20121008 kun
Tradiční čínská malba cválajícího koně. Autor Sü Pej-chung (1895 - 1953). (Public domain image)

„Hledat úžasného koně podle obrázků“ je čínský idiom, který znamená „použít okoukanou metodu“ nebo „postrádat originalitu, iniciativu či představivost při dělání věcí“.

Toto slovní spojení pochází z příběhu o muži jménem Sun Jang, který žil v Číně v období Jara a Podzimu (770 - 476 př. n. l.). Tento muž byl známý svými znalostmi koní a výjimečnými schopnostmi při jejich posuzování.

Už letmým pohledem na koně dokázal Sun Jang rozeznat jejich plemeno, sílu, slabiny a jakékoliv mimořádné vlastnosti. Jeden z příběhů dokonce vypráví o tom, jak pro svého krále našel koně, jenž mohl uběhnout tisíc mil za den.

Lidé mu proto někdy říkali Po Le, což bylo jméno pro božstvo, které vládlo nebeským ořům.

Své rozsáhlé vědomosti a zkušenosti „odevzdal“ v knize „Umění a principy posuzování koní“. Byly v ní znázorněny i kresby koní a také v ní popsal typické rysy onoho „tisíci-mílového koně“.

Sun Jang se podíval na ropuchu a nevěděl, jestli se má smát nebo plakat

Sun Jang měl syna, kterému šlo lépe samotné čtení knih, než uvádění nastudovaných vědomostí do praxe. Když si přečetl otcovu knihu, myslel si, že poznat výjimečné koně je velmi lehké.

Sun Jangův syn si vzal knihu a snažil se najít dobrého koně. Podle obrázků se mu ale žádného najít nepodařilo. A tak se snažil hledat podle charakteristik, které byly v knize popsány.

Nakonec našel ropuchu, která měla některé charakteristiky stejné jako „tisíci-mílový kůň“ popsaný v otcově knize.

Zaradoval se a přinesl tuto ropuchu domů. Řekl otci: „Otče, našel jsem tisíci-mílového koně, jenom jeho kopyta nejsou nic-moc.“

Sun Jang se podíval na ropuchu a nevěděl, jestli se má smát nebo plakat. Se smyslem pro humor řekl: „Je špatné, že tento kůň skáče přespříliš, a také nemůže tahat povoz.“

A pak s povzdechem řekl: „Tohle je skutečně tak, jako kdyby někdo řekl „hledat úžasného koně podle obrázků“.“

A tak díky tomuto příběhu vzniklo ono rčení, jehož smyslem je dělat věci slepě (přes kopírák) namísto přizpůsobení se.

Toto rčení se používá také při odkazování se na existující informaci, která vede k hledání něčeho anebo k hlubšímu bádání po něčem.

small United Kingdom

 

Čtěte také:

Příběhy ze staré Číny: Jak Sun Jang poznal tisíci-mílového koně

Čínské idiomy: Přidat poslední tečku při kreslení draka

Shovívavý člověk nemá nepřátele: Původ čínského rčení 仁?無敵