Nabucco – opera Giuseppe Verdiho ve Státní opeře Praha. (© Národní divadlo, Greenberg, Josef Ptáček, Jan Kačíř)
Nabucco – opera Giuseppe Verdiho ve Státní opeře Praha. (© Národní divadlo, Greenberg, Josef Ptáček, Jan Kačíř)

 

Dirigent: Tomáš Brauner, Hilary Griffiths, Richard Hein
Režie: Karel Němec
Scéna: Ulrich Hüstebeck
Kostýmy: Josef Jelínek
Sbormistr: Tvrtko Karlovič, Adolf Melichar
Choreografie: Otto Šanda

Obsazení:

Nabucco: Martin Bárta / Richard Haan / Vladimír Chmelo / Jakub Kettner
Abigail: Anda-Louise Bogza / Jordanka Derilova /  Anna Todorova / Nana Miriani
Fenena: Veronika Hajnová / Jana Horáková Levicová / Andrea Kalivodová / Jana Sýkorová
Ismael: Igor Jan / Richard Samek / Václav Sibera / Nikolaj Višnjakov
Zachariáš: Lukáš Hynek-Krämer / Oleg Korotkov / Jiří Sulženko
Velekněz Baalův: Ladislav Mlejnek / Roman Vocel
Anna: Hana Jonášová / Dagmar Vaňkátová /  
Abdallo: Lubomír Havlák / Jiří Hruška


Účinkuje orchestr a sbor Státní opery.


Nabucco je opera, která navrátila tvůrce Guiseppe Verdiho na dráhu operního skladatele

 

Nabucco je opera, která navrátila tvůrce Guiseppe Verdiho na dráhu operního skladatele, ze které se tou dobou již téměř poroučel. Předchozí premiéra jeho v pořadí druhé komické opery Jeden den králem totiž propadla a současně mu zemřela jeho žena Margherita. Zdrcený skladatel chtěl pod tíhou událostí opustit dráhu operního skladatele.

Tehdy však impresário milánské La Scaly, Bartolomeo Merelli, přesvědčil Verdiho, aby zhudebnil libreto Temistoclea Solery. Libreto bylo napsáno podle literární předlohy Francise Cornuea a Auguste Anicet-Bourgeoise, jež nesla biblický název Nabucodonosor. Třicetiletý skladatel  tak napsal svoji třetí operu, která vypráví biblický příběh ze Starého zákona, a zkráceně ji pojmenoval Nabucco podle dávného krále, jenž nesl neobvyklé dlouhé jméno – Nabuchodonozor (Nebukadnesar II).

Nabucco – opera Giuseppe Verdiho ve Státní opeře Praha. (© Národní divadlo, Greenberg, Josef Ptáček, Jan Kačíř)
Nabucco – opera Giuseppe Verdiho ve Státní opeře Praha. (© Národní divadlo, Greenberg, Josef Ptáček, Jan Kačíř)


 
Biblická zápletka opery

Děj vypráví biblický příběh, jak Babyloňané pod vedením krále Nabucca vtrhnou do Jeruzaléma, zničí Šalamounův chrám a židovský národ odvlečou do zajetí. Nabucco, kterého židovský bůh Jehova následně potrestá šílenstvím, musí navíc čelit intrikám své domnělé dcery Abigail. Nakonec uzná svou chybu i moc Jehovy a vrátí Židům svobodu.

Třebaže je Nabucco teprve třetí Verdiho operou, podařilo se mu na biblický námět vytvořit velmi sugestivní dílo. V libretu ho nejprve zaujal začátek žalmu 136 „Va, pensiero, sull’ali dorate“ (Leť, myšlenko, na zlatých křídlech…) a inspiroval ho ke spontánní kompozici sboru, jehož plamenná melodie a rytmus z něj později učinily osvobozeneckou píseň zpívanou po celé Itálii. Celou operu pak dokončil během několika týdnů. Vášnivá hudba díla, pojednávající o osvobození Židů z babylonského zajetí, plně korespondovala s náladou obyvatelstva, zaujatého touhou po osvobození z rakousko-habsburské moci a po sjednocení Itálie.

Síla této opery spočívá především v působivých masových scénách a patří – spolu s Triumfálním pochodem z Verdiho Aidy – k nejznámějším operním melodiím vůbec. Premiéra se uskutečnila 9. března 1842 v milánské La Scale s druhou Verdiho manželkou, Giuseppinou Strepponi, v roli Abigail. Obrovský úspěch této Verdiho v pořadí třetí opery znamenal návrat na dráhu skladatele.

 

Premiéra 2 června 1996, délka 2 hodiny 15 minut s 1 přestávkou.

Představení je nastudováno v italštině s českými a anglickými titulky.

Nabucco – opera Giuseppe Verdiho ve Státní opeře Praha. (© Národní divadlo, Greenberg, Josef Ptáček, Jan Kačíř)
Nabucco – opera Giuseppe Verdiho ve Státní opeře Praha. (© Národní divadlo, Greenberg, Josef Ptáček, Jan Kačíř)

 

Čtěte také:

Operní zpěvák Marcello Giordani: Zpěváci Shen Yun jsou úžasní

Hudba Shen Yun je nádherná a dokonalá, říká tenorista

Opera Don Giovanni – pompézní dílo Wolfganga Amadea Mozarta

Divadlo, opera: Otello - mistrovské dílo Giuseppe Verdiho ve Státní opeře Praha

Divadlo, opera: Sedlák kavalír a Komedianti