Otázka Falun Gongu je pro čínský národ klíčovým faktorem

Někteří z klíčových hráčů krvavé frakce ČKS – skupiny funkcionářů, kteří dosáhli povýšení díky aktivní účasti na pronásledování Falun Gongu. Vlevo nahoře Čou Jung-kchang, šéf bezpečnostních složek, nedávno zbavený pravomoci (Liu Jin/AFP/Getty Images). Vpravo nahoře: Po Si-laj, bývalý tajemník metropole Čchung-čching, bude brzy souzen pro korupci (Lintao Zhang/Getty Images). Vlevo dole: Li Čchang-čchun, šéf celostátní propagandy (Feng Li/Getty Images). Vpravo dole: Ťiang Ce-min, bývalý čínský vůdce, zakladatel krvavé frakce (Minoru Iwasaki-Pool/Getty Images)
Někteří z klíčových hráčů "krvavé frakce" ČKS – skupiny funkcionářů, kteří dosáhli povýšení díky aktivní účasti na pronásledování Falun Gongu. Přídomek krvavý je odvozen od počtu známých obětí na životech, který dosáhl desítek tisíc. Vlevo nahoře Čou Jung-kchang, šéf bezpečnostních složek, nedávno zbavený pravomoci (Liu Jin/AFP/Getty Images). Vpravo nahoře: Po Si-laj, bývalý tajemník metropole Čchung-čching, bude brzy souzen pro korupci (Lintao Zhang/Getty Images). Vlevo dole: Li Čchang-čchun, šéf celostátní propagandy (Feng Li/Getty Images). Vpravo dole: Ťiang Ce-min, bývalý čínský vůdce, zakladatel "krvavé frakce" (Minoru Iwasaki-Pool/Getty Images)

 

Změny v Číně teprve začínají. Od chvíle, kdy bývalý policejní ředitel města Čchung-čching, Wang Li-ťün, uprchl 6. února ze strachu o holý život na americký konzulát, se odehrává jedna překvapivá událost za druhou. Všechny však následují skrytou logiku.

Po Si-laj, o kterém se v jednu dobu předpokládalo, že nastoupí do stálého výboru politbyra Čínské komunistické strany (ČKS), nejmocnějšího orgánu v zemi, byl náhle zbaven všech svých funkcí ve straně a je vyšetřován. Dalším na řadě byl Čou Jung-kchang, kterého také čeká vyšetřování a prozatím byl zbaven „jen“ svého důležitého postu šéfa Výboru pro politické a právní záležitosti (VPPZ). Je pouze otázkou času, kdy i on bude zbaven všech ostatních funkcí.

Zatímco Čou Jung-kchang je pomalu vyřazován ze hry, sledujme i další vrcholné funkcionáře strany, kteří padají jeden po druhém. Všichni shodně patří do mocenské frakce, která si svoji moc vybudovala díky aktivnímu pronásledování stoupenců duchovní praxe Falun Gong. Zdá se, že je pouze otázkou času, než dojde řada i na zbytek celé skupiny. Lze předpokládat, že se spád událostí nezastaví, dokud nebudou všichni zločinci, jeden po druhém, odstaveni od moci a dokud se nezačne řešit pravá příčina dnešní krize v Číně.

20. července 1999 spustil bývalý vůdce Číny Ťiang Ce-min kampaň na vyhlazení Falun Gongu. Na jeho celostátním boji proti Falun Gongu se začalo podílet značné procento členů komunistické strany. Ekonomické, justiční, morální i lidské výdaje, které si kampaň do dnes vyžádala, jsou obrovské. Cesta k budoucnosti Číny spočívá ve zvrácení Ťiangovy katastrofální politiky, a proto je k pochopení dnešní Číny klíčovým prvkem porozumět roli, kterou Falun Gong v celé situace hraje.

 

Obří náklady

Když slepý čínský právník Čchen Kuang-čcheng uprchl z domácího vězení ve své rodné provincii Šan-tung, zveřejnil video s údaji o ohromných výdajích, které stát hradil za dohled nad ním (odhadem od roku 2008 - 2012 přes dvě stě milionů jüanů, což je asi 600 milionů Kč). Praktikující Falun Gongu jsou terčem neustálého obtěžování a dohledu již třináct let. Úřady rovněž platí značné částky  těm, kdo praktikující udají. Když tyto náklady vydané na sledování Čchena vynásobíme počtem pronásledovaných lidí napříč celým státem, dostáváme se k obřím sumám a astronomickým číslům.

Jinde místní orgány najímají jedince, kteří dostávají plat za to, aby dohlíželi na sloupy elektrického vedení, aby na ně nemohli praktikující Falun Gongu vylézt, napíchnout se do televizního signálu a odvysílat informace o pronásledování veřejnosti.

Tyto výdaje, kdy jsou soukromé osoby najímány, aby ztrpčovaly život svým spoluobčanům, se často do oficiálních přehledů neuvádí. Pro příklad si uveďme zprávu Světové organizace pro vyšetřování pronásledování Falun Gongu (WOIPFG), kde se píše, že výdaje města Čching-tao za policii, prokuraturu a justici se v roce 2000 zvedly o 48,6 procent. Aby se provincie vypořádaly s přívalem zatčených praktikujících Falun Gongu, investovaly obrovské sumy do rozšíření věznic, pracovních táborů, psychiatrických ústavů a středisek pro vymývání mozků.

 

Na očerňování Falun Gongu a podvádění čínského národa putují obrovské částky.

 

Na očerňování Falun Gongu a podvádění čínského národa putují obrovské částky. Tyto peníze hradí propagandistické články v tisku, publikace knih, televizní a rozhlasové programy, produkci televizních seriálů, letáky, DVD nosiče a plakáty obíhající po celé zemi. Také kontrola internetu stojí neuvěřitelné finance. K nejdůležitějšímu poslání projektu Golden Shield, který slouží k monitorování internetu, patří právě potlačení Falun Gongu. V roce 2002 stál tento projekt šest miliard jüanů (asi 18 miliard Kč).

Navíc si nechal režim vyrobit speciální software, který v počítačových kavárnách rozezná obsah týkající se Falun Gongu. K okamžitému mazání necenzurovaných zmínek o Falun Gongu vláda  zaměstnává internetovou policii. Velké sumy tečou rovněž do kontroly čínských médií v zámoří a na monitorování praktikujících Falun Gongu mimo Čínu.

V současnosti činí veřejně uváděné roční náklady VPPZ, který za pronásledování Falun Gongu zodpovídá, plných 700 miliard jüanů (asi 2,2 biliony Kč). To je částka vyšší než výdaje na čínskou armádu. A pak jsou tu další výdaje s perzekucí spojené, které nelze vyčíslit. Zdroje seznámené se situací Velké Epoše prozradily, že v období 1999 – 2002 činily náklady na pronásledování polovinu hrubého domácího produktu (HDP) Číny. V jiných obdobích se náklady rovnaly přinejmenším jedné třetině HDP.

Peníze použité na pronásledování vzal stát z rozpočtů na sociální politiku, vzdělávání a infrastrukturu, čímž ochudil většinu populace. Z Číny kvůli nedostatku financí odešla řada vynikajících vědců, inženýrů a učitelů.

Devastace právního systému

Monetární výlohy, přestože se pohybují na neudržitelné úrovni, jsou tou nejmenší cenou za perzekuci stoupenců Falun Gongu. Před spuštěním Ťiangovi kampaně proti Falun Gongu se široce hovořilo o rozvoji právního státu v Číně a založení institucí, které by na dodržování právního řádu dohlížely. Veškeré snahy na tomto poli však byly zmařeny Ťiang Ce-minovou "krvavou kampaní". Přídomek krvavý je odvozen od počtu známých obětí na životech, který dosáhl desítek tisíc.

Když Ťiang na začátku perzekuce objevil, že na obvinění Falun Gongu nelze použít žádný stávající zákon, protože stoupenci praxe nepředstavovali pro společnost žádnou hrozbu ani neporušovali právní předpisy, založil systém nový. Byl ustanoven nový stranický orgán - Úřad 610, který využívá VPPZ dohlížející jak na policii a soudy, tak i na trestní káznice a pracovní tábory. Jelikož samotná perzekuce je nezákonná, předpisy Úřadu 610 se často předávají neoficiální formou, tj. prostřednictvím telefonu nebo osobního rozhovoru.

Směrnice typu „ubití k smrti se počítá za sebevraždu“, „tělo spalte hned“ nebo „zničte jejich pověst, finančně je zruinujte a fyzicky je zničte“ slýchávají praktikující Falun Gongu od dozorců ve věznicích a pracovních táborech často. Takové pokyny naučili pracovníky bezpečnostního aparátu země naprosto ignorovat zákon a být lhostejnými k právům občanů. Ti, kteří se brutálních metod pronásledování účastní, ztratili jakékoliv povědomí o tom, co je správné a co ne. Ti, jimž už svědomí nedovolilo dál se na pronásledování podílet, buď emigrovali do zahraničí, jako bývalý pracovník Úřadu 610 Chao Feng-ťün z Tchien-ťinu, anebo se svých postů vzdali.

Ostatní směrnice typu „Žádný právník nesmí obhajovat praktikující Falun Gongu“ zvrátily veškerý pokrok čínského právního systému. Soudci, prokurátoři i obhájci museli pochopit, že právní systém je tu pro stranu a tím i pro pronásledování. Desítky odvážných právníků pochopily, že případy s praktikujícími Falun Gongu představují důležitý test kvality právního řádu v Číně. Jedním z nejznámějších je Kao Č'-šeng, který si za své názory a odvahu dosud odpykává trest ve věznici v Sin-ťiangu. Ostatní přišli o povolení provozovat praxi, bylo jim vyhrožováno anebo je přímo fyzicky napadli.

Pošlapávání právního systému země a ukrutné taktiky, kterých se úřady proti Falun Gongu dopouštějí, se dnes aplikují i na ostatní nepohodlné obyvatele státu – disidenty, obhájce lidských práv, umělce i řadové občany.

Výbor pro politické a právní záležitosti mezitím zaznamenal díky perzekuci nebývalou expanzi. Navýšení počtu příslušníků ozbrojené policie umožnilo VPPZ vytvořit druhé mocenské centrum v zemi. Absence dohledu nad VPPZ a jeho ignorování zákona vedly dokonce k ohrožení vedení komunistické strany, které se muselo Po Si-lajovým a Čou Jung-kchangovým nebezpečným ambicím  v podobě plánovaného převratu postavit.

 

Všechno je povoleno

V listopadu 2011 byl zavražděn britský podnikatel Neil Heywood, údajně kvůli obchodní rozepři s Po Si-lajovou ženou. Média informovala, že do vraždy je zapleten i sám Po Si-laj. Sedmého května 2002 náhle vzplanul letoun společnosti  China Northern Airlines. Nikdo ze 112 pasažérů nepřežil. Podle investigativního novináře Ťiang Wej-pchinga nehodu nastrojil Po Si-laj, aby se zbavil politického protivníka. Firma Brilliance China z provincie Liao-ning je největší výrobce minibusů v Číně. Když se chystala postavit výrobní závod v jiné provincii, Po Si-laj, který byl tehdy správcem provincie, nechal společnost znárodnit a jejího majitele obvinil z „ekonomických zločinů“.

Po Si-laj se jako nadšený a aktivní stoupenec pronásledování stoupenců Falun Gongu dočkal rychlého politického postupu. Během čtyř let ho Ťiang Ce-min povýšil z primátora města Ta-lienu na správce provincie Liao-ning a nakonec na ministra obchodu. Specialista na nedobrovolné odběry orgánů, Ethan Gutman, označil Po Si-lajovu provincii Liao-ning za epicentrum násilného odebírání orgánů živým politickým vězňům. Nevinní lidé jsou zabíjeni tím nejhrůznějším způsobem jen kvůli zisku.

Když pronásledování v roce 1999 začínalo, nesetkalo se ve vedení komunistické strany s velkou podporou. Ťiang proto potřeboval najít osoby, které ho budou poslouchat. Ti, co byli ochotni se na perzekuci podílet, byli odměněni příležitostmi ke korupci. Setkáte se s ní na všech úrovních strany, od spoda až nahoru. Téměř každá vesnice v Číně má stranického tajemníka a šéfa policie, kterým stojí před honosnými vilami luxusní vozy. Bohatství získali zabavením majetku a peněz praktikujícím Falun Gongu a z finančních odměn poskytovaných Úřadem 610. Tito lidé prodali své svědomí za peníze.

Sám Ťiang Ce-min ukázal druhým, jak se krade ve velkém. V říjnu 2007 nečekaně odstoupil ministr financí Ťin Žen-čching, pravděpodobně kvůli téměř 100 miliardám jüanů (asi 300 miliard Kč), které si on a Ťiang Ce-min převedli do zahraničí. Ústřední disciplinární komise momentálně vyšetřuje velký korupční případ, který vede k Ťiangovu synovi. Zpronevěřená částka by mohla dosáhnout až 1,2 bilionu jüanů (3,6 bilionu Kč).

Mentalita podvádění a korupce pronikla i mezi obyčejné lidi, kteří už nedbají na morálku. Dnes se v Číně běžně setkáte s rčením: „všichni mi ubližují a proto já ubližuji všem“.

 

Stabilita a budoucnost Číny

Pár let po svém založení byl Úřad 610 přejmenován na „Vedoucí tým pro udržování stability“. Jednou z pomluv, kterou se režim snaží pronásledování ospravedlnit, je, že Falun Gong ohrožuje společenskou stabilitu. Podle oficiálních zpráv z roku 1999 dosáhl počet lidí, kteří se Falun Gongu v Číně věnovali, 70 – 100 milionů. Každý z těchto praktikujících má rodinu, přátele a spolupracovníky, takže pronásledováním jsou přímo zasaženy stovky milionů Číňanů. Vyhlášením války všem těmto lidem nelze stability v Číně nikdy dosáhnout.

 

    Falun Gong má pro čínský lid a národ stovky přínosů a nikomu neškodí

    — zpráva bývalého člena politbyra ČKS, Čchiao Š' z roku 1998

 

Nejrůznější výzkumy ukázaly, že Falun Gong má vynikající výsledky při zlepšování morálky, řešení osobních konfliktů, stabilizaci společnosti a léčení zdravotních problémů. V roce 1998 provedl Národní sportovní svaz průzkum více než třiceti tisíc praktikujících Falun Gongu a přišel se závěrem: „Domníváme se, že účinnost Falun Gongu je velmi dobrá a že učinil zřetelný dopad na společenskou stabilitu a budování mravnosti. To musíme plně uznat.

Když si bývalý člen politbyra stálého výboru ČKS, Čchiao Š', nechal provést v roce 1998 vlastní výzkum více než dvanácti tisíc praktikujících Falun Gongu, autoři ve zprávě napsali: „Falun Gong má pro čínský lid a národ stovky přínosů a nikomu neškodí.“

7 400 praktikujících Falun Gongu vytvořilo v tchajwanském Tchaj-peji obraz zakladatele praxe, mistra Li Hongzhiho jako dárek k jeho narozeninám. (The Epoch Times)
7 400 praktikujících Falun Gongu vytvořilo v tchajwanském Tchaj-peji obraz zakladatele praxe, mistra Li Hongzhiho jako dárek k jeho narozeninám. (The Epoch Times)

V dopise z 25. dubna 1999 se Ťiang Ce-min zamýšlel: „Je možné, aby marxismus, který my komunisté máme, a materialismus a ateismus, ve které věříme, nemohly vyhrát nad věcmi, které šíří Falun Gong?“ Pronásledování nabízí jasnou volbu mezi „marxismem, materialismem a ateismem“ komunistické strany a mezi principy pravdivosti, soucitu a snášenlivosti, na kterých je učení Falun Gongu postaveno. Čínská civilizace učí lidi, aby si vážili ctnosti, dělali dobré skutky a vážili si bohů. Tradiční čínská kultura zdůrazňuje ctnosti, jako upřímnost, laskavost, lásku, odpuštění, věrnost a odvahu. Tyto ctnosti vytvořily povahu Číňanů a jsou základem pro pokračování čínské kultury.

Učení Falun Gongu ztělesňuje to, co je na čínské tradiční kultuře to nejlepší. Pronásledování Falun Gongu vyčerpalo finance státu, zničilo naděje na právní systém a zruinovalo morálku národa, zatímco udělalo z nevinných a dobrých lidí zločince. Ukončení perzekuce umožní lidem v Číně najít cestu zpět k národnímu dědictví.

Cesta k budoucnosti Číny je jasná. Pro ty, kdo si přejí stabilní Čínu, která bude na světovém pódiu hrát produktivní roli, je volba zřejmá: postavte se proti pronásledování Falun Gongu. Dějiny budou soudit volbu každého z nás.

 

Článek byl aktualizován 28.5.2012

Čtěte také:

Šéf čínské bezpečnosti Čou Jung-kchang bude vyšetřován

Politická bouře v Číně přináší rozhodující okamžik

Perzekuce Falun Gongu čínským komunistickým režimem: počet úmrtí za rok 2011 (video)

Čou Jung-kchang, jeden z nejmocnějších mužů Číny, zbaven kontroly nad policií

Báseň: Vybrať si

Slepý bojovník za lidská práva v Číně se obrací na Wen Ťia-paa

Odnesl si čínský premiér z Osvětimi ponaučení, jak se vypořádat se zločiny komunistické strany?

Čínskému prezidentovi napíchli telefon, za odposlechy stojí údajně Po Si-laj