20121105 vesmir
Tento širokoúhlý snímek Mléčné dráhy odkrývá možnosti nového dalekohledu VISTA, díky kterému se podařilo zkatalogizovat střed galaxie čítající více než 84 milionů hvězd. (ESO)

 

Dalekohled VISTA, který se nachází v chilských Andách, může díky tomu, že pořizuje snímky v infračerveném spektru, zachytit desetkrát více hvězd ve středu naší galaxie než zařízení, které pozorují objekty ve viditelném světelném spektru.

Využitím dat v rámci programu VISTA Variables in the Via Lactea (VVVL), byl  tým astronomů schopen vygenerovat barevný snímek s téměř devíti miliardami pixelů a sestavit tak doposud největší katalog středu Mléčné dráhy.

„Podrobným sledováním nepřeberného množství hvězd obklopujících střed naší Mléčné dráhy jsme schopni se dozvědět mnohem více o jejím vzniku a vývoji, ale také o vývoji a vzniku spirálních galaxií obecně,“ prohlásil v tiskové zprávě hlavní autor studie Roberto Saito z Pontifikální katolické univerzity v Chile.

Většina spirálních galaxií má kolem svého středu velké seskupení starodávných hvězd. „Pozorování výběžku Galaxie je velmi obtížné, protože je zakryt prachem," řekl spoluautor studie Dante Minniti. „Abychom mohli sledovat střed galaxie, museli jsme zvolit metodu pozorování v infračerveném spektru světla, které je méně ovlivněno přítomným prachem,“ dodal.

Aby bylo možné vytvořit diagram barevné magnitudy, bylo nutné u každé z 84 miliónů hvězd vykreslit její jas a barvu.

„Každá hvězda v kterémkoli okamžiku své existence zaujímá v tomto diagramu svoje konkrétní místo v závislosti na její světlosti a teplotě. Vzhledem k tomu, že nová data nám poskytuji důkladnější informace o všech hvězdách najednou, můžeme nyní udělat soupis všech hvězd v této části Mléčné dráhy,“ vysvětlil Minniti.

small United Kingdom

Čtěte také:

Vědci prozradili barvu Mléčné dráhy