20130219 idiom
Meng-c' věřil, že vláda shovívavých úředníků se nesetká s odporem. Prohlásil, že když se dobrý člověk podívá nahoru, není nic, za co by se styděl před Nebesy, a když se podívá dolů, není nic, za co by se červenal před lidmi. (Satit Srihin/Photos.com)

„Shovívavý člověk nemá nepřátele“ (仁者無敵, vyslovuj žén čě wú tí) je čínské rčení, jehož autorem je Meng-c' (známý také jako Mencius), nejznámější následovník Konfuciova učení.

Meng-c' radil vládcům, aby spravovali svou zemi se shovívavostí a laskavostí; aby používali tresty jen výjimečně a aby udržovali nízké daně a poplatky.

Díky tomu se pak lidé mohli řádně starat o svá pole a byli schopni uživit své rodiče a rodiny. Prohlubovali si vzájemnou úctu, loajalitu a upřímnost a měli z nich prospěch prarodiče i vládci.

Takovýto panovník se z žádným odporem nesetkal.

 

small United Kingdom Přeložil: Juraj Skovajsa

 

Čtěte také:

Příběhy ze staré Číny: Mencius – druhý konfuciánský mudrc

Čínské idiomy: Hledat úžasného koně podle obrázků