Mnozí si začínají myslet, že ne

20120505_telepatie2
Ilustr. foto. (MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images)

Novinář Steven Volk nedávno s překvapením zjistil, že jeden z hlavních skeptiků, psycholog Richard Wiseman, přiznal, že důkazy mluvící pro telepatii jsou tak dobré, že „podle měřítek kterékoliv jiné vědecké oblasti je (telepatie) prokázaná“. Co je podle Volka ještě neuvěřitelnější, je fakt, že další z předních skeptiků Chris French s Wisemanem souhlasí.

Pan Volk by byl možná udiven ještě více, kdyby se dozvěděl, že psycholog Donald Hebb napsal už v roce 1951 tohle:

Proč nepřijmeme mimosmyslové vnímání (MSV) jako psychologický fakt? (Rhineovo výzkumné středisko) nabídlo dostatek důkazů, aby nás přesvědčilo téměř o čemkoliv jiném... Osobně MSV ani na chvíli nepřijímám, protože je nelogické. Moje vnější kritéria, jak fyzická, tak psychická, mi říkají, že MSV není faktem navzdory behaviorálním důkazům, které byly hlášeny. Nechápu, jaké jiné důvody moji kolegové mají, aby ho odmítali … Možná se ještě ukáže, že má Rhine pravdu, i když je to podle mě nepravděpodobné, a mé vlastní odmítání jeho názoru je, a to doslova, předsudek.

O čtyři roky později publikoval George Price, tehdy výzkumný pracovník na lékařské fakultě Univerzity Minnesota, článek v prestižním časopise Science, kde napsal:

Zdá se, že ti, co věří v nadpřirozené úkazy... vyhráli rozhodující vítězství a doslova umlčeli opozici. … Toto vítězství je výsledkem pečlivého experimentování a inteligentní argumentace. Při pokusech s MSV došlo u desítek pokusů k pozitivním výsledkům a matematické postupy schválili přední statistici. … Proti všem těmto důkazům je téměř jedinou obranou, která skeptikům zůstává, nevědomost.

Price nicméně tvrdil, že „MSV není kompatibilní se současnou vědeckou teorií“, a tázal se:

Jsou-li tedy parapsychologie a moderní věda nekompatibilní, proč neodmítnout parapsychologii? ...Ten výběr leží mezi vírou v něco „opravdu revolučního“ a „radikálně neslučitelného se současným myšlením“ a vírou, že se vyskytuje podvod a sebeklam. Co je rozumnější?

Takže tu máme dva skeptiky, kteří prakticky uznávají, že kdyby šlo o kterékoliv jiné pole bádání, pokusná data by se už v roce 1950 dočkala všeobecného přijetí. Stejně jako Price a Hebb, před nimi i Wiseman a French mají za to, že tvrzení o existenci telepatie jsou tak zvláštní, že potřebujeme větší míru důkazů, než bychom požadovali normálně. Proč je to tak? Většina lidí věří v realitu telepatie na základě vlastních zkušeností a mate je, když se o ní mluví jako o „zvláštní“.

Ještě nepochopitelnější je, že průzkumy ukazují, že velká část vědců možnost existence telepatie přijímá. Dva průzkumy, jeden s pěti sty vědci a druhý s více než tisícem vědců, zjistily, že většina respondentů (56 % u prvního průzkumu a 67 % u druhého ) považuje MSV za „prokázaný fakt“ nebo za „pravděpodobnou možnost“.

Takovéto průzkumy naznačují, že vědce fenomén psi [1] zajímá a jsou k němu otevření. Tohle nicméně neplatí v případě jednoho vědeckého oboru – psychologie. V první studii se pouhé tři procenta přírodních vědců vyslovila, že je MSV „nereálné“, zatímco u psychologů to bylo 34 procent účastníků.

Vlastně všichni dnešní přední skeptici (Wiseman, French, James Alcock, Susan Blackmoreová a Ray Hyman), kteří nadpřirozené schopnosti zamítají, jsou psychologové. Výjimkou je biolog Richard Dawkins, ale stejně jako Wiseman a French, i on poznamenal, že existence telepatie by „převrátila zákony fyziky naruby“.


Neschopnost korespondovat s ostatními oblastmi vědy

Psycholog James Alcock nedávno napsal, že tvrzení o parapsychologii jsou „v rozporu s moderním vědeckým pohledem. To samo o sobě neznamená, že by byla parapsychologie chyba, ale jak poukázal význačný neuropsycholog Donald Hebb, pokud se tvrzení o parapsychologii prokáží jako pravdivá, pak se fyzika, biologie a neurověda v některých základních ohledech strašlivě mýlí“.

Ale ani Alcock, Hebb, Wiseman nebo French se neobtěžují vysvětlit, jak jsou tvrzení o parapsychologii „v rozporu“ s vědou či jak „fyzika a fyziologie říkají, že MSV není faktem“.

Pro skeptika je vskutku zřídkavé, aby toto tvrzení podepřel konkrétními příklady. Jak ukazuji ve své nové knize „Věda a nadpřirozené jevy“ (Science and Psychic Phenomena), v těch několika málo případech, kdy příklady uvádí, jedná se vždy o principy klasické fyziky, o kterých se už tři čtvrtě století ví, že nejsou správné.

Řada předních fyziků, jako Henry Margenau, David Bohm, Brian Josephson a Olivier Costa de Beauregard naopak poukázala na to, že jev psi v kvantové fyzice nic neznemožňuje. Costa de Beauregard se dokonce domnívá, že kvantová fyzika doslova vyžaduje, aby jev psi existoval. A fyzik Evan Harris Walker přišel s teoretickým modelem psi na základně von Neumannovy formulace kvantové mechaniky.

Námitka Raye Hymanna z roku 1996, že uznání psi by si vyžádalo „opustit relativitu a kvantovou mechaniku v jejich současné formulaci“ se proto ukazuje jako nesmysl. Srovnejte Hymanovo prohlášení s výrokem teoretického fyzika Costa de Beauregarda, který píše, že „relativistická kvantová mechanika je koncepční schéma, kde by se jevy jako telekineze a telepatie, spíše než považované za iracionální,  měly očekávat jako racionální“.

 

Pokračování článku..


Čtěte také:

Vědci v Jakartě uskutečnili převratné testy mozku (video)

Intuice: Smysl, který popírá fyzično

Neuron “Jennifer Aniston“ může odhalit, na co myslíte

Dr. Joe Dispenza: Může mysl ovlivňovat hmotu?

Sídlí paměť mimo mozek?

Potíže s vědou - může nám chůze zvětšit mozek?

Meditace změní strukturu mozku již za osm týdnů, zjistila studie


Skeptikové, jako psycholožka Susan Blackmoreová, rádi říkají, že existence psi není kompatibilní „s naším vědeckým pohledem“. Ale který vědecký pohled myslí? Psi určitě není kompatibilní se starým vědeckým pohledem založeným na Newtonovské mechanice a behaviorální psychologii. Zato je kompatibilní s vynořujícím se vědeckým pohledem založeným na kvantové mechanice, neurovědách a kognitivní psychologii.

Ale i předtím, než ve 20. letech dvacátého století kvantová mechanika vytlačila mechaniku klasickou, byli mnozí fyzikové otevřenější výzkumu psi než jsou psychologové dnes. Ohromující počet těch nejvýznačnějších fyziků 19. století se o výzkum nadpřirozena zajímalo, včetně Williama Crookese, vynálezce katodové trubice používané v televizorech a počítačových monitorech, J. J. Thomsona, který dostal roku 1906 Nobelovu cenu za objevení elektronu, nebo Lorda Rayleigha, slavného vynálezce a nositele Nobelovy ceny z roku 1904. Samozřejmě, tito lidé byli svými kolegy za studium těchto neobvyklých úkazů kritizováni a zesměšňováni.

Ale moderní fyzika je od té klasické velice rozdílná a je na čase, aby si to skeptičtí psychologové uvědomili. Velký psycholog Gardner Murphy, předseda Americké komory psychologů a později zakladatel Americké společnosti pro paranormální výzkum, své kolegy psychology vyzýval, aby se s moderní fyzikou lépe seznámili.

Murphy v roce 1968 napsal: „... problém je na úrovni fyziky, ne na úrovni psychologie. Psychologové mohou být trochu zaraženi, když se setkají s moderními fyziky, kteří tyto úkazy snadno přijímají. Vlastně je berou daleko vážněji než psychologové a říkají, že jako fyzikové už nejsou vázáni druhy Newtonovy distribuce energie, zákonem obrácených čtverců atd., díky nimž se vědci považovali za pevně svázané... Psychologové pravděpodobně budou svědky období pomalé, leč konečné eroze mírně výhradního názoru, který se sám propagoval jako jediný správný vědecký přístup v tomto oboru. Až se odloží domnělá správnost Newtonovské fyziky a nahradí ji fyzika moderní, data z parapsychologie budou téměř určitě v souladu s obecnými psychologickými principy a budou poměrně lehce přizpůsobena systematickému rámci psychologie jako vědy.

Chris Carter byl vzdělán na Oxfordské univerzitě a je autorem knihy „Science and Psychic Phenomena: The Fall of the House of Skeptics” (Věda a nadpřirozené jevy: Rozpad domu skeptiků).


small_United_Kingdom


Čerpané zdroje:

Alcock, J.E., 1981.  Parapsychology: Science or Magic? New York: Pergamon.

Alcock, J.E., 1985.  “Parapsychology: the Spiritual Science”.  Free Inquiry, 5 (2), p. 25-35.

Costa de Beauregard, Olivier, 1975. “Quantum Paradoxes and Aristotle’s Twofold Information Concept,” in Laura Oteri, editor, Quantum Physics and Parapsychology (New York: Parapsychology Foundation, 1975), pages 91 – 102.

Costa de Beauregard, Olivier, 1979.  “The Expanding Paradigm of the Einstein Theory”, in A. Puharich, editor, The Iceland Papers (Amherst: Essentia Research Associates, 1979), pages 161-191.

Evans, Christopher, 1973.  “Parapsychology – what the questionnaire revealed”, New Scientist, 25, January 1973, page 209.

Hyman, R. 1996b.  The Evidence for Psychic Functioning: Claims vs. Reality Skeptical Inquirer, March/April 1996, pp. 24-26.

Price, George, R. 1955.  “Science and the Supernatural”, Science Volume 122, number 3165, August 26, pages 359-367.

Wagner, Mahlon, and Mary Monet, 1979. “Attitudes of College Professors Toward Extra-Sensory Perception,” Zetetic Scholar, 1979, 5, pages 7 – 16.

Walker, E.H. 1979.  “The Quantum Theory of Psi Phenomena”, Psychoenergetic Systems, Vol. 3, pages 259 – 299.

 


Čtěte také:

Vědci v Jakartě uskutečnili převratné testy mozku (video)

Intuice: Smysl, který popírá fyzično

Neuron “Jennifer Aniston“ může odhalit, na co myslíte

Dr. Joe Dispenza: Může mysl ovlivňovat hmotu?

Sídlí paměť mimo mozek?

Potíže s vědou - může nám chůze zvětšit mozek?

Meditace změní strukturu mozku již za osm týdnů, zjistila studie

 


[1]  psi je je termín z parapsychologie, který označuje paranormální jevy jako mimosmyslové vnímání nebo procesy, které tyto jevy způsobují. Někdy se tento pojem používá laickou veřejnosti pro označení nadpřirozených schopností.