20120531-npzc-obalLegendy předávané po tisíciletí hovoří o bozích, hrdinných generálech a spravedlivých vládcích. Staří Číňané zušlechťují ctnosti a dávají do popředí morálku, která je pro ně důležitější než hmotné zisky.

Sestavili jsme pro naše čtenáře kompletní seznam všech prastarých příběhů, které jsme vydali v období šesti let. Vznikl tak přehledný soupis příběhů roztříděných podle běhu času a vlády různých čínských dynastií. Přejeme vám nerušený historický a literární zážitek i morální ponaučení.

 

 

 

Legendární období

Bůh Pchan Ku - Stvořitel Nebes a Země

Bohyně Wa - Stvořitelka živých bytostí

 

Šen-nung - Nebeský rolník

Čchang’e - bohyně měsíce

 Chou I - Božský válečník

 

Císař Fu-si

Žlutý císař

* Čchang-ťie - vynálezce čínského znakového písma

Císař Jao

Císař Šun

 

Lidé a bytosti z jiného světa

Chaj-li-pu - laskavý lovec

Bodhisattva Ti-cang - zachraňuje lidi

 Pastýř Niou Lang a Nebeská tkadlena

Liou I a dračí princezna

Bůh Žluté řeky pokořen velkým oceánem

Legenda o Věži žlutého jeřába

 

Dynastie

Sia

(2100 - 1600 př. n. l.)

 

Šang

(1562 – 1066 př. n.l.)

Šang Tchang - zakladatel dynastie Šang

I Jin - významný ministr

Král Wen

 

Čou

(1100 - 221 př. n. l.)

Období Jara a podzimu

Mudrc Lao-c'

Král Wu

Vévoda Ťing - vládce státu Čchi

Pien-čchüe - bájný lékař

Min C'-čchien a jeho úcta k rodičům

Láska pana Ye k drakům

Císař Wen

Ťiang C'-ja - moudrý rádce

Mudrc Čchü Jüan

Lékař Pien Čchüe

 

Konfucius

Učí se hrát na harfu

Vznečený člověk a vyšší principy

Být nestranný

Žák Ceng-C'

Dětem nelze lhát

Žák C'-s'

 

Období Válčících států

(403-221 př. n. l).

Císař Čchin Š' Chuang sjednocuje Čínu

Prorážet svůj štít vlastním kopím

Jak vedly matky své děti ke ctnosti

Vzácný jadeit

Přinést rákosový prut a žádat o potrestání

Jak hudebník Yu Boya potkal spřízněnou duši

Ctnost je největší bohatství

Původ svátku dračích lodí

 

Chan

(206 př. n. l.-220 n. l.)

Neoprávněné zabití vyústí v pohromu

Západní dynastie Chan

Jak starý muž na hranicích ztratil koně

Umění vzdělávat

Východní dynastie Chan

Úředník Lu Kung

Starosta Su Čang

Ztracený vepř

Čchen Š' učí lupiče nekrást

 

Tři království

(220-280)

Východní Wu

Jak Cchao Čchung vážil slona

 

Ťin

(265-420)

V období Tchaj-jüan

Ráj za broskvovými květy

Východní Ťin

O dobrém sousedství

Básník Tchao Jüan-ming

 

Za časů jižních a severních dynastií

(420-589)

Vládce A-cchaj

Dějepisec Kchu Ťie-wang

Jižní dynastie

Malovat dračí oči

Jižní Sung

Úředník Ceng Pu

Severní Wej

Úředník Čao Žou

Východní Wej

Síla tolerance

 

Suej

(581-618)

Kovářův slib

Úředník San Kchuo

Pověst o Mulan

 

Tchang

(618-907)

Za vlády císaře Žuej Conga

Průměrní lidé dělají sami sobě potíže

Za vlády císaře Tchan Tchaj-cunga

Pět receptů vládnutí Tchang Tchaj-cunga

Učit se z chyb

 Varuj se těch, kteří ti lichotí

Osm nesmrtelných

 

Sung

(960-1279)

Tahat za sazeničku, aby rostla rychleji

Hodnota manželství

Nemluvit o nedostatcích druhých za jejich zády

Severní Sung

Cchao Pin zakladatel dynastie

Mnich Č'-čchao se stal buddhou

Jak byl farmář odměněn za svou ctnost

Ministr Han Či

Lékař Pchang An-čchang

Jižní Sung

Vyhloubit jeskyni a kultivovat Tao

Generál Jüe Fej

Tetování na zádech generála Jüe Feje

Buď přísný k sobě a tolerantní k druhým

 

Jüan

(1271-1368)

Drama spisovatele Kuan Chan-čchinga

 

Ming

(1368-1644)

Putování na Západ

O nalezeném náramku

Ministr Liou Nan-jüan

 Kdo povýší ty, kdo mluví upřímně, získá cenné rady

Snášenlivost vyvolává v ostatních soucit

Úředník Pchu-ťiang

 

Čching

(1644-1911)

V období Jung-čeng

Nebát se, že vědí ostatní, ale že já vím

Císař Kchang-si

 Ministr Tu Li-te

I malý zisk múže mít dalekosáhlé následky

 

Další příběhy

Cesta skrze Nebe a Peklo

Zůstat nepohnutý poctou ani hanbou

Jak staří Číňané vychovávali své děti

Úcta k učitelům a zachovávání ctnosti

Není jasné z jakého časového období

Pro vytvoření harmonického vztahu musí každý začít sám u sebe

Nečestný mistr Feng Shui

Utrpět ztrátu je požehnáním

Jak se ze špatných sousedů stali dobří přátelé

Pevná koncentrace vede k úspěchu

Červená nit spojuje předurčené páry

Obava ze ztráty a zisku