20100810_cinske_znaky1
Původní znaky čínského jazyka mají dlouhou historii. Ilustrace skladby některých základních čínských znaků, jako např. „osoba“ (člověk), „vidět“ a „hledat“. (Velká Epocha)

 

Vznik čínského písma se váže k legendě o Cangjíeovi, který sestoupil z nebes, aby dal lidstvu čínské znaky.

V čínském jazyce je přibližně 250 základních symbolů, nazývaných radikály, které představují vyobrazení věcí existujících v přírodě a používaných v lidském životě.

Každý znak obsahuje hlouboká pochopení dané věci, jevu či pojmu a jeho složení z menších znaků (radikálů) může čtenáři jejich hluboký význam odhalit.

Zavedení nových zjednodušených znaků pod dohledem čínské komunistické strany odstranilo ze zankového písma původní hluboké významy a proběhlo tak agresivně, že se proti němu postavily známé osobnosti z oblasti vědy i umění. Byli to například Čchen Meng-ťia, Čang Po-ťün a Luo Lung-ťi a mnoho dalších. Za svůj postoj byli označeni za „pravičáky“ a většina z nich skončila v pracovních táborech, což se rovnalo odsouzení k smrti.

Zjednodušení znaků bývá někdy také označováno jako součást „komunistického komplotu“ s cílem vymýtit tradiční čínskou kulturu včetně všech jejích hodnot

Níže je uvedeno několik příkladů, které ukazují rozdíly mezi tradičními a zjednodušenými čínskými znaky. Znak vlevo je tradiční čínský znak a zjednodušený znak je uveden v závorce.

滅 (灭) tento znak znamená přehradit nebo zamezit a vyslovuje se Mie. Tradiční znak se skládá ze znaku pro vodu a znaku pro časový, pomíjivý kontext. Podle teorie Pěti prvků to bude doba, kdy je oheň nejslabší nebo a voda tento oheň, který už je jen velmi slabý, zcela uhasí. Ve zjednodušeném znaku se velká část z tohoto významu vytratila.

愛 (爱) tento znak znamená lásku a vyslovuje se Aj (Ai). Tradiční znak ukazuje lásku se srdcem (心). Zjednodušená verze srdce vypustila, takže bohužel ve zjednodušené čínštině už srdce není. 

親 (亲) tento znak znamená blízký nebo důvěrný a vyslovuje se Čchin (Qin). Ve zjednodušené formě byla odstraněna pravá část znaku (見), který má význam vidět a dívat se. Jsou-li si lidé blízcí, zcela jistě se na sebe dívají. Tato část významu se také vytratila. 

東 (东) tento znak znamená východ a vyslovuje se Tung (Dong). Slunce (日) uprostřed vychází za stromem (木), který ukazuje směrem na východ. Tradiční znak má úzký vztah k přírodě. Ve zjednodušené formě se to ani nedá poznat, protože tu chybí slunce. 

葉(叶) Tento znak znamená list nebo listy a vyslovuje se Jie (Ye). Tradiční znak se skládá z trávy a tenkých obrysů stromu, zatímco zjednodušený znak byl zcela pozměněn.

Na první pohled vedla reforma k tomu, že se znaky nechají snáze napsat. V současnosti však existuje více znaků, které se sobě podobají, takže se dají snáze zaměnit.

Hluboké významy a duchovní obsah znaků dnes nelze ze znaků vyčíst, spojení s tradiční čínskou kulturou je kvůli zjednodušení velmi omezené, ne-li úplně zničené.

Po příchodu do čínské země z oblasti Ruska, se komunisté rozhodli nahradit tradiční čínskou kulturu, kulturou komunistickou, kterou se jali násilně všťípit místnímu obyvatelstvu. K čemuž sloužila například kampaň nazvaná Kulturní revoluce.

Článek byl aktualizován 30. dubna 2012

small_Germany

 

Čtěte také:

Zkoumání čínských znaků - úvod

Čínské znaky: Muž a žena

Čínské znaky: Yi – Poctivost, Spravedlnost, Loajalita

Čchang-ťie, vynálezce čínského znakového písma