Host kulatého stolu Václav Sochor. (Milan Kajínek/ The Epoch Times ČR)
Host kulatého stolu Václav Sochor. (Milan Kajínek/ The Epoch Times ČR)

V rámci 16. Fora 2000 proběhla diskuse u „kulatého stolu" na téma „Veřejná, státní a vládní média: Kde jsou hranice?".

Diskuse se zúčastnili pozvaní hosté - Václav Sochor (ČR), Ingrid Deltenreová (Švýcarsko), Hu Yong (Chu Jung, Čína) a Yusmadi Yusoff (Malajsie).

Hosté promluvili o zákonitostech ovládání médií podle principu, kdo médium financuje, ten jej ovládá. Z tohoto principu dále odvozovali úvahy a analýzy nad činností veřejnoprávních, komerčních, státních a vládních médií.

Podle Ingrid Deltenreové je stále dobré, aby lidé financovali veřejnoprávní média, protože je díky tomu stále větší šance, že budou taková média nezávislá a budou méně podléhat politickým vlivům a tlakům.

Zatímco komerční média jsou závislá na majoritních inzerentech, státní média jsou nejvíce náchylná k přizpůsobování se politickým vlivům a tlakům.

Z pléna zazněla myšlenka, že současná doba je příliš uspěchaná a lidé žijí v napětí a jsou příliš unavení, než aby se zajímali o hlubší témata. Václav Sochor uvedl, že problém je v tom, že diváci vyhledávají v médiích spíše zábavu a odreagování, čímž nepřímo degradují média na výlučně zábavní kanál, a následně tak způsobují, že klesá sledovanost některých programů, které se snaží jít více do hloubky, a také závažnějších a hlubších témat.

Následkem těchto trendů se stávají podle Sochora zprávy v médiích stále více povrchní a zvyšuje se počet bulvárních časopisů, které mají například v ČR několik milionů čtenářů.

Yusmadi Yusoff poukázal na fakt, že „každá země má odlišné podmínky, a proto když chceme hovořit o situaci v mediálním světě, musíme vzít v potaz, že neexistuje jednotný globální pohled na tuto problematiku". Podle Yusoffa jsou například mezi Malajsií, Čínou nebo Indií diametrální rozdíly, a proto je každá země jakýmsi malým světem s vlastními okolnostmi a specifiky.

Čínský profesor Hu Yong toho k tématu příliš mnoho nového neřekl, možná i proto, že se po své účasti na Fóru vrací zpět do Číny. Z Hu Yongova příspěvku vyplynulo, že čínský komunistický režim udržuje v Číně mediální monopol a soukromá média zde čelí značným omezením, což je obecně známo.

Z pléna zazněl názor, že ekonomické zájmy a obchodování mezi Čínou a západními zeměmi hluboce ovlivňuje obsah západních mediálních výstupů, které neinformují o závažných událostech v Číně, případech nejhrubšího porušování lidských práv, genocidy a zločinů proti lidskosti. Ingrid Deltenreová po skončení diskuse v rozhovoru s reportérem Epoch Times uvedla, že by bylo naivní si myslet, že se takové věci jako ovlivňování obsahu v médiích kvůli ekonomickým zájmům nedějí.

Yusmadi Yusoff hovořil o nezávislém mediálním modelu, který funguje v Malajsii. Ingrid Deltenreová hovořila o nutnosti podporovat hodnotné mediální výstupy, které nesou kulturní, vzdělávací a morální hodnoty.

Z diskuse vyplynulo, že existuje zřejmé spojení mezi divákem a médii. Divák může ovlivňovat obsah médií podle toho, jaké programy sleduje. Média mohou ovlivňovat výběr témat, která pokrývají, stejně jako mají na obsah programů vliv vlastníci médií nebo majoritní inzerenti v případě komerčních médií. Bylo by dobré, pokud by se začali diváci a čtenáři zajímat o hodnotnější témata, neboť by to mohlo zpětně podpořit a podnítit vznik dalších hodnotných pořadů, článků, programů a dalších mediálních výstupů.

Ingrid Deltenreová také poznamenala, že pokud dnes chcete oslovit majoritní část diváků nebo potažmo společnosti, musíte použít formu, kterou vyhledávají. Dnes je to především zábava, odreagování a relaxace. Z toho lze racionalizovat, že pokud chcete předat většinové společnosti nějaké například důležité morální hodnoty, bude odlehčený zábavný výukový program s prvky humoru možná tou správnou cestou.

 

Čtěte také:

Forum 2000: Experti diskutovali o cenzuře a zneužívání médií ve světě

Na zahájení Fora 2000 zazněly myšlenky o ztrátě důvěry občanů ve státní systém

Tomáš Etzler: „Z Číny si jezdím odpočinout do válečných zón Afghanistánu“

Čínské vydání The Epoch Times zabaveno policií ve Vladivostoku, vysvětlení chybí