20130601 gmo
Protesty proti geneticky modifikovaným potravinám společnosti Monsanto. (CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images)

Americká nadnárodní společnost Monsanto zastaví produkci geneticky upravené kukuřice v celé Evropě s výjimkou Španělska, Portugalska a České republiky. Tato společnost vydala prohlášení, že již neinvestuje žádné další peníze do pokusů, výzkumu, marketingu, soudních sporů a čehokoliv jiného, čím by starý kontinent přiměla geneticky modifikovanou kukuřici uznat a povolit.

„V Evropě prodává Monsanto GM kukuřici pouze třem zemím. Tato odrůda zaujímá míň než 1 procento z celkové výměry půdy, na níž se kukuřice v EU pěstuje. Testování na poli probíhá jen ve třech evropských zemích. Už nebudeme utrácet další peníze, abychom přesvědčovali lidi tyto odrůdy sázet,“ uvedl v rozhovoru pro dánské centrum Investigativního zpravodajství vedoucí tiskového oddělení společnosti Monsanto v Evropě Brandon Mitchener.

Monsanto v tichosti vyklidilo pole

K tomuto rozhodnutí se společnost Monsanto nejprve uchýlila v tajnosti, aniž by o tom chtěla veřejně hovořit. „Není to nic překvapivého, když si uvědomíme, že největší agrochemická společnost BASF ukončila svůj biotechnologický výzkum v Evropě v minulém roce a švýcarská Syngenta dokonce o několik let dříve,“ komentoval to expert na problematiku geneticky modifikovaných produktů Klaus Sall, který řadu let sleduje politiku GM průmyslu. Podle něj bude mít rozhodnutí Monsanta vliv na další vývoj celosvětové bitvy o genetické modifikace.

BASF, Bayer a Syngenta ukončily testování GM brambor v Evropě v roce 2012 ze stejného důvodu jako nyní Monsanto – bitvu prostě prohrály. Přesto ekologické organizace nepřestávají nejen v Evropě, ale i ve zbytku světa s agroprůmyslovými společnostmi dál bojovat.

„My nejsme biotechnologická společnost, tudíž celá ta kampaň nevládních neziskových společností proti pěstování genetických upravených plodin v Evropě je jen mlácením prázdné slámy,“ reagoval mluvčí Monsanto Brandon Mitchener.

GM je na vzestupu jen ve Španělsku a Portugalsku

Zatímco v České republice prodej GM kukuřice klesá, v Portugalsku, a zvláště pak ve Španělsku, nadále roste. V současné době pokračuje polní testování GM kukuřice jen ve třech evropských zemích: Rumunsku, Slovensku a České republice. Provádějí je většinou partnerské univerzity a výzkumné ústavy.

„Ukončili jsme většinu těchto pokusů na základě strategického usnesení z roku 2011 o soustředění komerčních aktivit v Evropě na vysoký výnos ze semen tradičních hybridů rostlin,“ uvedl Brandon Mitchener. „V Evropě Monsanto profituje z rostoucího obchodu s konvenčními semeny a výrobky pro ochranu rostlin. Monsanto se bude výhradně snažit prodávat biotechnologická semena jen v těch zemích, kde pro to bude široká podpora ze strany zákazníků i vlády stejně jako funkční, na vědě založený regulační systém – tedy podmínky, které se v současné době týkají jen několika málo evropských zemí,“ dodal Brandon Mitchener.

Protesty proti geneticky modifikovaným potravinám. (ZROBYN BECK/AFP/Getty Images)
Protesty proti geneticky modifikovaným potravinám. (ZROBYN BECK/AFP/Getty Images)

 

Monsanto tají výsledky testů

V lednu 2011 Monsanto prodloužilo v Dánsku testování nových odrůd o jeden rok navíc, což odsouhlasil dánský ekologický úřad. Ještě před dokončením pokusů však společnost tyto modifikované plodiny odstranila a požádala státní úřady o utajení výsledků testů před veřejností.

Investigativní zpravodajství v Dánsku společně s organizací pro otevřenost Åbenhedstinget si však vyžádaly přístup k informacím. Vyšlo najevo, že pokusy byly ve druhém roce neúspěšné. 1. února 2011 úřady oznámily, že geneticky upravené odrůdy nemohou být povoleny na základě dosavadních výsledků pokusů a doporučily pokračovat v testech o jeden rok déle.

Nová odrůda kukuřice rezistentní vůči herbicidu Roundup dosáhla během dvou roků testování celkově pouze 97 procent výnosu ve srovnání s tradiční kukuřicí, stálo v úředním prohlášení. To zároveň varovalo před škodlivými účinky herbicidu a konstatovalo, že s největší pravděpodobností nebude tato odrůda k pěstování v Dánsku povolena.

Monsanto již několikrát zrušil testy různých odrůd. Naposledy loni v únoru. Tímto chtěla společnost zabránit tomu, aby se dostaly na veřejnost neúspěšné výsledky jejích pokusů.

Úřady v Dánsku se po více jak dvouměsíčním váhání rozhodly vyhovět přání společnosti Monsanto udržet výsledky polních testů v tajnosti. Jako hlavní argument se uvádělo, že zveřejnění výsledků by mohlo mít nepříznivý ekonomický dopad na tuto společnost, a to navzdory faktu, že její odrůdy neprošly testy.

Investigativní zpravodajství a organizace Åbenhedstinget proto podaly podnět dánskému ministerstvu pro zemědělství a výživu. Obě instituce tvrdí, že je nezbytné jak  vědeckého hlediska, tak i pro příklad jiným zemím výsledky testů publikovat.

„Poškozuje to samotnou vědu, jestliže se společnosti mohou rozhodnout zveřejnit jen kladné výsledky svých výzkumných pokusů,“ zdůraznil Klaus Sall.

Mluvčí Monsanto Brandon Mitchener však odkázal na webovou stránku, kde jsou pokusy průběžně zveřejňovány. Výsledky testů v Dánsku mají být oznámeny ještě v tomto roce. Aktuální data z testů však zatím k dispozici nejsou.

„Nemohu věřit, že by jakákoli společnost chtěla dobrovolně prozradit informace, které by se mohly hodit její konkurenci,“ podotkl Brandon Mitchener a poukázal na nezbytnost udržení rovnováhy mezi utajovanými skutečnostmi a transparentností na druhé straně.

V současné době už žádná agroprůmyslová společnost netestuje v Dánsku GM odrůdy kvůli registraci v agentuře AgriFish. Po vládních pokusech oživit v roce 2009 debatu o pěstování geneticky modifikovaných plodin bylo toto téma v Dánsku po drtivé kritice ze strany veřejnosti uzavřeno.

Protesty proti geneticky modifikovaným potravinám. (ZROBYN BECK/AFP/Getty Images)
Protesty proti geneticky modifikovaným potravinám. (ZROBYN BECK/AFP/Getty Images)

 

Monsanto Company

Je nadnárodní americká společnost podnikající v agrárním sektoru, agrochemickém průmyslu a oblasti biotechnologií, farmaceutik a geneticky modifikovaných potravin. Je to jeden z největších producentů fosfátových herbicidů, pesticidů, hnojiv a dalších ropných derivátů a rovněž největší producent geneticky modifikovaného obilí. Na trhu zemědělských komodit vlastní 70 až 100 % podílu některých geneticky modifikovaných plodin. O vývoj jejích produktů se stará její sesterská společnost Monsanto Technology LLC. Firma, její výrobky a praktiky jsou častým terčem kritiky environmentálních organizací a antiglobalistických aktivistů.

V září 2012 byla v odborném časopise Food and Chemical Toxicology zveřejněna studie francouzských vědců, podle které ve skupině myší krmených geneticky upravenou kukuřicí NK 603 bylo po 17 měsících pětkrát víc mrtvých jedinců než v ostatních kontrolních skupinách. Většina samiček onemocněla rakovinou prsu, samečci měli nádory kůže nebo ledvin. Kukuřici NK 603 firma Monsanto uvedla na trh, aby podpořila prodej jí vyráběného pesticidu Roundup.

25. května 2013 proběhl po celém světě Pochod proti Monsantu. Účastnily se ho dva miliony lidí z 52 zemí světa.

Hektary GM kukuřice pěstované v evropských zemích v letech 2006-2012

Státy/roky

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Španělsko

53667

75148

79269

76057

76575

97326

116307

Francie

 

 

 

-

-

-

-

Česká republika

1290

5000

8380

6480

4680

5091

3080

Portugalsko

1250

4263

4851

5094

4868

7724

9278

Německo

950

2685

3173

-

-

-

-

Slovensko

30

900

1900

875

1248

761

189

Rumunsko

-

350

7146

3244

822

588

217

Polsko

100

327

3000

3000

3000

3000

N/A

Švédsko

-

-

-

-

-

-

-

Celkem

57287

88673

107719

94750

91193

114490

129071

 

Zdroj

 

Čtěte také:

Peru je další zemí, která zakázala geneticky upravené potraviny