Pojďte se společně s námi začíst do moudrostí 23 významných českých osobností.

moralni-zaklady-ceske-spolecnosti2
Titulní strana speciálního vydání. (Epoch Times / Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

Mnozí lidé dnes hovoří o morálním úpadku společnosti. Někteří hledají cestu z finanční krize. Řešení se často hledá v označování viníků současné situace.

Obviňování vlád, systému, podnikatelů a podobně ovšem nepřináší kýžené výsledky a vytváří nepřátelství a napětí ve společnosti.

Historie poukazuje na to, že finanční krize, ekonomická krize a další sociální napětí jsou především krizemi vytvářenými úpadkem lidské morálky. Cestu z krize musí každý hledat sám za sebe. Kultivováním ctností a morálním chováním může jít každý příkladem.

V tomto speciálním vydání se vracíme ke kořenům českého národa, poodhalujeme základy myšlení významných postav české historie a hodnoty, které podle nich přinášejí lidem a společnosti štěstí, harmonii, prosperitu a klid v duši.

Posbírali jsme citáty a záznamy z životů českých vládců, spisovatelů, umělců a myslitelů, jejichž receptem na dobrý a úspěšný život bylo pěstování ctností, dodržování morálních zásad a společenské etiky.

Výtisk má svým dílem napomoci k oživování kořenů české společnosti a dotknout se toho, na čem byla postavena nejslavnější historie české země.

Mnozí velcí mužové a ženy české historie prošli mnoha těžkostmi, a i když neměli vždy štěstěnu na svojí straně, svoje snažení o lepší svět nevzdávali a zanechali po sobě následování hodný odkaz.

Vydání věnujeme všem, kdo se snaží vzdělávat a podporovat udržování morálních hodnot ve společnosti.

Šéfredaktor Epoch Times ČR

OPRAVA (Viz. Doslov a Šifra ukrytá v textu): Při posledních úpravách se nám podařilo text zašifrovat důkladněji něž jsme původně zamýšleli. Pokud budete míti problémy se srozumitelností šifrovaného textu, prosíme obraťte se na šéfredaktora. Kontakt naleznete zde
Obsah: 52 stran
Cena: 49,- Kč
Datum vydání: Říjen 2015

K 30. lednu 2016 prodáno 1500 výtisků. - Děkujeme!

Od 22. února 2016 v prodeji v sítích Kosmas


Nyní také k zapůjčení v knihovnách: 
Moravská zemská knihovna
Středočeská vědecká knihovna Kladno
Vědecká knihovna v Olomouci 
a v mnohých dalších.

RECENZE:eliskahaskovacoolidge

Kopii výtisku redakce věnovala specialistce na etiketu a společenský protokol paní Elišce Haškové Coolidge, která jej zhodnotila slovy: „Magazín je úžasný.“

„Návrat důvěry a rovnováhy v našem vyhroceném globálním světě leží jen na rozhodnutí a činu každého z nás. Je krásné, že nás k tomu pobízí a povzbuzuje časopis Epoch Times jeho historickou procházkou zpět ke kořenům českého národa a trefných citátů nejvýznamnějších osobností naší minulosti. Nechme se inspirovat vzkazem, který nám přináší jejich svědectví.“Hodnocení výtisku laskavě poskytl také Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek Th.D., profesor Karlovy univerzity.Hodnocení výtisku laskavě poskytl také Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek Th.D., profesor Karlovy univerzity. Grafika je výborná. Uteklo jen nějaké dělení slov, ale jinak je to skvělé.

Samo číslo asi nebude mít velký význam, ale má smysl (a věřím, že podstatný) v kontextu celé mozaiky současných snah o návrat k mravním hodnotám. Jinými slovy: samo číslo kyvadlo vývoje společnosti nevychýlí, ale je a bude působit spolu s dalšími silami, které pracují pro to, aby se kyvadlo začalo hýbat zase směrem k ocenění významu mravnosti. Celkově v mém vidění pozitiva naprosto převažují nad výhradami; autorům i vydavateli patří čest i dík.


UKÁZKA:
Ukázka z titulu speciálního tištěného vydání deníku Epoch Times ČR - Morální základy české společnosti. (Epoch Times ČR)
Ukázka z tištěného vydání - Morální základy české společnosti. (Epoch Times ČR)


Ve výtisku naleznete články o následujících českých osobnostech.
František Palacký. (Jan Vilímek/Volné dílo)
František Palacký.

František Palacký

„Co z pravé lásky pramení, to nikdy nevysychá.“

František Palacký nalezl svou lásku v dějinách a s láskou o nich také psal. V historii objevil pramen moudrosti a jeho rozsáhlé historické dílo se stalo milníkem české historiografie.

Nevytvářel však pouhé shluky časově seřazených historických faktů; podle Palackého představovala historie organický celek skutečností protknutý hlavní linií (myšlenkou). Na světové úrovni pak sledoval polaritu dvou sil, které se neustále ovlivňovaly a střetávaly. Podobně jako ve východní filosofii existují dvě protichůdné energie nebo mužský a ženský princip, vyjadřoval tyto dvě síly různě; jako svobodu a autoritu, demokracii a feudalismus, vědu a víru. Více...

Karel IV.
Král Karel IV.

Král Karel IV.

„Poznejte dvojí život tohoto světa a zvolte si ten lepší.“

Byl prvním českým králem, který se po korunovaci burgundským králem současně stal také svatým císařem římským. Dodnes je nazýván „otcem vlasti“. Po jeho smrti nastoupil na trůn jeho prvorozený syn Václav IV.

Pro své nástupce zanechal český král jasné varování. „Nástupcům svým, kteří seděti budou po mně na mém trůně, kladu na srdce, aby poznali dvojí život tohoto světa a zvolili si lepší.“ I po staletích si lidé stále připomínají některá vladařova moudrá slova: „Malý poklesek na začátku bude veliký na konci.“ „My pak jsme odmítli, čeho bychom nemohli zastati se ctí.“ Více...

Stanislav Sucharda
Stanislav Sucharda

Stanislav Sucharda

Učme se z historie, hledejme cestu, znovu vzestoupíme na nejvyšší místo.

Exteriér jednoho zapadlého pražského náměstíčka zdobí pomník Františka Palackého – kamenná socha významného historika, obklopená bronzovými sochami alegorických skupin nazvaných Pohanství - Husitství, Útisk - Vzdor, Historie vypráví a Vítězná Vlast.

Sochy alegorických skupin jakoby skrývaly nadčasové poselství, příběh o cestě z úpadku k majestátnímu návratu na ztracený trůn. Sochy padlých andělů a dvouhlavých lidských postav se povalují v úpatí sousoší. Jakoby jim tíha světa ležela na bedrech a nedovolovala jim odlepit tělo od země. V úpatí zadní části hlavní pískovcové mohyly začínají bronzové sochy lidských postav postupně šplhat nahoru. Více...

Karel Čapek
Karel Čapek

Karel Čapek

„Nejjednodušší a nejtěžší je říkat čistou pravdu.“

O Karlu Čapkovi, prvním předsedovi československého Penklubu, prozaikovi, dramatikovi a novináři je známo, že byl význačným odpůrcem nacistické okupace, podporovatelem vlastenectví a národních tradic.

Karel Čapek se velmi zastával udržování morálních hodnot společnosti, jak popisuje například profesor Univerzity Karlovy Tomáš Halík. „Čapek je mi vzorem jako veřejný intelektuál, který se neváhal veřejně vyjadřovat k mravním otázkám politického a společenského života, vyzýval k toleranci a dialogu a snažil se kultivovat morální atmosféru společnosti, o níž věřil, že je nutným předpokladem skutečné demokracie.“ Karel Čapek popisoval, hlavně ve svých fejetonech v Lidových novinách, začínající úpadek morálky ve společnosti. Více...

Tomáš Baťa
Tomáš Baťa

Tomáš Baťa

„Hospodářská krize je jiné jméno pro mravní bídu.“

Ve Zlíně působil průmyslník a podnikatel, o kterém se říká, že obul polovinu světa. Ve své době se vyjadřoval k podnikání, ale i k příčinám společenské krize. Klíčem k celé problematice pro něj byla úroveň morálky společnosti.

Baťa vroce 1932 poznamenal. „Příčinou krize je morální bída. Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek.“ Baťa nevěřil na umělé příčiny krize, protože vinu viděl hlavně uvnitř lidského chování a myšlení. Více...

Jan Werich
Jan Werich

Jan Werich

„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá“

Elegancí jazyka umět rozesmát lidi a dát jim pocit veselí je dar a tímto darem Werich přímo oplýval. Jeho humor kořeněný satirou a filozofií byl vskutku jedinečný.

Humorista, publicista a spisovatel Vladimír Škutina se o Werichovi vyjádřil velice trefně: „Jan Werich je sopka. Sopka, která chrlí rozžhavenou lávu na zem a oblaka kouře k obloze. Máte-li příležitost pozorovat Jana Wericha na jevišti a hlavně mimo ně, zdá se vám, že už tu musel být před staletími – právě jako ta sopka…“ Více...

Tomáš Garigue Masaryk
Tomáš Garigue Masaryk

Tomáš Garigue Masaryk

„Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než, jak ho opravdu naplnit.“

Kolik státníků si v našich dějinách vydobylo takovou úctu jako Tomáš Garigue Masaryk? Ze syna panského kočího na Moravském Slovácku se vypracoval na vystudovaného filosofa, univerzitního pedagoga a nakonec předního politika a zakladatele první republiky v historii českého národa.

„Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti,“ říkával Masaryk, pro něhož byl plný život splněným snem. „Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky, a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit,“ dodává Masaryk. 

Bohuslav Reynek
Bohuslav Reynek

Bohuslav Reynek

„Krása zůstává navzdory všemu jedním z nejmocnějších projevů života.“

Přinucen žít, jak nechtěl, dokázal hledat krásu uvnitř sebe, básnil a tvořil a z jeho pera nebo štětce vzešlo mnoho půvabných a hlubokých děl. V Reynkově vidění nehrají obyčejné kočky menší roli, nežli Job nebo Don Quijote.

Tvořivé obrazy představují biblické postavy, pohledy do krajiny, zvířata, románové hrdiny. Prostor krajiny navozuje nejasné obrysy hranic, ve kterých se potkává tajemství s pocitem něčeho důvěrně známého. Podle Bohuslava Reynka je krása důležitým, ba dokonce mocným projevem života. Šťastný je zejména ten, kdo dokáže nalézt krásu uvnitř sebe. Více...

Jan Amos Komenský
Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský

„Vše na tomto světě se dá napravit jen jemným teplem lásky.“

Komenský se snažil lidi nabádat ke zlepšení morálky a vzdělanosti, na kterých si jako učitel velmi zakládal. Na toto téma napsal řadu spisů. Jsou to například Česká didaktika, Informatorium školy mateřské či soubor her Škola hrou.

Způsob jeho výuky byl ve své době vskutku moderní.  Tak by se děti měly například vzdělávat nenásilnými metodami. Žáci se dle jeho názoru učí často mnoho let látku, „kterou je dětský duch schopen naučit se za pouhý jeden rok“.  A zde vidí Komenský chyby v systému i v učiteli. Škola má být příjemná a zajímavá, měla by povzbuzovat zvídavost žáků, a ne probouzet jejich strach tělesnými tresty a psychickým nátlakem. „Vše na tomto světě se dá napravit jen jemným teplem lásky, poněvadž jinak je to nemožno,“ poznamenal si Komenský a právě tímto způsobem se snažil napravit i stav tehdejšího školství. Více...

Karolína Světlá
Karolína Světlá

Karolína Světlá

„Jen ušlechtilosti se kořte a lži a zradě vždy odhodlaně na hlavu šlápněte.“

Obdivuhodná žena se narodila 24. února 1830 v domě U tří králů v Poštovské ulici v Praze. Karolína Světlá, vlastním jménem Johanna Rottová. Celý život spisovatele se zrcadlí v jeho knihách, nebylo tomu jinak ani s malou Johankou.

Na první velké sokolské slavnosti s odhalením praporu, který vytvořil Josef Mánes, měla Karolína Světlá proslov jako matka praporu: „Žádáme si od vás, abyste se vždy zastali slabého a před mocným se nechvěli, jen ušlechtilosti se kořili a lži a zradě vždy odhodlaně na hlavu šlápli, žádáme, abyste otčinu vždy nade vše milovali a lidskost nejen v srdci nosili, ale také v skutcích projevili.“ Světlá byla na tehdejší dobu velmi emancipovaná žena, měla hlavu plnou filozofických, historických, psychologických a přírodovědných spisů. Věřila, že ženy mají inteligenci a jsou schopné studovat zrovna jako muži. Na své okolí působila jako geniální žena. Více...

Miroslav Tyrš
Miroslav Tyrš

Miroslav Tyrš

„Člověk je tu proto, aby si něco předsevzal a aby to provedl.“

Prostě řečeno, lidská existence by neměla být bezcílná a jalová. To si Miroslav Tyrš velmi dobře uvědomoval. „Pouhá existence je moře bez vody, kniha bez obsahu, život bez života,“ říkal Tyrš.

Už velký český učenec a pedagog Jan Amos Komenský přišel v 17. století s myšlenkou, že tělesná výchova a sport má nesporný vliv na mravní a duševní stránku člověka. A právě tuto ideu o dvě stě let později oživil Miroslav Tyrš. Před jeho narozením se u nás pěstoval jen tělocvik podle německých vzorů, které v gymnastice převzala téměř celá Evropa. A protože se Tyrš vydal na vlastní dráhu a německé trenérství zdokonalil, vytvořil zcela novou soustavu tělocviku. Český národ se tak může pochlubit vlastním tělocvičným systémem. Více...

Bedřich Smetana
Bedřich Smetana

Bedřich Smetana

„Když posloucháme Smetanovy tóny, stáváme se lepšími lidmi.“

Po dokončení gymnázia, které absolvoval tak říkajíc „s odřenýma ušima“ se Smetana navzdory přání svého otce rozhodl skoncovat se školou a odcestovat do Prahy, do velkého světa, kde se chtěl věnovat hudbě. Jeho starší bratranec, profesor Smetana o něm tehdy prohlásil: „Z Bedřicha bude buď veliký muzikant nebo veliký darebák.“ Naštěstí pro českou hudbu se splnilo to první.

„Smetana je prvním českým skladatelem, jehož opery již za jeho živobytí nabyly historického významu.“ - Pivoda. „Prý Bůh je neviditelný, ale je ho slyšet v hudbě. Smetana sám se stal dobrým strážným duchem, jenž se vznáší nad touto krajinou...“ - Zdeněk Mahler. „Když posloucháme Smetanovy tóny, stáváme se lepšími lidmi. To jest známka pravého génia, že zušlechťuje a sílí!“ Říkal o Smetanovi spisovatel Jan Neruda. Více...

Eliška Krásnohorská
Eliška Krásnohorská

Eliška Krásnohorská

„Víra duši nebi zasvěcuje, však láska zemi v nebe proměňuje.“

Uvědomělá žena, význačná česká básnířka, spisovatelka a autorka mnoha významných libret, byla jednou z nemnoha žen, které učily morálním zásadám děti a dospívající dívky.

„Eliška Krásnohorská je osvoboditelkou rozumu a inteligence české ženy, vychovatelkou její mravní energie, sloužící dobru hromadnému. Tato starost o ženino vzdělání a její nezávislou schopnost výdělečnou dala ráz celému údobí ženské otázky v Čechách.“ Takto popisuje Severočeská vědecká knihovna jednu z nejvýznamnějších českých zastánkyň vzdělání žen devatenáctého století. Elišku Krásnohorskou, vlastním jménem Alžběta Pechová. Více...

Přemysl Otakar II.
Přemysl Otakar II.

Přemysl Otakar II.

Bohatý a mocný, český král železný a zlatý

Český král Přemysl Otakar II. žil ve 13. století, nezachoval se žádný jeho dochovaný citát. O životě člověka nevypovídají pouze jeho slova, nýbrž zejména jeho činy.

Jako bystrý a racionální panovník Přemysl věděl, že jeho vlastní mezinárodní postavení závisí na tom, jak je jeho stát vnitřně silný. Za jeho vlády se podařilo dotvořit z Čech vrcholně feudální stát, v němž měl hlavní slovo král. Přemyslova moc pocházela z velmi promyšleně uspořádané politické, hospodářské a vojenské základny. Za tento úspěch získal přízvisko král železný a zlatý. Více...

Antonín Dvořák
Antonín Dvořák

Antonín Dvořák

„Bůh, láska, vlast! A to jedině vede k šťastnému cíli!“

Intelektuál a v mezinárodním kontextu nejhranější český skladatel a nejproslulejší český umělec. Jeho jméno a tvorbu znají snad všichni milovníci vážné hudby.

„Často komponoval hned, jakmile se vzbudil. Hudební myšlenku si nejprve „zahrál“ na svrchnici postele. Psával-li u stolu, držel brko mezi zuby a prsty hrály na kabátě nebo na nohách. Až za chvilku se obrátil k pianu, přehrával a přitom tichým hlasem zpíval. Často jsem se vplížila do pokoje a poslouchala. On mi hleděl do očí, slabě hvízdal a jistě ani nevěděl, že jsem na světě...,“ vzpomíná jeho sestřenice Anna Dušková. Více...

Bohuslav Martinů
Bohuslav Martinů

Bohuslav Martinů

V těžkých chvílích v sobě nacházel optimismus a naději.

Skladatel Bohuslav Martinů se narodil ve věži kostela v Poličce. Jeho otec pracoval ve funkci pověžného. Z té výšky vnímal celý svět, životním nadhledem, až do konce života.

Neklidná moderní hudba, již tvořil od období impresionismu přes neoklasicismus, expresionismus a jazzové období, až se nakonec vypracoval k ryze vlastnímu kompozičnímu stylu, budí dodnes zájem obecenstva po celém světě. „Nikdy nevynechal večerní procházku, při které uvažoval o skladbě, která ho zaměstnávala během dne,“ vykresluje paní Charlotta Bohuslavův nesmírně tvořivý život. B. Martinů byl člověk, který se nenechal zlomit těžkými chvílemi, vždy nacházel v sobě optimismus a vzletnou naději a vždy – tvořil. Více...

Fráňa Šrámek
Fráňa Šrámek

Fráňa Šrámek

Štěstí nespočívá na kráse a bohatství, ale v harmonii srdcí.

Tento rodák ze Sobotky bývá považován za básníka mládí. Hodnoty, jako radost ze života, mládí a láska, spojovaly celou jeho tvorbu i život jako červená nit.

S tím souvisejí i Šrámkovy postoje ke světu, přírodě a člověku. Jako básník, spisovatel a novinář se dokázal nesmazatelně zapsat do české literatury, a to v různých polohách, které úspěšně naplnily jeho nevyřčené životní poslání – dotknout se srdcí lidí pomocí literatury. Za první světové války narukoval na ruskou frontu. Posléze byl převelen do Rumunska a do Itálie. Válku Šrámek považoval za vrchol nepřirozenosti a tvrdě proti ní protestoval. V básni Raport se jasně distancuje od militarismu a vyjadřuje svůj neskrývaný odpor proti válce. Více...

Josef Kajetán Tyl. (Jan Vilímek/ Volné dílo)
Josef Kajetán Tyl

Josef Kajetán Tyl

Bez peněz jsi chudý, bez druha chudší, bez srdce nejchudší.“

Energický muž, zakladatel moderního českého divadla nám zanechal odkaz, na který nikdy nezapomeneme – českou národní hymnu. Je to však pouze jeden z jeho darů českému národu. Ty další spočívají především v jeho umělecké tvorbě, která se opírá o morální principy a národní hrdost.

Krásnou ukázkou je jedna z jeho méně známých prací, novela Rozina Ruthardova, jejímž hlavním tématem je obraz vybízející, jaká by měla společnost být po morální stránce, aby byla schopna stát na pevných základech. V této povídce Tyl ukazuje sílu mravnosti a pevných zásad v kontrastu s lidskou zhýralostí a bezohledností. Více...

Další osobnosti

Jan Lucemburský, Leoš Janáček, Alfons Mucha, malíři Mánesové a Božena Němcová.

 

Doslov

Zpočátku jsme se v rámci působení české redakce více zajímali o události ve světě, o kterých jsme na českou mediální scénu přinášeli informace několik let. Stále více jsme ovšem vnímali potřebu odevzdat něco dobrého české společnosti, a tak se rozeběhl seriál o významných českých výročích a osobnostech.

Poté, co jsme sesbírali a publikovali řadu článků o významných českých mužích a ženách, bylo jasné, že držíme v rukou úžasný odkaz životní moudrosti, která je českému čtenáři blízká a vlastní. Nezbývalo než vybrat některé z nich a začít pracovat na speciálním vydání, které mělo z počátku pouze jednu souhrnnou myšlenku: „Morální základy české společnosti“. Více...


Redakce
Šéfredaktor: Milan Kajínek
Redaktoři: Ondřej Horecký, Zdenka Danková, Bohumila Chocholová,
Michal Cabejšek, Petr Šváb, Kateřina Šebelová, Lukáš Kudláček
Korektury: Jana Skovajsová, Zdenka Danková / Pomocný korektor: Jakub Šmíd
Grafika: Kamil Rakyta, Pavel Porubiak, Tomáš Kvapil a Radoslav Herda
Prodej reklamy: Jiří Chlebníček, Pavel Porubiak (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )

Tisk: Printo, spol. s r.o., Gen. Sochora 1379, 708 00 Ostrava – Poruba

Další vydání: Únor 2016
Copyright: © 2015 Milan Kajínek. Všechna práva vyhrazena.
Vydavatel: Milan Kajínek, Železničářů 1343/17, 170 00 Praha 6 – Ruzyně
IČO: 72858290, Vydání první, Rok prvního vydání: 2015
ISBN 978-80-905847-2-3
Rozšiřuje společnost PNS a.s.