20130211 had
Čínský nový rok ve znamení hada. (Jade Hsiao/Epoch Times)

Jedním z dvanácti zvířat v čínském zvěrokruhu je had.

 

Lidé narození ve znamení hada, jsou velmi intuitivní, zdrženliví a respektující soukromí. Disponují velkou moudrostí a inteligencí. Obvykle jsou považováni za velké myslitele.

Přibližme si nyní pár historických osobností (východních i západních), jež se v tomto znamení zvěrokruhu narodily.

 

 

Cinsky cisar Kangxi, dynastie Qing, pribehy-z-Ciny
Portrét císaře Kchang-siho (Zdroj: veřejná doména)

Císař Kchang-si, 1654-1722, Čína

Narodil se 4. května výše uvedeného roku jako syn císaře Šun-č'ua, jenž tehdy vládnul dynastii Čching. Ve svých sedmi letech se stal čtvrtým císařem dynastie. Věci nutné k vládnutí nad říší se Kchang-si nenaučil od svého otce, nýbrž od své babičky. Historicky byl nejdéle vládnoucím čínským císařem, který zemi přinesl blahobyt a prosperitu.

Během období jeho vlády jej čekaly tři důležité výzvy. První věcí, o kterou se jednalo, byla ochrana proti  hrozícím záplavám v důsledku možného vylití Žluté řeky. Druhou oprava Velkého kanálu, spojující dnes Pej-ťing a Chang-čou. V současnosti se jedná o nejdelší kanál na světě s délkou přibližně 1 600 kilometrů. Poslední věcí, se kterou se musel tehdejší císař dynastie Čching vypořádat, byla vzpoura tří feudálů.

V roce 1692 vydal císař tzv. tolerantní edikt, kterým povolil v zemi křesťanství a pozval do země misionáře. Cenil si zejména jezuitů, u nichž obdivoval smysl pro kázeň a oddanost, tedy vlastnosti blízké konfucianismu.

Nejkrásnější příběhy z Číny: Císař Kangxi, moudrý a dobrotivý vládce (I)  

 

Johann Wolfgang von Goethe. (Time Life Pictures/Mansell/Time Life Pictures/Getty Images)
Johann Wolfgang von Goethe. (Time Life Pictures/Mansell/Time Life Pictures/Getty Images)

 

Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832, Německo

Byl slavný německý spisovatel, umělec a politik. Jeho práce zahrnovaly epickou a lyrickou poezii, psanou v různých stylech. Vydal také vlastní rytířské drama „Gotz von Berlichingen“.

Tato hra, inspirovaná Shakespearem, měla u mladé generace obrovský úspěch, protože byla prodchnuta duchem vzpoury a vycházela z německých dějin. Hru přeložil do češtiny František Kubka pod názvem Götz z Berliching (ve svazku Dramata prosou z mládí, 1927).

Mezi jeho největší a celoživotní dílo patří slavný román Faust. Goethe věnoval mnoho úsilí práci Teorie barev (Zur Farbenlehre, 1810), která měla popsat lidské vnímání barvy a polemizovat s Isaacem Newtonem.

 

 

Franz Peter Schubert (1797 - 1828). (Photo by Hulton Archive/Getty Images)
Franz Peter Schubert (1797 - 1828). (Photo by Hulton Archive/Getty Images)

 

Franz Schubert, 1797-1828, Rakousko

Proslul jako jeden ze slavných světových skladatelů. Jeho plné jméno je Franz Peter Schubert. Napsal kolem 600 písní, dokončil devět symfonií a složil záplavu klavírních děl, z nichž některé byly pouhými příležitostnými skladbami, jiné se řadí k nejlubším a nejpromyšlenějším kompozicím.

Zemřel ve věku 32 let a dnes je vnímán, jako jeden z předních představitelů rané éry romantismu v oblasti hudby. Jeho díla se řadí mezi ty nejhranější.

 

 

 

 

Abraham Lincoln. (Universal History Archive/Getty Images)
Abraham Lincoln. (Universal History Archive/Getty Images)

 

Abraham Lincoln, 1809-1865, USA

Abraham Lincoln se narodil 12. února 1809. Jako 16. prezident Spojených států amerických vedl zemi úspěšně skrze bouřlivé období americké občanské války. Zasloužil se o ukončení otroctví, podporoval hospodářskou a finanční modernizaci.

Byl samouk (sám se naučil číst a psát) a za svůj život vystřídal mnoho profesí, jakými byly například: dřevorubec, lodivod, lovec, zeměměřič, voják i pošmistr. Jakmile zazní jeho jméno, téměř každý ví, že šlo o významného prezidenta Spojených států.

Filmové novinky: Lincoln - životopisný film z dílny Stevena Spielberga o legendárním prezidentovi 

 

 

 

Alfred Nobel. (Popperfoto/Getty Images)
Alfred Nobel. (Popperfoto/Getty Images)

Alfred Nobel, 1833-1896, Švédsko

Alfred Bernhard Nobel se narodil dne 21. října 1833. Byl to švédský filantrop, vynálezce, chemik, inženýr, inovátor. Vlastnil společnost AB Bofors, již přetransformoval z její primární činnosti, týkající se výroby železa a oceli, ve společnost vyrábějící děla a jinou výzbroj. Vlastnil přibližně 350 různých patentů, z nichž nejslavnějším z nich byl dynamit.

Nobelova cena se začala udělovat od roku 1895. Jedná se o nejprestižnější ocenění, jehož může jedinec dosáhnout na poli literatury, medicíny, fyziky, chemie a pod.

 

 

 

 

(Keystone-France/Gamma-Keystone via Getty Images)
Mahátma Gándhí. (Keystone-France/Gamma-Keystone via Getty Images)

Mahátma Gándhí, 1869-1948, Indie

Jeden z největších politických a duchovních vůdců, jenž dovedl Indii k nezávislosti. Pro Gándhího bylo typické, že prosazoval formu nenásilného aktivního odporu satjágraha, který čerpal z jogínského principu nenásilnosti ahinsá.

Narodil se do světa, který byl kolonizován Anglií. Z původně loajálního služebníka Britského impéria se postupně stal vůdcem indického boje za nezávislost.

Svoje mládí prožíval velmi bouřlivě, postupně se však zbavil svých nerozvážností a stal se zdrženlivým. Později se v něm začaly formovat ideály reformy. Nejprve jako studovaný právník postupně odložil evropský oblek a navrátil se k původnímu indickému oblečení a žil velmi skromně. Mnohými byl považován za světce.

Citát týdne: Mahátma Gándhí - prosazováním nenásilného odporu dovedl Indii k vyhlášení nezávislosti

 

Čtěte také:

Jací jsou lidé narození ve znamení hada?

Čínský nový rok 2013 – rok hada

Znamení Hada v čínském zvěrokuruhu symbolizuje moudrost a důstojnost