K příležitosti 20. výročí zveřejnění kultivační praxe Falun Dafa

20120521_basen

 

Přes sedm tisíc let lidské civilizace, kolik hrdinů se vystřídalo na jevišti?

Vrcholy a pády, úspěch a selhání po sobě jako vlny se valí,

láska, nenávist, vděk a vztek, jako když moře písek odplaví.

Mudrci z let minulých vyčerpali své vědomosti,

Osvícené bytosti sestoupily na svět, aby předaly svá náboženství.

 

V reinkarnacích utrpení bytostí sledujíc,

říkají jim, ať jdou srdcem dobrotě vstříc.

Mudrcové předpověděli zprávu z nebes: Bohové budou vést lodě,

zachraňující lidi v tom posledním bodě.

 

V bohatství i chudobě, tisíce let lidé čekali,

navzdory všemu utrpení na lodi dobroty se plavili.

Morální úroveň dnes se však propadá, laskavost a svědomí ze srdcí zmizely.

Ta naše planeta, malá jak vesnička. Divíš se: „Proč se Bohové ještě neobjevili?"

 

Netušíš, co se dělo těch dvacet let...

On šířil Fa [Zákon, Dharmu] s obrovským úsilím, mezitím vlas mu zbled.

Laskavě pobízel ten zlý a otrávený svět, aby se dobrým stal,

zatímco zlých lidí vítr lží a laciných pomluv o něm vlál.

 

K podvedení světa obří lež vymysleli, kradouce lidem šanci na spásu,

berouce jim spravedlivé učení, do každičké vísky vnesli smutek, a ne krásu.

Ale na scéně Shen Yun Kolo Zákona roztáčí,

Velká loď bytosti zachrání a pohromu odtlačí.

 

Po dlouhém pochodu dějin nebeská brána se otevřela,

Nebeská stvoření sestupují, by lidské bytosti zachránila.

Všechno to úsilí pomáhá jim rozpoznat dobré a zlé,

Zanedlouho pravda smete temnou mlhu z cesty tvé.

 

small_United_Kingdom

 

Čtěte také:

Báseň: Vybrať si

Kadidlo line se v chrámu, jímž procházím - poezie z dynastie Tchang

Rozdíl mezi tradiční a současnou kulturou Číny

Pátrání po dávné kultuře Číny