Pod tlakem důkazů nebudou již dlouho veřejně mlčet ani světové lékařské komory

20121017 organy
Ilustr. foto. (NTD News)

Poprvé jsem slyšel příběh o Polákovi jménem Jan Karski v roce 2008 ve spojení se zveřejněním vyšetřovací zprávy o násilných odběrech lidských orgánů v čínských vojenských nemocnicích.

Karski patřil k hnutí odporu proti nacistickému Německu za 2. světové války. V letech 1942 až 1943 přinášel polské exilové vládě a západním spojencům informace o situaci v Němci obsazeném Polsku. Zlomovým bodem byl okamžik, kdy informoval o ničení Waršavského ghetta a o tajných nacistických vyhlazovacích táborech.

Když Karski přinesl zprávu o vyhlazovacích táborech, reakce jednoho ze spojenců byla: „Já tomu nevěřím.“

Polský diplomat Edward Raczynski svědectví Karského potvrdil a řekl, „je to pravda“. Načež spojenec odvětil: „Já neříkám, že tento mladý muž lže, ale že tomu, co říká, nemohu uvěřit.“

S podobnými reakcemi se setkávám dodnes, když hovoříme s lidmi o vyhlazování příznivců duchovního hnutí Falun Gong v Číně, které spustila čínská komunistická strana v roce 1999.

Kvůli celostátním represím proti Falun Gongu skončily v pracovních táborech po celé Číně, bez soudního procesu, miliony Číňanů, kteří se stali nejenom levnou pracovní silou, ale také terčem nejhoršího zacházení a zneužívání.

O to hrozivější je žít v době, kdy se historie opakuje; vy víte co se děje, máte řadu důkazů, snažíte se najít někoho, kdo by vás poslouchal, ale nikdo nereaguje. Od roku 1999 až dodnes o vyhlazování desítek milionů příznivců Falun Gongu sesbírali nezávislí vyšetřovatelé stohy informací.

Celý tento příspěvek má směřovat k nejzávažnějším obviněním čínských chirurgů z vojenských nemocnic, kteří se dobrovolně zapojili nebo byli přinuceni se zapojit do násilných odběrů lidských orgánů z živých politických vězňů z řad příznivců Falun Gongu.

 

Až se tyto případy dostanou na veřejnost, způsobí to rozpad čínského režimu, jeho ztrátu legitimity a započetí soudních procesů s hlavními organizátory těch nejotřesnějších zločinů lékařské obce, které historie zaznamenala.

 

Není snadné pozorovat mediální ticho okolo těchto zločinů a domýšlet se, co za ním stojí. Slyšel jsem názor, že až se tyto případy dostanou na veřejnost, způsobí to rozpad čínského režimu, jeho ztrátu legitimity a započetí soudních procesů s hlavními organizátory těch nejotřesnějších zločinů lékařské obce, které historie zaznamenala. Za organizátory byli označeni jak bývalý prezident Ťinag Ce-min, tak například současný člen nejvyššího Stálého výboru politbyra Čou Jung-kchang, dále také bývalý tajemník Po Si-laj, policejní ředitel Wang Li-ťün či právnička Ku Kchaj-laj a další.

Po roce 1999 začal v Číně nápadně narůstat počet provedených transplantací v čínských armádních nemocnicích. Nebyla to shoda náhod, že právě v roce 1999 se začaly čínské pracovní tábory a vězení plnit příznivci Falun Gongu, kteří se snaží žít zdravý život a dodržovat morální principy pravdivosti, soucitu a tolerance.

Každému chirurgovi je jasné, co je pro orgánovou transplantaci třeba. Zdravý orgán, identickou krevní skupinu s příjemcem orgánu a podrobné lékařské testy prováděné na dárci.

Je s podivem, jakou péči věnují čínští lékaři vězňům, o to zajímavější je, že největší pozornost věnují právě těm nejzdravějším vězňům. Zkoumají stav jejich vnitřních orgánů, odeberou jim krev, zaznačí si je do kartotéky.

Podle závěrů z vyšetřování kanadských právníků Kilgoura a Matase, žurnalisty Ethana Gutmanna, organizací WOIPFG, DAFOH, zvláštních zpravodajů OSN a různých svědků si čínské vojenské nemocnice skutečně mohly vytvořit od roku 1999 rozsáhlou kartotéku, která obsahuje seznamy politických vězňů, jejichž zdravotní stav je „vyhovující“. Stav jejich orgánů, jako jsou ledviny, játra, srdce, oční rohovky a podobně - je také „vyhovující". Kartotéka je systematicky uspořádána. Při pohledu do seznamu lze rychle vybrat vhodného dárce se správnou krevní skupinou, kontaktovat vězeňské oddělení a zajistit transport vězně do vojenské nemocnice. Zde proběhne odebrání orgánu a transplantace dárci, který za darovaný orgán poskytne tučnou odměnu, někdy i svoje životní úspory nebo vysoké půjčky.

Zabiti pro orgány: Tajné transplantační obchody čínského státu

Video poskytla Televize NTD

Stopy se podle výpovědí bývalých vězňů zahlazují spálením těla vězně. Rodina, pokud je o úmrtí svého příbuzného vůbec zpravena, dostane pouze urnu a zfalšovaný úmrtní list s vykonstruovanou příčinou smrti. Mnoho vězňů ovšem při zatčení odmítá uvést svoje jméno, protože nechtějí ohrozit svoje příbuzné. Nakonec tedy orgány „vězňů beze jména“ končí v tělech čínských a zahraničních příjemců, kteří převážně nemají ponětí, jaký je zdroj transplantovaných orgánů, protože jsou nemocnicemi ujištěni, že je vše v nejlepším pořádku. Jeden z čínských chirurgů později vypovídal, že viděl svazky zfalšovaných svolení k transplantaci. „Prostě to někdo podepíše,“ uvedl.

Pokud jste dočetli až sem, možná chápete, jak se cítil Polák Jan Karski před sedmdesáti lety, když hovořil o existenci vyhlazovacích táborů. Možná daleko více chápete, jak se cítil důstojník, který výpověď Karského vyslechl a říkal „tomu nevěřím“.

Ve skutečnosti se vyšetřovatelé dopočítali přibližně k 60 000 neobjasněných transplantací provedených v čínských vojenských nemocnicích od roku 1999. Bývalí vězni, kteří byli propuštěni, potvrdili existenci komplexních lékařských prohlídek, které probíhají zejména u těch nejzdravějších vězňů – převážně příznivců Falun Gongu.

O masivním vzestupu počtu transplantací prováděných v Číně od roku 1999 informovala samotná čínská transplantační centra. Čínská vláda dokonce prostřednictvím ministerstva zdravotnictví již v roce 2005 přiznala, že používá k transplantacím popravené vězně, což je již samo o sobě zvrácené. Je také zřejmé, že legální dárcovský systém je v Číně nerozvinutý a počet darovaných orgánů dosahuje ročně velmi nízkého počtu okolo jednoho sta darování, a to navíc spíše mezi rodinným příslušníky.

 

Vzniká tedy okolo 60 000 neobjasněných případů odebrání orgánů z neznámého zdroje.

 

Počet poprav prováděných v Číně také není dostačující, je sice vysoký oproti jiným světovým zemím, ale při porovnání s počtem provedených transplantací je nedostačující na to, aby pokryl všechny případy transplantací. Vzniká tedy okolo 60 000 neobjasněných případů odebrání orgánů z neznámého zdroje. Svědectví bývalých vězňů, výpovědi doktorů, výpovědi svědků z vězeňského nebo nemocničního personálu – všechny naznačují, že byli příznivci Falun Gongu vládnoucím komunistickým režimem označeni jako nepřátelé státu, s nimiž může být zacházeno „jakýmkoliv ekonomicky výhodným způsobem“.

Čínští lékaři se tedy dopustili nejhorších zločinů proti lidskosti, pošlapali svoje lékařské poslání pomáhat lidem, nabízet pomoc, léčit a zachraňovat životy. Jak hrůzný paradox se zrodil na začátku nového tisíciletí – místo vážených a inteligentních doktorů, kteří složili a naplňují Hippokratovu přísahu - zrůdy, které obchodují s lidskými orgány ve velkém.

Informace, které jsem zde uvedl, jsou pouze výtažkem z mnohastránkových zpráv. Studuji toto téma již roky a vím, že světové transplantační kruhy o tom vědí a podnikají konkrétní kroky, aby tyto praktiky co nejvíce omezily a zastavily. V několika zemích byl vydán zákaz výcviku čínských chirurgů, lékařské kruhy odmítají jakékoliv výzkumné práce prováděné na vězních (pokud je odhalen jejich původ), omezuje se takzvaná transplantační turistika do Číny, kdy si doletíte do ČLR, kde vám orgán dodají a transplantují, a podnikají se také další kroky.

To zní celkem pozitivně. Vše ovšem nasvědčuje tomu, že čínská vláda stále zadržuje ve vězeních velké množství příznivců Falun Gongu, kteří jsou stále zneužíváni a mohou kdykoliv zmizet beze stopy.

Pokud tomu stále nevěříte, můžeme se podívat na čekací dobu pro získání vhodného orgánu pro transplantaci. Na západě to může trvat několik měsíců i let, než se nalezne vhodný dárce, naproti tomu čínské nemocnice po roce 1999 nabízejí zprostředkování transplantace v období do 14 dnů, přestože ministerstvo zdravotnictví nepodniklo reálné kroky pro rozvoj dárcovství v ČLR. Při tak mnoha transplantacích a tak krátkých čekacích dobách je zřejmé, že musí existovat početná databáze vhodných dárců, kteří čekají, až budou moci orgán darovat. Všechno ovšem nasvědčuje tomu, že těmito dárci byli a jsou právě věznění příznivci Falun Gongu.

Při sledování dokumentů o 2. světové válce, zločinech holokaustu, záběrech z koncentračních táborů mám jedinou myšlenku – snad nebude trvat tak dlouho, než se lidé dozvědí o těchto dnešních skrytých zločinech, snad se ještě podaří zachránit co nejvíce lidí.

Porušování etických norem při odběru orgánů, k němuž dochází nejenom v Číně, je jedním z hlavních současných etických témat projednávaných lékařskými organizacemi. Nedávno téma projednávala také Světová lékařská asociace (WMA).

Při pozorování současné situace v Číně, kdy se vládnoucí režim pomalu rozpadá a jednotliví úředníci putují před soud, je pouze otázkou času, kdy se dostanou ven další fakta o vyhlazování Falun Gongu v Číně. Nakonec ani samotný vládnoucí čínský režim nebude mít jinou možnost něž odhalit fakta a postavit viníky před soud.

Podle mého názoru se jedná o jedno z nejzávažnějších témat, která budou v nedaleké budoucnosti probírána a stane se hrůzným historickým ponaučením o zneužití vědomostí lékařství a státní moci k páchání zločinů proti lidskosti.

Článek byl aktualizován 3.10.2013

Čtěte také:

Perzekuce Falun Gongu čínským komunistickým režimem: počet úmrtí za rok 2011 (video)

Zabiti pro orgány: Tajné transplantační obchody čínského státu

Konec praxe násilného odběru orgánů vězňům? Čína plánuje změny systému

Čínské nemocnice zadržují vězně, které používají pro transplantace, říká zdroj

Zadržený muž z Tchaj-wanu by mohl být v Číně vystaven mučení

Kongres v Berlíně: Etická věrohodnost mezinárodní Transplantační společnosti je v sázce

Transplantace: David Kilgour - zabíjení praktikujících Falun Gongu pro peníze

Vojenské nemocnice v Číně se účastní na nedobrovolném odběru orgánů vězňům

Odborník na transplantace odmítl pozvání do Číny

YouTube: Krvavá sklizeň – odebírání orgánů v čínských vězeních

Číňané chtějí vědět pravdu o odběru orgánů popraveným vězňům

EU zavádí směrnice proti nezákonému obchodování s orgány a orgánové turistice

{jcomments off}