Čínská občanka Čao Jü Ťin a člen sindikátu novinářů Jakub Šmíd na zasedání senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice 24. května 2012. (Michal Kos/ Televize NTD)
Čínská občanka Čao Jü Ťin a člen syndikátu novinářů Jakub Šmíd na zasedání senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice 23. května 2012. (Michal Kos/ Televize NTD)

 

PRAHA - Senátní Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (dále jen Výbor) 23. května jednohlasně přijal návrh rezoluce (plné znění), která vyzývá režim Čínské lidové republiky (ČLR) k ukončení represí proti následovníkům duchovní praxe Falun Gong (fa-lun-kung; také Falun Dafa).

Návrh rezoluce nyní postoupí k jednání o jeho schválení, které proběhne na další schůzi Výboru. Výbor čítá devět senátorů, z nichž se zasedání účastnilo celkem šest z nich.

Na jednání o přijetí návrhu rezoluce vystoupili tři pozvaní hosté. K členům Výboru promluvili: Jakub Šmíd, člen syndikátu novinářů, který dlouhodobě sleduje situaci lidských práv v ČLR; Marko Radovanović, člen Skupiny pro mezinárodní otázky patřící k mezinárodní lidsko-právní organizaci Amnesty International; Čao Jü Ťin (Zhao Yu Jin), která momentálně žije ve Finsku a bojuje za propuštění své nespravedlivě vězněné matky z čínského vězení.

„Jedním z důvodů, proč si myslím, že by měl Výbor tuto rezoluci schválit, je postoj sedmdesáti tisíc českých občanů, kteří podepsali petici za ukončení perzekucí namířených proti Falun Gongu. Mezi signatáře patří například rektoři některých vysokých škol, zástupci měst, významné osobnosti z oblasti kultury a řada současných i bývalých členů vlády, poslanci i senátoři,“ uvedl Jakub Šmíd.

 

V roce 1999 zahájila Komunistická strana Číny pod vedením prezidenta Ťiang Ce-mina kampaň k vyhlazení Falun Gongu na území ČLR. Informační centrum Falun Dafa zaznamenalo přes 3 400 potvrzených úmrtí následkem mučení, z toho více než 55 v roce 2011. Centrum uvedlo, že stovky tisíc lidí zůstávají nadále v nelegálním uvěznění v čínských vězeních.

 

Marko Radovanović, člen Skupiny pro mezinárodní otázky patřící k mezinárodní lidsko-právní organizaci Amnesty International, Senát PČR, 23. května 2012. (Michal Kos/ Televize NTD)
Marko Radovanović, člen Skupiny pro mezinárodní otázky patřící k mezinárodní lidsko-právní organizaci Amnesty International, Senát PČR, 23. května 2012. (Michal Kos/ Televize NTD)

„Amnesty International dostává neustále množství informací o případech pronásledování následovníků Falun Gongu. Podle našich informací se jedná o politicky motivované represe. Následovníky Falun Gongu považujeme za vězně svědomí a požadujeme jejich propuštění,“ uvedl Marko Radovanović.

„Moje matka byla ve vězení často zavřena v temné, malé cele nebo bita spoluvězni na příkaz dozorců. V roce 2003 byla moje matka znovu zatčena a uvězněna v pracovním táboru Š'-pa-li-che. Tam se stala svědkem toho, jak paní Kuej-lan Sun zemřela na následky mučení metodou „svěrací kazajky“, řekla paní Čao Jü Ťin.

Paní Čao Jü Ťin rovněž Výboru vyjádřila poděkování za jednání o rezoluci. „Věřím, že pokud Senát Parlamentu České republiky tento spravedlivý čin uskuteční, přinese to České republice perspektivní budoucnost. Také věřím, že Česká republika, která má hlubší porozumění pro oběti totalitních režimů než západní evropské země, by se vydáním této rezoluce stala v Evropě morálním vzorem,“ uvedla na zasedání výboru Čao Jü Ťin. (celá výpověď)

Po ukončení proslovů a rozpravě vyzval předseda Výboru senátor Jaromír Jermář přítomné senátory k hlasování o přijetí návrhu rezoluce. Všech pět přítomných senátorů včetně předsedy Výboru hlasovalo kladně.

 

 

Předseda Výboru, senátor Jaromír Jermář, Senát PČR, 23. května 2012 (vpravo). (Michal Kos/ Televize NTD)
Předseda Výboru, senátor Jaromír Jermář, Senát PČR, 23. května 2012 (vpravo). (Michal Kos/ Televize NTD)

 

„Výbor tímto vyzývá Čínskou lidovou republiku, aby zrušila zákaz praktikování metody Falun Gong ze dne 20. července 1999 a zrušila Úřad 610 [který řídí represe Falun Gongu]. V této souvislosti aby rovněž zastavila politicky motivované pronásledování a mučení praktikujících metody Falun Gong, propustila z čínských věznic všechny praktikující metody Falun Gong, kteří jsou považováni za vězně svědomí,“ uvedl senátor Jermář při čtení usnesení Výboru.

Výbor chce mimo jiné navrhovanou rezolucí podpořit úsilí čínského premiéra Wen Ťia-paa, který se zasazuje za ukončení perzekucí praktikujících Falun Gongu a jejich odškodnění.

"Výbor podporuje úsilí Wen Ťia-paa, premiéra čínské vlády, za ukončení perzekuce praktikujících Falun Gong a jejich odškodnění," uvádí bod 3. v usnesení Výboru.

Rezoluce rovněž vyjadřuje podporu pozitivních změn v ČLR, které pomohou zlepšit sociální i ekonomickou situaci v zemi.

Na represe následovníků Falun Gongu totiž vynakládá čínský režim astronomické sumy peněz a popuzuje jimi proti sobě nemalé procento čínských obyvatel. Ukončení represí a postavení viníků před spravedlnost by mohlo změnit postoj občanů vůči vládě, která takové kroky zrealizuje.

Čeln senátního Výboru, senátor Václav Homolka, Senát PČR, 23. května 2012. (Michal Kos/ Televize NTD)
Člen senátního Výboru, senátor Václav Homolka, Senát PČR, 23. května 2012. (Michal Kos/ Televize NTD)

Usnesení senátního Výboru bude nyní zasláno předsedovi Senátu Parlamentu České republiky (PČR), Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR, vládě České republiky (ČR), prezidentovi ČR a velvyslanci Čínské lidové republiky v ČR.

Členové senátu již v minulosti podpořili aktivity za ukončení násilných represí v ČLR. Pod záštitou senátora Jaromíra Štětiny proběhl v Senátu PČR křest knihy čínského akvokáta Kao Č'-šenga nazvané Za Čínu spravedlivější. Pod záštitou místopředsedkyně senátu Aleny Palečkové se konal v hlavním sále senátu PČR dobročinný koncert na podporu právníka Kao Č'-šenga a pronásledovaných praktikujících metody Falun Gong. Probíhá také současná Výstava obrazů "Neochvějná statečnost" namalovaných čínskými umělci, pronásledovanými kvůli svojí víře v morální proncipy Falun Gongu.

Článek byl aktualizován 2.6.2012

 

Čínská občanka Čao Jü Ťin vyzývá senátní výbor
Čínská občanka Čao Jü Ťin vyzývá senátní výbor "prosím pomozte nám" na zasedání senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice 23. května 2012. (Michal Kos/ Televize NTD)

 

Čtěte také:

ČR: Svobodu pro vězněnou Čchen Čen-pching požaduje Amnesty International (video)

BRNO: „Rodina? Zamítnuto!“ pre dcéru väznenej praktizujúcej Falun Gong v Číne

Vysloužilí funkcionáři zveřejnili dopis vůdcům komunistické strany

Pochod za Pravdu - průvod Falun Gongu v New Yorku (video)

Politická bouře v Číně přináší rozhodující okamžik