Článek z cyklu Morální základy české společnosti

20130111kral-karel
Portrét Karla IV od mistra Theodorika, králova významného dvorního malíře. (Mistr Theodorik/ Vloné dílo)


Karel IV.

HOMO DOCTUS IN SEMPER DIVITIAS HABET

Lepší život zvolil jeden z největších Čechů, král Karel IV., jak pro sebe, tak pro celou zem, jíž vládl. Přes své lidské chybování proslul jako osvícený, moudrý, vzdělaný a především schopný panovník.

Zasloužil se o založení pražské univerzity a Nového města pražského. Je autorem Korunovačního řádu českých králů. Napsal vlastnoručně Legendu o svatém Václavu a latinsky vlastní životopis Vita Caroli.

Svou vládou byl schopen navázat na tradici Velkomoravské i Přemyslovské říše, jakož i říše Karla Velikého. Stal se také původcem nové koncepce českého státu.
 

„I když člověk usíná v zoufalství, probouzí se do naděje, že svět bude jiný.“

...

Celý článek a další citáty Karla IV. naleznete ve speciálním tištěném vydání Morální základy české společnosti, které vychází 28. září 2015. Vydání lze objednat on-line na stránkách EpochTimes.cz, od září bude k dostání v pražských sítích PNS.

moralni-zaklady-ceske-spolecnosti2

Posbírali jsme citáty a záznamy z životů významných českých vládců, spisovatelů, umělců a myslitelů. Jejich receptem na dobrý a úspěšný život bylo pěstování ctností, dodržování morálních zásad a společenské etiky.

Ve výtisku české redakce deníku Epoch Times se vracíme zpět ke kořenům českého národa a poodhalujeme základy myšlení nejvýznamnějších postav české historie i hodnoty, které podle nich přinášejí lidem a společnosti štěstí, harmonii, prosperitu a klid v duši. Čtěte více...