Sun-C' a jeho kniha "Umění války" (Ilustroval SM Yang, The Epoch Times)
Sun-C' a jeho kniha "Umění války" (Ilustroval SM Yang, The Epoch Times)

Sun-C' byl v Čínské historii vysoce postaveným vojenským generálem a stratégem a dodnes je v Číně považován za největšího učitele velení a strategie všech dob.

Jeho skutečným jménem je Sun Wu, narodil se v roce 535 př. n. l. - v období Jara a Podzimu. Původně byl šlechticem v království Čchi. Když v Čchi vypukly války, utekl do království Wu, kde žil samotářským životem zasvěceným studiu umění války. „Umění války" je ceněným čínským vojenským pojednáním, za jehož autora je považován právě Sun-C', generál krále z Wu.

Jednoho dne byl Sun-C' předvolán králem země Wu. Král řekl: „Napsal jsi třináct kapitol Umění války a zdá se, že teorie každé kapitoly je skoro dokonalá. Nicméně, je to teorie a nikdo neví, jestli lze všechny teorie uplatnit v praxi."

Sun-C' králi odpověděl: „A mohl byste někoho vyslat a dovolit mi, abych vám své teorie předvedl? Pak byste Umění války mohl pochopit." Král pak okamžitě vydal příkaz, aby do jeho paláce poslali 180 mladých dívek, které měly sloužit jako vojsko. Sun-C' je nejdříve rozdělil na dvě skupiny a pak zvolil dvě nejoblíbenější konkubíny krále jako kapitánky těchto skupin.

Na začátku výcviku to mladé dámy nebraly vážně a nenásledovaly přesně požadavky Sun-C'. Ať se Sun-C' snažil vysvětlovat instrukce jasněji a učit dívky sebevíc, výcvik vypadal jako jeden velký zmatek.

Znovu a znovu je žádal, ať věc neberou jako legraci a varoval je, ať nedělají chyby, jinak budou potrestány dle vojenských zákonů. Když výcvik opět začal, dívky se pořád smály a Sun-C'ovi nevěnovaly žádnou pozornost.
Sun-C' se nahněvaně podíval na kapitánky a řekl jim: „Jako kapitánky jste obě selhaly ve své povinnosti dohlížet na ostatní a musíte tedy přijmout trest." A tak byly tyto dvě konkubíny na vojenský příkaz popraveny.

Když král ztratil své dvě oblíbené konkubíny, neměl náladu výcvik dále sledovat. Sun-C' byl velmi zklamaný a řekl králi: „Chtěl jste tedy bojovat jen na papíře a neměl jste v úmyslu zjednat nápravu vojska?"

Krále tato myšlenka osvítila a pochopil, že Sun-C' je skutečným talentem umění války. Sun-C' byl pak jmenovaný generálem a posléze obsadil západní Čchu a sever centrálního území.

V celém svém životě odváděl Sun-C' nejen vynikající vojenské výsledky, ale také po sobě zanechal cenné teorie válečného umění, obzvláště pojednání „Umění války", jež pouhými třinácti kapitolami a pěti tisíci slovy zachycuje jeho vojenské myšlení.

Toto dílo se dotýká téměř všech vojenských teorií, jako je strategie, psychologie, meteorologie, topografie a podobně. Navíc se v něm pojednává také o politice, ekonomii, historii, filozofii, literatuře a přírodních vědách. Po jeho zveřejnění mu přikládali důležitost čínští politici, stratégové, filozofové a spisovatelé. Později se rozšířilo i do světa. Během dynastie Tchang jej už znali i Japonci. Dnes se teorie a myšlenky „Umění války" často používají v rozhodovacích procesech moderního obchodu a sociálního managementu.

Podle „Umění války" je nejvyšším uměním ozbrojených sil „podmanit si protivníka bez boje" - tedy dosáhnout vítězství bez použití jediného vojáka.

Sun-C' kladl důraz na „prevenci války". Hned na začátku v „Umění války" poznamenal: „Válka je pro národ významnou událostí, nemá dopad jen na lidský život a smrt, ale také na to, jestli národ přežije. Proto bychom měli být opatrní a nejdříve zvážit, jestli je vyhlášení války jiným národům vhodné."

Navíc také varoval krále a generály národů, aby nešli do války jen kvůli vzteku. Dle jeho úvah by se měli lidé dvakrát rozhodnout předtím, než válku rozpoutají, a měli by učinit rozhodnutí založená na zájmech jejich vlastních národů.

„Umění války" se obecně považuje za knihu o vítězství a bojování. Je to ale také kniha, která učí pochopení toho, že účelem použití vojenských sil je především předcházet zmatku a navrátit lidem mír. Teorie „Umění války" mohou také osvítit bojechtivé k tomu, aby pochopili skutečný smysl života a nakonec zbraně složili.

Lidé v minulosti díky učení této knihy pochopili, jak skrze zlepšování ctnosti pozvednout svůj život; králové a jejich dvořané se naučili řídit vztahy mezi národy prostřednictvím ctnosti. V dnešní době berou lidé různých profesí „Umění války" jako příručku strategie a velení.

 

Čtěte také:

Příběhy ze staré Číny: Chan Sin, jeden ze “Tří velkolepých dynastie Chan”

Příběhy ze staré Číny: Jak Sun Jang poznal tisíci-mílového koně