Nebeské umění – Okno do geniality Shen Yun Performing Arts, část V.

Na Východě téměř zničena, na Západě povstává z popela podstata pradávné kultury. Tento článek je pátou částí devítidílné série, ve které budeme poznávat obrodu tradiční čínské kultury prostřednictvím hlubšího pochopení génia uměleckého souboru Shen Yun Performing Arts.

Shen Yun vdechuje čínským příběhům a historickým postavám život

Během pěti tisíc let své historie Čína „nahromadila" pestrou paletu hrdinů, postav, mýtů a legend. Z této bohaté pokladnice čerpá inspiraci Shen Yun Performing Arts.

NA CESTĚ: Velmi nadaný taoista Opičí král a notorický sukničkář Čuník, jenž Opičího krále doprovází na jeho cestě do Indie, kam se vydal hledat svatá písma a osvícení. (Vivian Sung/The Epoch Times)
NA CESTĚ: Velmi nadaný taoista Opičí král a notorický sukničkář Čuník, jenž Opičího krále doprovází na jeho cestě do Indie, kam se vydal hledat svatá písma a osvícení. (Vivian Sung/The Epoch Times)

Prostřednictvím klasického čínského tance přináší umělecký soubor se sídlem v New Yorku nadčasové příběhy ze staré Číny divákům na celém světě.

Velký generál Jüe Fej, Opičí král a cesta na Západ, Žlutý císař, terakotová armáda – tyto všechny a mnohem víc má Shen Yun ve svém repertoáru.

Jimi ztvárněné příběhy ale nejsou jen o tom, že se lidé pobaví – postavy příběhů, jež Shen Yun zobrazuje, ztělesňují etiku a vznešené tradice. Ve staré Číně se vždy ctily hodnoty, jako čestnost, loajalita, nesobeckost, tolerance a úcta k rodičům; takový byl způsob života.

Například Chua Mu-lan, která měla žít někdy mezi obdobími Severní a Jižní dynastie (386-589 n. l.), se vydávala za muže, aby šla do války místo svého otce. Bála se, že její postarší otec by něco takového už nezvládl.

Na dvanáct let bojovala po boku svých mužských protějšků a nikdo její tajemství neodhalil. Poté, co válka skončila, císař propůjčil Mu-lan vyznamenání a přál si, aby se stala vysoce postaveným oficírem. Mu-lan ale odmítla. Chtěla se raději vrátit domů, aby mohla pečovat o své zestárlé rodiče.

Legenda o Mu-lan inspirovala Shen Yun k tanečnímu vystoupení Mu-lan jde do bitvy.

Soubor vypráví také příběh o Wu Sungovi. Je to známá mužská postava z klasické novely Psanci močálu. Wu Sung zachrání vesničany před lidožravým tygrem, a to i přesto, že ten den trošku víc popíjel.

Dalším oblíbeným příběhem Shen Yunu je ten o Li Pajovi (701-762 n. l.), jenž je považován za největšího čínského básníka všech dob.

Li Paj je známý jako „transcendentní básník", jeho práce je typickým příkladem poezie dynastie Tchang. Li Paj měl kočovnou povahu a cestoval přes celou Čínu. Jeho toulky ho zavedly mezi taoisty, literáty a vysoké úředníky. Ti všichni jej obdivovali. Zanechal po sobě dvacet svazků rukopisů a přes 900 básní.

Le Cunova vize

Jedno z vystoupení Shen Yunu nazvané Tun-chuangský sen je věnované dědictví Jeskyň Mo-kao, známých také jako Jeskyně tisíce Buddhů, v nichž se nachází jedna z nejpozoruhodnějších sbírek buddhistických maleb a soch na světě.

Příběh vypráví o buddhistickém mnichovi Le Cunovi, který byl v roce 366 n. l. na cestě do Západního ráje. Aby si na chvíli odpočinul, zastavil se u hory San-wej poblíž Tun-chuangu. Náhle se mu na obloze zjevil vznášející se zlatý Buddha Maitreya. Vzápětí se objevilo na tisíc Buddhů, obklopených létajícími vílami hrajícími nebeskou hudbu.

Le Cun se naučil malířství a sochařství, aby pak tyhle schopnosti využil ke zhmotnění své vize. Svými obrazy, malbami a sochami znázorňující nebeské scény zaplnil celou jeskyni. O několik let později zažil i jiný mnich na stejném místě to stejné zjevení. To, co uviděl, také přetavil do uměleckých děl a zaplnil druhou jeskyni.

Mo-kao se brzy stalo vyhledávaným poutním místem. Jak čas běžel, do hory San-wej bylo vykopáno na pět set jeskyň; mnohé z nich za dynastie Tchang. V současnosti lze v jeskyních obdivovat některé z nejvyhlášenějších uměleckých děl z dynastie Tchang, včetně téměř 30 metrů vysoké sochy Buddhy Maitreyi – jedné z nejvyšších na světě.

Úspěšně zhmotnit tyto legendy bohaté čínské historie není žádný malý úkol a právě tady přichází na řadu klasický čínský tanec.

Hluboké čínské kulturní tradice lze zobrazit klasickým čínským tancem, jehož pohyby a pozice mají bohatou vyjadřovací schopnost. Dokonce jím lze velmi přesně vykreslit i osobnost a pocity postav.

Prostřednictvím tance lze ukázat odvahu a loajalitu generála Jüe Feje, Čchen Sianga, který rozpůlil horu, aby zachránil matku, Opičího krále a Čuníka, jak vyvázli z další nebezpečné situace, vykvetení drobné Udumbary anebo terakotového válečníka povstávajícího z popela.

Jak se Shen Yun připravuje na další světové turné, pokračujíc ve své renesanci tradičního čínského umění a kultury, publikum se může těšit na další zajímavé postavy čínské historie, jež obživnou uprostřed jeviště.

 

small United Kingdom

 

Čtěte také:

Úvod do klasického čínského tance (1/9)

Orchestr Shen Yun: Probuzení smyslů sjednocením dvou hudebních tradic (2/9)

Kouzlo digitální projekce Shen Yun (3/9)

Čínský etnický tanec: Pohled na čínskou rozmanitost (4/9)

Kostýmy Shen Yun – objevte umění čínského odívání (6/9)

Rekvizity Shen Yun: Co dělá dámu dámou, mnicha mnichem nebo válečníka válečníkem (7/9)