20121011-smog
Smog v Pekingu. (NTD News)

Po stále sílícím tlaku mezinárodních organizací i občanů města bylo v Pekingu zprovozněno na 35 nových stanic pro monitorování kvality ovzduší. Nyní je ve městě v provozu 50 monitorovacích stanic, které jsou schopny detekovat i velmi malé částice v ovzduší a doplní tak dosud neúplné údaje o znečištění.

Jedná se především o částice menší než 2,5 mikrometru, které jsou pro lidský organismus nejnebezpečnější, protože mohou snadno pronikat do plic a způsobovat řadu zdravotních problémů. Znečištění těmito mikročásticemi pochází především z průmyslové činnosti, ze spalování uhlí, z automobilových zplodin a z rozpouštědel.

Čínský režim v červnu kritizoval americké úřady za to, že na americké ambasádě v Pekingu prováděly nezávislá měření kvality ovzduší. Americká měření probíhala od ledna a zahrnovala i nebezpečné mikročástice, které oficiální čínské měřící stanice nezahrnovaly. Číňané Američany vinili z toho, že zveřejněné výsledky nejsou férové, protože americké standardy pro posuzování kvality ovzduší jsou mnohem vyšší než ty čínské.

Čínská vláda nyní zveřejňuje údaje o naměřené koncentraci mikročástic a připouští, že „koncentrace mikročástic menších než 2,5 mikrometru je stále oproti doporučením WHO dvojnásobná“.

 

Čtěte také:

Ó, ten pekingský vzduch: Zveřejnění kvality ovzduší americkou ambasádou vyvolalo nevoli čínské vlády