Portrét Wang Weie, jednoho z nejvýznamnějších básníků dynastie Tchang. Z 'Projektu Yorck: 10 000 mistrovských děl malířství'. (Public domain image)
Portrét Wang Weie, jednoho z nejvýznamnějších básníků dynastie Tchang. Z 'Projektu Yorck: 10 000 mistrovských děl malířství'. (Public domain image)

 

Poznámka vydavatele: Článek patří do série překladů čínské poezie z dynastie Tchang. Každé dílo obsahuje čínský originál, český překlad s výkladem, malý úvod, kontextualizaci a zhodnocení.

Tentokrát jsme přeložili báseň Wang Weie, dalšího z velkých poetů středního období dynastie Tchang.

Kromě básní byl Wang vyhlášený i jako skvělý malíř krajinomalby.

Ačkoliv se žádný z jeho obrazů nedochoval (kromě kopií namalovaných jeho následovníky), jak řekl jeden z čínských poetů Su Š', Wangovy básně jsou obrazem samy o sobě.

Po dvou desetiletích výsluní a pádů v císařské byrokratické struktuře se Wang nakonec rozhodl odejít ze služeb státu a plně se oddat kultivaci buddhovství. Poté, co „odešel" z tohoto světa, dostal přezdívku „Básník Buddha".

Buddhovská povaha prostupuje jasně touto básní jako část hornaté krajiny. A je to skutečně kombinace přírody a duchovna, jež přes toto dílo v člověku vyvolává vzpomínky a modernímu čtenáři je tak svým způsobem velmi blízká.

 

verze 1

20120427_chram2

 

verze 2

Kadidlo line se z chrámu, když procházím

Kráčeje cestou neznámou
Do hloubi hor jež z oblak ční
Sám mezi letitými kmeny
Chrám kdesi v dáli vyzvání

Dolů po skalisku strmém
Bystřinka horská klopýtá
Mýtinkou stinnou z borovic
Z posledních paprsků se smráká


Nežli se stočit stihne
V jezírku ticha spočívá

Zde mysl sytá pokoje
Konečně ztiší sebe - lítého draka.

 

Cesta Wang Weie přes horu Čchung-nan nese nápadně krásnou podobu jako toulky anglického básníka 19. století „Jezerním okrskem" - nicota, se kterou se setkává, se mění v naprostou romantiku.

Lan Chua je pseudonym newyorského spisovatele a překladatele. Tento pseudonym v překladu znamená „Modrá květina" a je projevem úcty Billu Porterovi (jeden z největších překladatelů čínských mistrovských textů, známý pod pseudonymem Red Pine), a široké lyrické tradici, na které se snaží podílet.

 

small_United_Kingdom

 

Seriál básní:

Opožděn na cestě ze S'-čchuanu - poezie z dynastie Tchang

Hledám poustevníka... - poezie z dynastie Tchang

Tráva - poezie z dynastie Tchang

Jarní úsvit - poezie z dynastie Tchang