Podle vědeckého výzkumu prochází každý člověk během spánku takzvanými spánkovými cykly. (Education Images/UIG via Getty Images)
Podle vědeckého výzkumu prochází každý člověk během spánku takzvanými spánkovými cykly. (Education Images/UIG via Getty Images)

 

Téma dětského spánku otevírá kromě vědců populárním způsobem také spisovatelka Pamela Druckermanová ve své knize A dost!. Její trefné závěry z pozorování výchovy dětí na různých kontinentech ji nakonec zavádějí k vědeckým studiím, které potvrzují opodstatněnost zdravých návyků při výchově dětí v některých zemích.

Podle vědeckého výzkumu prochází každý člověk během spánku takzvanými spánkovými cykly. Malé dítě ještě neumí spánkové cykly trvající přibližně dvě hodiny vzájemně propojovat, proto se často budí a působí dojmem, že je již vzhůru. Ve skutečnosti se jedná pouze o ukončení spánkového cyklu a dítě se snaží vstoupit do dalšího. Dospělý člověk cykly propojuje již automaticky a ani si je už neuvědomuje.

Samozřejmě někdy se dítě doopravdy vzbudí kvůli věcem, jako je plná plínka, bolest nebo něco jiného. Pro rodiče je podle specialistů na spánek velmi důležité, aby se hned k dítěti nevrhali a nezvedali je z postýlky nebo jim hned nedávali mléko. Měli by pozorovat, co právě dítě prožívá, a mělo by dostat příležitost naučit se samo propojovat spánkové cykly bez vyrušování „příliš“ starostlivých rodičů.

Často se v Evropě nebo v Americe podle výzkumu Druckermanové setkáme s názorem, že je normální, když dítě prvních několik měsíců života stráví noc opakovaným buzením, kdy si jej matka dává k prsu, aby jej vyčerpaná kojila, ráno vstává nevyspalá a myslí si, že takto je to normální.

Například ve Francii, jak uvádí Druckermanová, děti spí celou noc již od začátku třetího měsíce nebo o něco později. Matky zde věnují čas pozorování dítěte, když jeví známky probuzení, aby zjistily, jestli se jedná o konec spánkového cyklu nebo něco jiného. Dítě má totiž podle vědeckých studií v prvních měsících vždy neklidný spánek, a pokud ho ještě z něho budete nevědomky vytrhovat, způsobíte, že se nenaučí spánkové cykly samo napojovat a zvykne si na konci každého cyklu sát z prsu nebo se vzbudit.

Výsledky mohou být buďto: vyčerpaná matka v depresi ze spánkové deprivace, nebo úleva po prvních měsících. Doporučuji si celé téma dobře nastudovat, například ve zmiňované knize Pamely Druckermanové. Tento článek má pouze informovat o tom, že existuje nesprávný a velice široce rozšířený názor, že je normální, když se dítě přes noc budí k jídlu po dobu několika měsíců. Spát celou noc se ve skutečnosti může, podle vědců a zkušených rodičů, naučit poměrně brzy.

 

Čtěte také:

Knižní recenze: A dost! Francouzské děti nedělají scény – vynikající kniha o výchově dětí