20121021-forum2000-radicova
Iveta Radičová při proslovu v Pražské křižovatce, 21. října 2012. (Milan Kajínek/ The Epoch Times ČR)

Včera proběhlo v Pražské křižovatce slavnostní zahájení již 16. výroční konference Forum 2000. Úvodní slovo pronesli Ivan M. Havel (bratr Václava Havla), Yohei Sasakawa (předseda The Nippon Foundation, Japonsko) a Iveta Radičová (bývalá slovenská premiérka).

Iveta Radičová v proslovu uvedla, že při rozhovorech s bývalým českým prezidentem Václavem Havlem často hovořili o tom, že jednou z nejdůležitějších věcí je klást důraz na to, abychom říkali pravdu. „Lidé ztrácejí důvěru ve vládu,“ uvedla Radičová. Jako důvody pro ztrátu důvěry lidí v politický systém uvedla Radičová řadu příčin.

„Vlády jsou řízeny bohatými rodinami a jejich členové jsou pouze prostředníky, kteří plní jejich zájmy,“ uvedla Radičová a dále zmínila problémy nefunkčnosti právního státu, rozsáhlou korupci a rozkrádání veřejných fondů, nefunkční soudní systém, který způsobuje dlouhé průtahy při řešení případů, a další příčiny vzniku nedůvěry občanů ve státní systém.

Jako řešení navrhovala Radičová mimo jiné mít odvahu se všem nešvarům postavit a začít upřednostňovat a prosazovat správný přístup k problémovým oblastem a situaci postupně napravit. Radičová také kritizovala mediální výstupy televizí a novin, které podle ní často odvádějí nekvalitní práci, a v důsledku toho dochází k nepochopení mezi občany a vládou. Média podle Radičové nestudují věci do hloubky, překrucují některá fakta do bulvární podoby a často podle ní také dochází k naprostému nepochopení řešených témat, což vyúsťuje v prezentování nesprávných a nepravdivých informací.

„Často si při čtení zpráv říkám, toto není úplně přesné. To je ten lepší případ. Často také narážím na zprávy, u nichž si říkám, to vůbec není pravda,“ uvedla v úvodním proslovu Radičová.

Jako řešení navrhovala Radičová mimo jiné mít odvahu se všem nešvarům postavit a začít upřednostňovat a prosazovat správný přístup k problémovým oblastem a situaci postupně napravit.

 

Vztah mezi demokracií a médii

Na přání nyní již zesnulého bývalého prezidenta Václava Havla se letos konference zaměří na vztah mezi demokracií a médii. Konference se bude věnovat také odkazu Václava Havla v oblasti demokracie a lidských práv a možnostem jeho dalšího rozvíjení.

Pořadatelé konference uvádějí, že Forum 2000 naplňuje odkaz Václava Havla prostřednictvím podpory demokratických hodnot a respektu k lidským právům, rozvoje občanské společnosti a posilování náboženské, kulturní a etnické tolerance.

Vůdčím světovým osobnostem, myslitelům a odvážným jednotlivcům ze všech oblastí života poskytuje Forum 2000 prostor pro sdílení zásadních témat a pro otevřenou diskusi o nich.

Více informací naleznete na Forum 2000.

 

Čtěte také:

Experti diskutovali o cenzuře a zneužívání médií ve světě na Foru 2000