazy, že by univerzity nedokázali splniť technologické požiadavky, uzatvárajú autori štúdie.

small_United_Kingdom

Čtěte také:

Výzkum: Naši předkové používali oheň už před milionem let

Rozvoj charakteru zlepšuje prospěch ve škole

Bakterie na kůži ovlivňují, jak přitahujete komáry

Výzkum: Nová bavlněná textilie se sama čistí sluncem

Štúdia: Meditácia môže predchádzať psychickým poruchám