20120905 hanxin
Chan Sin, stratég vzácný jak briliant. (Blue Siao/ET)

Chan Sin byl velmi známým generálem, který významně přispěl k nástupu dynastie Chan. I když se v mládí nacházel v nezáviděníhodné situaci, postupně se vypracoval na vzácného a výjimečného stratéga. Dokonce byl poctěný titulem jeden ze "Tří velkolepých dynastie Chan".

Rodiče mu zemřeli, když byl ještě mladý, a k tomu byl velmi chudobný. I přes tyto nepříznivé podmínky studoval velmi pilně vojenskou strategii a taktiku a byl pevně rozhodnutý, že se jednoho dne stane důležitou osobností. Jelikož neměl žádné peníze, často musel prosit přátele, aby ho pozvali k sobě domů na jídlo. Nebyl proto moc oblíbený. Jednou mu kvůli tomu dokonce vynadala žena jednoho z přátel a odmítla mu dále v tomto směru pomáhat. Musel tedy chodit k řece, kde se pokoušel chytat ryby. To se mu však nedařilo. Prosil pak o jídlo ženy, které u řeky praly oblečení. Jedna z nich byla velmi laskavá a mnohokrát mu nějaké jídlo dala.

Protože byl Chan Sin tak chudý, lidé s ním často špatně zacházeli. Jednou ho na ulici zastavila skupinka rváčů. Jeden z nich Chan Sina vyzval, aby mu buď usekl hlavu, anebo se mu proplazil mezi nohama. Chan Sin nechtěl muže zabít. Kdyby to udělal, musel by za to zaplatit svým vlastním životem. A tak se s velkou snášenlivostí před davem lidí proplazil rváči mezi nohama. "Ponížení Chan Sina, který se proplazil mezi nohama" je nejznámějším příběhem, který se o něm vypráví.

V roce 209 př. n. l. vyburcovali dva farmáři vzpouru proti zkorumpované dynastii Čin. Povstání se brzy rozšířilo po celé Číně. Chan Sin se připojil k povstalecké armádě státu Čchu, ale vévoda z Čchu si jej moc nepovažoval a Chan Sin byl u něj jenom strážným. S takovým zařazením ale spokojený nebyl a tak Čchu opustil a připojil se k armádě vedené vévodou z Chan.

Siao Che při mnoha příležitostech doporučoval Chan Sina vévodovi z Chan. Nakonec byl za velkého ceremoniálu jmenován generálem. Během několika let dosáhl ohromných vítězství a pro Chan podmanil mnoho států. V rozhodování o výsledku války mezi Chan a Čchu sehrál klíčovou roli.

V roce 202 př. n. l. svedly státy Chan a Čchu rozhodující bitvu. Vévoda z Čchu vedl na sto tisíc vojáků, aby nelítostně zaútočili na frontu Chanů. Generál Chan Sin jako vrchní velitel vydal rozkaz, aby se střední část jednotek mírně stáhla a zabránila tak mohutnému nájezdu jednotek Čchu. Pak povytáhl a roztáhl jednotky na obou křídlech, aby provedla útok ze stran, a následně zavelel střední části vyrazit vpřed. Touto strategií jednotky Čchu zcela obklíčil. V noci svým vojákům přikázal zpívat na protivníky ze všech stran rodné písně Čchuů. Takto nepřátelská vojska ztratila bojovou vervu a brzy byla rozdrcena. Vévoda z Čchu spáchal sebevraždu a vévoda Liou Pang s Chan Sinovou pomocí obsadil nepřátelské území a skončilo pět let válčení Čchuů a Chanů.

Později se Chan Sin vrátil domů s velkou slávou a bohatstvím. Vyhledal starou „pradlenu", která mu dříve dávala jídlo, a odměnil ji hromadou zlata. Rváč, který Chan Sina kdysi ponížil, se jeho návratu bál. Chan Sin mu ale k jeho údivu nabídl hodnost nižšího vojenského důstojníka.

Díky jeho osobnosti a úspěchům lidé Chan Sina obdivovali. Byl znám svou snášenlivostí, důvěryhodností a vnímavostí. Ve vojenských kruzích byl považován za "stratéga tak vzácného jak nejcennější briliant". Jeho zásady při manévrování jednotek si vysoce cenili pozdější vojenští stratégové. Dle historických záznamů napsal tři kapitoly o své vojenské strategii. Žel, kniha se mezičasem ztratila.

Poté, co se státy sjednotily, schopnosti generála Chan Sina vyvolávaly ve vévodovi z Chan velký nepokoj. Chan Sinovi brzy odebral velení nad armádou a udělal z něj lorda, ale s malými pravomocemi. Později ho degradoval na markýze z Chuaj-jin a uvalil na něj domácí vězení.

V roce 196 př. n. l. nalákal Chan Sina do paláce Siao Che, kterému byl vždy velmi zavázán, protože jej v minulosti vévodovi doporučoval. V paláci byl Chan Sin obviněn ze spiknutí proti státu. Jak smutné bylo vidět smrt největšího generála své doby...

 

Čtěte také:

Příběhy ze staré Číny: Sun-C' a jeho „Umění války“

Příběhy ze staré Číny: Jak se Čchü radil s věštcem

Příběhy ze staré Číny: Císař Jao

Příběhy ze staré Číny: Fu Si a původ čínské civilizace