20120607_fu_si
Fu Si žil v Číně během období, kdy lidé a bohové žili bok po boku. (Catherine Čchangová/The Epoch Times)

Podle čínské legendy byla kultura předána bohy z nebes přímo Číňanům, které stvořila bohyně Nu Wa. Nejznámější z těchto bohů jsou Fu Si a Šen Nung. Byli seslaní dolů na Zemi, aby čínské lidi naučili základní dovednosti a vědomosti a aby zlepšili jejich povědomí o přírodě.

Lidské bytosti a bohové tehdy žili bok po boku a Číně se říkalo „země bohů".

V té době žili Číňané velmi jednoduchým životem. Když byli hladoví, hledali potravu, a když byli nasyceni, zbytky vyhodili. Fu Si naučil prastaré Číňany výrobě rybářských sítí, čímž si ohromně zvýšili produktivitu. Také je naučil, jak si ochočit zvířata a tím položil základ chovu dobytka.

Navíc Fu Si v čínské společnosti zavedl manželství. Před tím, než byl seslán na zem, lidé se družili s příbuznými a děti žily jen se svými matkami, aniž by věděly, kdo je jejich otec. Fu Si tedy tyto družící se návyky důkladně změnil a ustanovil manželský systém a svatební etiketu.

Fu Si vytvořil také „šu čchi" - systém rytin do dřeva, který nahradil předešlé dělání záznamů vázáním uzlíků. Ustanovil pro lidi zákony a položil hranice pro vlády různých regionů; jmenoval úředníky do rolí veřejné správy a vlády.

Fu Si je považován za tvůrce osmi trigramů, které Číňanům umožnily porozumět změnám ve světě a na nebesích a důležitosti následování vůle Bohů. V tomto ohledu pak Číňané uznávali nebesa a přírodu s bezmeznou úctou a rozuměli tomu, že jejich kulturu jim darovali Bohové a že byla projevem určitých znaků nebeské kultury.

Kvalita života ve staré Číně se tak s boží pomocí zlepšila. Lidé se dokázali lépe vypořádávat s přírodou a byly ustanoveny normy lidského chování. Tímto způsobem si nezkušení a upřímní Číňané postupně vytvořili svůj způsob života a jejich společnost vstoupila do prvopočátků civilizace.

 

small_United_Kingdom