20120907 drag
„Dostat se k věci“ osvobodí draka. (S. M Yang/The Epoch Times)

 

„Přidat poslední tečku při kreslení draka“ je čínské slovní spojení, které znamená „dostat se k věci“. Je možné je využít i při zdůraznění něčeho důležitého. Tento idiom pochází z následujícího příběhu:

V období Jižní dynastie (420 - 581 n. l.) žil generál Seng-jou Čang, který byl známý svým malířským uměním. Jeho díla byla zaznamenána v knize „Slavné obrazy, svazek č. 7“ z dynastie Tchang.

Jednou Seng-jou Čanga pozvali mnichové z chrámu An-le, aby jim na zdi namaloval draky. Seng-jou na chrámové zdi namaloval čtyři draky, ale nedomaloval jim zorničky očí.

Mnich se jej zeptal na důvod jeho opominutí. Seng-jou mu odpověděl, že kdyby zorničky domaloval, draci by obživli a uletěli. Mnich tomu však nechtěl věřit, a tak jej požádal, aby malbu dokončil.

Seng-jou se tedy pustil do práce a prvnímu drakovi panenky domaloval. Jen co udělal poslední dvě tečky, blesk protnul oblohu a zahřměl hrom. Drak oživl a okamžitě odletěl. Ostatní tři draci bez zorniček zůstali na zdi.

A takhle se rčení „přidat poslední tečku při kreslení draka“ stalo výrazem důležitosti „posledního kroku“ v uměleckém díle, potažmo v jiné důležité záležitosti.

small United Kingdom