20130609farma-kopisty
Farma v Českých Kopistech. (se svolenim firmy Fresh bedynky)

Letošní povodně zasáhly také ekologické zemědělce. Zvlášť citelně to postihlo farmu Camphill v Českých Kopistech na Litoměřicku, která se věnuje péči o mentálně postižené lidi a ekologickému pěstování zeleniny, ovoce i bylin. Tak jako při povodních v roce 2002 i letos jim velká voda vzala takřka celou úrodu. Jeden z hlavních odběratelů jejich produkce, pražská firma Fresh bedýnky, se proto rozhodla uspořádat sbírku na obnovu farmy a zřídit transparentní účet, na který lze posílat finanční dary. Ty by měly ekofarmě pomoci přežít do další sezóny.

„Je to jedna z našich hlavních farem, od které míváme v sezóně velké množství zeleniny a ovoce. Jde o nám velmi blízké lidi, kteří se nezabývají jen farmařením, ale v péči o krajinu a společnost jdou ještě dál – přírodu a půdu na poli kultivují přírodními postupy podle u nás zatím nepříliš známé biodynamiky, pečují o mentálně postižené lidi, zvou dobrovolníky ze zahraničí, aby se učili pracovat na ekofarmě a mnoho dalšího,“ stojí psáno ve statusu Fresh bedýnek na Facebooku. Firma pravidelně zaváží čerstvé bio produkty v bedýnkách svým zákazníkům až do domu.

„Škody na jejich farmě byly opravdu obrovské, hladina na poli byla ve výšce asi pěti metrů a odnesla veškerou úrodu, jejíž sklízení bylo na spadnutí. Pro Camphill znamená prodej úrody hlavní finanční zdroj a je pro ně otázkou přežití, jejich situace tak momentálně není příliš světlá,“ píše se dále. O camphillskou zeleninu zřejmě letos přijdou i zákazníci bioobchodu Rozmarýna a velkoobchodu Country Life. Camphill totiž veškeré dodávky zeleniny až do odvolání zrušil.

Povodně zasáhly ekofarmu v tu nejhorší dobu, těsně před sklizní, kdy dozrávaly kedlubny, saláty, červená řepa, jahody. Do letošní výsadby farma investovala půl milionu korun, přičemž část peněz si musela půjčit. Odhady výnosů se pohybovaly okolo tří milionů. „Nejsme si jistí, jak ztrátu pokryjeme a zda to nebude náš konec. Úroda ani budova zchátralého statku nebyly pojištěné. Hlavní camphillská budova, kde poskytujeme chráněné bydlení pro sedm uživatelů, pojištěná naštěstí byla,“ píše se v prohlášení, které Camphill rozeslal svým spolupracovníkům a příznivcům a které zveřejnil také na svých internetových stránkách.

Od finančních darů si Camphill slibuje, že se mu podaří se takříkajíc postavit na nohy a zkultivovat půdu na vyplaveném poli, případně i vypěstovat nějakou podzimní úrodu a opravit poškozené budovy. V současné chvíli provozovatelé farmy ještě nedokážou přesně odhadnout všechny škody. Po opadnutí vody je čeká velký úklid a obnova domu v Camphillu, aby se sem mohli jeho obyvatelé vrátit.

Ekofarmu Camphill už jednou postihla povodeň, a to při velkých záplavách v roce 2002. Díky finančním a věcným darům se tehdy podařilo vyplavené objekty zrekonstruovat a pokračovat v činnosti.

Číslo účtu, kam lze posílat dobrovolné finanční příspěvky na obnovu povodní postižené ekofarmy, je: 2200427569/2010.

Camphill České Kopisty je v České republice jedinečná ekologická farma, které se věnuje hlavně provozování komunitního domova a denního stacionáře pro lidi s mentálním postižením. Další velmi podstatnou činností Camphillu je produkce certifikované biozeleniny a bioovoce. Na farmě praktikují i principy biodynamického zemědělství, které je ještě blíž přírodě než ekologické zemědělství. V nabídce farmy jsou také výrobky camphillských chráněných dílen.

 

Čtěte také:

Praha – stav ohrožení odvolán. Pohotovost na Vltavě dosud platí

Zoo Praha, nezlomena velkou vodou, již otevřela

Praha: Magistrát upozornil, že odstraňování protipovodňových zátarasů je zatím trestné

Záplavy navozují otázku, jaká jsou pravidla základní hygieny po záplavách

Povodeň v Plzni: Muž se ženou zachránili život tonoucímu cyklistovi

Zemědělci a záplavy: Nevhodný výběr plodin způsobil problémy, nezadržují vodu