Znaky pro „synovskou poslušnost“ nebo „úctu k rodičům“ (Thomas Choo/The Epoch Times)
Znaky pro „synovskou poslušnost“ nebo „úctu k rodičům“ (Thomas Choo/The Epoch Times)

Tradiční čínské pojetí úcty k rodičům

Čínský znak 孝(xiao, vyslovuj siao) představuje tradiční čínský koncept úcty k rodičům – tj. vážení si, ctění a starostlivosti vůči svým rodičům.

孝 se často spájí se znakem 顺 (shun, vyslovuj šun). Toto spojení 孝顺 vyjadřuje jak synovskou úctu k rodičům, tak přizpůsobení se jejich příkazům a učení.

Znak 顺 se vyslovuje stejně jako jméno císaře Šuna (舜). A není to náhoda. Císař Šun je v čínské historii nejznámějším příkladem velké rodičovské úcty, a právě díky této jeho výjimečné vlastnosti usedl na císařský trůn.

Od útlého věku až do dospělosti prožíval Šun těžké chvíle po boku své nevlastní matky. Za celou tu dobu s ní však Šun nikdy nejednal s odporem nebo nelibostí.

Šun zůstal této své ctnosti věrný i přes svůj pozdější společenský postup a svoji synovskou úctu zachoval i poté, co si jej císař Jao vybral jako svého následovníka a provdal za něj své dvě dcery.

Znak 孝 má i vícero širších významů. Lze jím vyjádřit loajalitu ministrů k vládci, harmonii mezi bratry či čestnost a věrnost mezi přáteli.

Prostředí harmonie, čestnosti, věrnosti a nekonfliktnosti přináší rodičům klid, a takto tedy reprezentuje formu úcty vůči rodičům.

Úcta k rodičům se později transformuje do širšího měřítka jako loajalita a věrnost panovníkovi, jež přináší zemi mír a spravedlnost, radostný život a pořádek mezi lidmi.Čtěte také:

Příběhy ze staré Číny: Císař Jao

Příběhy ze staré Číny: Příkladný císař Šun

Příběhy ze staré Číny: Synova ctnost navrátila rodině harmonii