„Člověk je tu proto, aby si něco předsevzal a aby to provedl. Pouhá existence je moře bez vody, kniha bez obsahu, život bez života.“

 

20130313 tyrs
Tyršův portrét od Jana Vilímka. (Wikimedia Commons)

Tyršův citát mluví za vše. Lidská existence by neměla být jalová a bezcílná. To Miroslav Tyrš velmi dobře věděl.

Člověk je jediným tvorem, který dokáže přemýšlet a plánovat budoucnost. Tohoto daru by bylo hříchem nevyužít. A proto jen lidská existence založená na jasném cíli nebo několika dílčích cílech je smysluplná. Takový cílevědomý smysluplný život je pravým opakem tzv. „nicnedělání“, ze kterého ještě nikdy nevzešlo nic dobrého.

Zakladatel největší tělovýchovné jednoty v duchu antické ideje

Profesor estetiky, historik umění a český kritik Miroslav Tyrš se narodil 17. září 1832 v Děčíně, v Rakouském císařství. Přednášel jako profesor dějin na UK a na ČVUT v Praze. Mimoto byl předsedou Umělecké besedy a člen poroty pro sochařskou výzdobu Národního divadla německého původu. Jeho jméno je v dnešní době asi ponejvíce spjato se založením Sokola, organizovaného tělovýchovného hnutí v Čechách.

Jeho záhy zemřelí rodiče mluvili německy, po jejich úmrtí byl malý Tyrš od svých šesti let vychováván v české vlastenecké rodině příbuzných na Mladoboleslavsku.  Jeho původní jméno znělo Friedrich Emmanuel Tiersch. Měl od dětství chatrné zdraví, proto začal na radu svého lékaře v Praze cvičit.

Roku 1860 se seznámil s Jindřichem Fügnerem, který mluvil pouze německy. Oba mladí muži však měli společné zájmy a rozuměli si. Tyrš uvítal jeho myšlenku založení česko-německého tělocvičného spolku, spolek se však nepodařilo založit, protože bohatý německý sponzor chtěl podpořit spolek, který by byl ryze německý.

Tyrš pak roku 1862 navrhl založit svébytný český tělocvičný spolek a stal se jedním ze zakládajících členů Sokola Pražského. Zajímavě se tu nese antická idea kalokagathie rozvinutá dr. Miroslavem Tyršem. On a jeho následovníci dali touto ideou základ společenskému hnutí, které se spojilo se vznikem a dalšími osudy českého (československého) státu.

20130313 tyrs2
Cvičení Sokola na hradním nádvoří v Lipnici nad Sázavou před rokem 1913. (Wikimedia Commons)

 

Během své historie byl Sokol čtyřikrát zakázán nebo omezen ve svojí činnosti válkami nebo totalitními režimy. Přežil i v zahraničí, v komunitách krajanů ve všech kontinentech světa. Jedním ze známých sokolských hesel je citát: Přeskoč, přelez, ale nepodlez.

Česká obec sokolská (ČOS) je v České republice čtvrté nejpočetnější občanské sdružení, jehož téměř 190 000 členů se dobrovolně věnuje sportům, pohybovým aktivitám v oddílech sokolské všestrannosti a kulturní činnosti, především ve folklórních, pěveckých  a loutkářských souborech.

 

Citát z předešlého týdne: Světlá, Sofokles, Maurois, Goethe - o stáří