20130208 had
Rok hada. (Wendy Yu, Epoch Times)

Co říkají Číňané o lidech narozených v roce hada?

V Číně a východní Asii se říká o lidech narozených v roce hada, že mají velký talent, jsou velmi bystří a mají dobré pozorovací schopnosti. Často jsou velmi přesvědčiví, efektivní a schopni přijímat okamžitá rozhodnutí. Jsou také inteligentní a citliví.

Had se plazí po zemi s výjimečnou přizpůsobivostí, a tak jej nezastaví žádné překážky. Mohou náhle zaútočit, kdykoliv to cítí jako nevyhnutelné.

Odrážejíce vlastnosti tohoto tvora lidé narozeni v roce hada nemají problém při jednání s jinými a nenechají se zviklat jakýmikoliv námitkami. Nepodniknou žádnou akci, aniž by situaci obezřetně neprozkoumali. Je velmi pravděpodobné, že dosáhnou svého cíle, protože jsou ohromně vytrvalí a bojují důsledně.

Tito lidé bývají velmi zvědaví, což jim dává dobré předpoklady pro práci ve výzkumu. Je pro ně těžké něčemu uvěřit, dokud se o tom osobně nepřesvědčí. Obvykle jsou si velmi vědomi svých kvalit, a tak pro ně bývá obtížné naslouchat názorům jiných.

Obecně platí, že většina lidí narozených ve znamení hada „pracuje hlavou“, protože mají jak precizní myšlení, tak výjimečný talent. Mnozí z nich mají velký majetek a vyšší společenské postavení. Jako šitá na míru jsou pro ně zaměstnání v politice, filozofii, zahraničních věcech, obchodě, právních vědách, psychologii a v akademických kruzích. Nicméně, když jim vlastní velikost stoupne do hlavy, mohou se dopustit zlého skutku.

Říká se, že tito lidé mají velké štěstí. Touha po penězích u nich není výjimkou. Druzí je proto vidí jako lakomé skrblíky. Nicméně „hadí lidé“ dávají důraz také na city. Jakmile se u nich objeví soucit, stávají se velkorysými dárci a druhým budou intenzivně pomáhat.

Lidé narození v roce hada se jeví jako jemní a pokorní, ale ve skutečnosti jsou to hypochondři a sebestřední lidé. Když se s někým pohádají, na mstu jen tak lehce nezapomenou. Když vidí, že někdo dosáhl velkého úspěchu, předstírají, že jim je to jedno. Ve skutečnosti si ale nemohou pomoci od žárlivosti nebo závisti. Jak už jsme naznačili dříve, jsou silně majetničtí. O milované věci budou bojovat všemi způsoby.

Tito lidé mají obvykle hezký zevnějšek. Muži bývají typickými idoly s vtipnou, atraktivní a romantickou povahou. Ženy jsou většinou okouzlující, s přirozeným a přitažlivým tajemnem a zejména půvabem.

 

Čtěte také:

Slavní lidé narození ve znamení hada

Čínský nový rok 2013 – rok hada

Znamení Hada v čínském zvěrokuruhu symbolizuje moudrost a důstojnost