20120502_minister_culture
I Jin, první ministr vlády dynastie Šang. (Ilustrace Yeuan Fang/The Epoch Times)

I Jin byl prvním ministrem vlády dynastie Šang, u dvora sloužil po dobu padesáti let. Mezi lidmi proslul svojí laskavostí, uměl se správně rozhodovat a také dobře vařil.

Když se I Jin narodil, přehnala se zemí velká povodeň. I Jin byl zachráněn a vychován kuchařem krále z království Sin. I Jin se učil od svého otčíma kuchařskému umění a také mnoha dalším věcem.

Byl pracovitý a stal se velmi schopným mladým mužem. Brzy se stal učitelem princezny v království Sin.

Když se princezna provdala za krále Tchanga z království Šang, byl I Jin vyslán, aby princeznu následoval do království Šang.

Tchang brzy zjistil, že je učitel jeho choti talentovaný a laskavý. Požádal ho tedy, aby mu pomohl vládnout. S jeho pomocí založil dynastii Šang a jmenoval jej svým prvním ministrem vlády.

Tchang konzultoval s I Jinem své názory na mnohé významné národní záležitosti. Někdy I Jin podával návrhy, které vycházely z jeho vytříbené kuchařské techniky.

Radil Tchangovi: ,,Vládnutí dynastii je právě jako vaření. Není dobré, když dáš příliš soli nebo málo soli. Koření je lépe přidávat poskromnu. Vládnoucí dynastie nemohou být příliš ukvapené ani příliš opožděné. Pouze správnými nařízeními pro uspořádání věcí můžeš vše dobře řídit. Tímto způsobem budeš dobrým králem, budeš dobře vládnout a tvůj lid tě vřele přijme.“ Tchang byl radou I Jina ohromen.

I Jin byl také vynálezcem odvarů v tradiční čínské medicíně, kde bylo třeba přidávat různé čínské byliny do vroucí vody. Odvar bylo možné podle potřeby libovolně přizpůsobovat a mohl být vytvořen z mnoha druhů čínských bylin.

Provedl také pečlivé rozdělení bylin a zdůrazňoval pořadí jejich varu. Odpovídal na otázky: Kterou bylinu přidáme do vody jako první? Má-li být oheň velký nebo malý? Jak dlouho je potřeba vařit lék?

Jeho metoda ovlivnila také techniky vaření čínského jídla a byla kombinací znalostí umění vaření a čínského lékařství.

I Jin zemřel ve věku sta let a na znamení pocty za jeho přínos dynastii Šang byl pohřben po boku císaře Tchanga.

small_United_Kingdom

Čtěte také:

Záchrana dračí princezny, část I. ze III

Příběhy ze staré Číny: Kdo povýší ty, kdo mluví upřímně, získá cenné rady

Příběhy ze staré Číny: Rádce kárá krále i po smrti