20121024 forum
Experti diskutovali o cenzuře a zneužívání médií ve světě na Foru 2000. (Milan Kajínek/The Epoch Times ČR)

Měl jsem možnost se zúčastnit na panelové diskusi, pořádané v rámci letošního Fora 2000 na téma Cenzura internetu.

Na panelu promluvilo celkem pět expertů: Tarik Nesh (Maroko), Michael Anti (Čína), Yuri Dzhibladze (Rusko), Jaroslav Valůch (ČR) a Dan Meredith (USA).

Diskuse se točila okolo zásadních témat. Experti mimo jiné kritizovali západní společnosti, které na zakázku poskytují totalitním vládám software pro realizaci cenzury a monitorování a pronásledování uživatelů internetu.

Jaroslav Valůch nadnesl případ společnosti Cisco, která vyvinula pro čínskou vládu softwarový projekt zvaný Golden shield (Zlatý štít) a školila členy čínské internetové policie v chytání internetových uživatelů, bloggerů a disidentů.

Kromě cenzury a způsobů ovládání internetu také hovořili Michael Anti a Yuri Dzhibladze o šíření propagandy a používání placených komentátorů, kteří mají například v Číně nebo v Rusku za úkol psát za peníze kritické reakce pod určité články, napadat konkrétní skupiny nebo psát komentáře ve prospěch vládnoucího režimu.

Obecně je cenzura internetu používána, aby omezovala ty, kteří chtějí přes internet šířit „nežádoucí“ informace, a ty, kteří chtějí na internetu „nežádoucí“ informace získat. Michael Anti poznamenal, že „čínským občanům je ve školách odmalička vymýván mozek, a tak věří tomu, co jim říká komunistický režim. Tedy, že je internet cenzurován pro jejich dobro“.

Jedním z klíčových bodů pro ovládnutí internetu je podle expertů otázka toho, „kdo vlastní server“. Nebo v případě Číny, kdo má přístup k informacím na serveru, protože čínský režim si od internetových společností vymiňuje podmínku, že musejí na jeho žádost poskytnout policii přístup ke svým datům.

Yuri Dzhibladze také zmínil, že při protestech v Rusku byly zneužiti mobilní operátoři k tomu, aby pomohli lokalizovat všechny mobilní telefony, které byly přítomny na náměstí, kde se konalo protestní shromáždění. Z Yuriho slov vyplývá, že tajná policie potom již pouze logicky dohledala majitele telefonů, a získala tak přehled o členech občanské opozice, kteří mohli být následně vyhledáni, vyslýcháni a dále pronásledováni.

Čtěte také: Totalitní režimy nenechají člověka rozvinout, aby pochopil, že je manipulován

Dan Meredith přišel s tvrzením, že pomocí  monitorování emocionálních „smajlíků" používaných v diskusích na internetu lze monitorovat momentální náladu obyvatelstva. Michael Anti uvedl, že manipulace s internetovými fóry má dalekosáhlé možnosti. Podle jeho pozorování žijí dnes čínští občané obecně ve velkém napětí a jejich nespokojenost s režimem a jejich životními podmínkami stále více narůstá a graduje. Podle Antiho je kvůli masivní cenzuře médií pro Číňany krajně nemožné se pomocí médií organizovat k nějakým větším protestům, ale rozlícení občané se připojují téměř k jakémukoliv protestu, který propukne.

Ze slov Antiho jsem pochopil, že vlastník serveru může záměrně přestat cenzurovat určitá témata, aby nechal občany vybouřit například při protestech proti stavu životního prostředí nebo proti místním státním úředníkům. Klíčovým okamžikem tohoto kroku se potom zdá, že nebude zpochybněna a napadána ústřední vláda v Pekingu a napětí mezi obyvatelstvem se zmírní a uvolní jiným směrem pod taktovkou toho, kdo ovládá server. Tyto myšlenky patřily takříkajíc k vyšším nástrojům manipulace s veřejností. Na panelu také zazněla myšlenka: „Kdyby o podobných věcech někdo sepsal knihu, jako první by si ji koupili všichni světoví diktátoři.“

Epoch Times nedávno informovaly o podobném případu, kdy bylo přerušení cenzury určitých témat využito k vnitrostranickým bojům uvnitř Čínské komunistické strany. Klíčová slova týkající se jmen a zločinů stranických úředníků, kteří měli být z rozhodnutí centrální vlády sesazeni z funkce a předvedeni před soud, přestala být na diskusních fórech, blozích a stránkách cenzurována.

Jaroslav Valůch dále hovořil na téma bezpečnosti uživatelů internetu a o tom, že aktivisté v totalitních zemích někdy naivně používají Facebook, což samozřejmě ohrožuje jejich bezpečnost. „Musíme jim vysvětlovat, že takové programy jako Facebook nejsou pro jejich činnost vhodné a neposkytují jim žádné zabezpečení.“

Yuri Dzhibladze na závěr zmínil několik bodů, které by měly vést k uvolnění internetu v Rusku pro svobodné volby, získávání a poskytování informací. Také zmínil fakta o současné situaci v Rusku, kde vládnoucí režim útočí na vybrané skupiny obyvatel pod záminkou boje proti terorismu nebo extremistickým skupinám. Do stejné oblasti patří také spolupráce mezi Čínou a Ruskem, kdy byla nedávnou označena za extremistickou literatura spojená s duchovní metodou Falun Gong; vyšetřovací zpráva Krvavá sklizeň zachycující vyšetřování nelegálních transplantací v čínských vojenských nemocnicích; nebo dokument Devět komentářů ke komunistické straně, který mapuje necenzurovanou historii Čínské komunistické strany.

Dan Meredith po skončení panelu v rozhovoru s Epoch Times označil fakt, kdy západní společnosti poskytují totalitním režimům software pro cenzurování internetu a pronásledování uživatelů, jako „svinstvo“. Podle Mereditha se lze proti takovým praktikám bránit větší osvětou těchto případů a protestováním proti podobným obchodům.

 

Čtěte také:

Kdo ovlivňuje obsah mediálních výstupů - diváci nebo média?

Na zahájení Fora 2000 zazněly myšlenky o ztrátě důvěry občanů ve státní systém

Obousměrné výpadky internetu – zkouší Čína 'kill switch' pro odstavení sítě?

Čína: Zátah na uživatele internetu skončil zatčením více než desítky tisíc lidí

Google jako oběť politického boje v Číně

Čínské vydání The Epoch Times zabaveno policií ve Vladivostoku, vysvětlení chybí

Ruský soud chce zakázat "nepohodlnou" literaturu

Transplantace: David Kilgour - zabíjení praktikujících Falun Gongu pro peníze

Omezení cenzury na čínském vyhledávači Baidu známkou mocenského zápasu

Cisco obžalováno z napomáhání k zatýkání a mučení čínských disidentů

EXKLUZÍVNE: Sprisahanie vysokých funkcionárov na vyhnanie vyhľadávača Google z Číny

Čínští internetoví cenzoři si dávají oraz. Cenzurované výrazy nyní slouží k mocenskému boji uvnitř strany

Velká Epocha začala být dostupná z pevninské Číny po pádu tajemníka Po Si-laje