20130826-znaky
Znak zobrazuje hlavu zvířete, se dvěma rohy na vrcholu jako dominantní prvek. (Epoch Times)

 

V čínštině charakterem 羊 (yáng) se označuje jak ovce, tak koza.

Tento charakter je piktogram, který vyobrazuje hlavu zvířete s dvěma rohy nahoře jako dominantním prvkem. Horizontální tah pod těmito rohy vyobrazuje uši, zatímco zbytek charakteru reprezentuje obličej.

V tradiční čínské kultuře je 羊 (yáng) považován za symbol příznivosti, štěstí a míru. Tyto koncepty jsou dnes zapisovány jako 吉祥 (jí xiáng), avšak ve staré Číně byl tento výraz psán jako 吉羊 (jí yáng), kdy charakter pro mír/příznivost, 祥 (xiáng), byl psán jako 羊 (yáng).

羊 je symbolem příznivosti a dobrého štěstí díky mnoha výhodám, které přináší lidstvu. Její mléko a maso jsou vysoce výživné a jejich vlna dělá tkaninu, která je lehká, měkká a teplá. V dávných dobách, když lovec přinesl domů 羊 (yáng), bylo to považováno za příznivé znamení.

羊 také symbolizuje mír, jako jsou klidná, poddajná a mírná zvířata. I když samci občas proti sobě bojují vzájemným narážením svými rohy, aby si tak poměřovali svoji sílu.

Konkrétně, 山羊 (shān yáng) odkazuje na horskou kozu, či jednoduše kozu; 綿羊 (mián yáng) se vztahuje k ovci domácí chované pro vlnu či jednoduše ovci; 羚羊 (ling yáng) je symbol označující antilopu; a 羊羔 (yáng gāo) znamená jehně.

Mezi některé běžné kombinace charakterů používajících 羊 patří 羊皮 (yáng pí) - ovčí kůže, jehněčí kůže, kozí kůže; 羊皮 (yáng pí), významem vlna či flís;
羊毛衫 (yáng máo shān), pletený svetr; a 羊脂 (yáng zhī), lůj, či skopový tuk.

Jako pocta ovci, která je bílá, slouží pojmenování vzácného bílého jadeitu 羊脂玉 (yáng zhī yù), neboli „jadeit ovčího loje“.

Fráze 羊落虎口 (yáng luò hǔ kǒu) či také „ovce spadla do tygří tlamy“, popisuje situaci beznadějného nebezpečí, zatímco 羊羔美酒 (yáng gāo mě jiǔ) popisuje pokrm „vařené skopové a dobré víno“.

 

Přeložil: Pavel Porubiak