Čínský náměstek ministra zdravotnictví a chirurg Chuang Ťie-fu (vpravo) s Clarkem Randtem, americkým ambasadorem, při návštěvě v Číně. (FREDERIC J. BROWN/AFP/Getty Images)
Čínský náměstek ministra zdravotnictví a chirurg Chuang Ťie-fu (vpravo) s Clarkem Randtem, americkým ambasadorem, při návštěvě v Číně. (FREDERIC J. BROWN/AFP/Getty Images)

 

Chuang Ťie-fu (Huang Jiefu) je bývalý náměstek čínského ministra zdravotnictví a současný předseda Čínského výboru pro transplantace orgánů. Sám provedl více než 500 transplantací jater, za což byl oceněn Společností pro transplantace a Universitou v Sydney.

Jeho morální bezúhonnost ovšem zpochybňují někteří zahraniční lékaři a po nedávném výroku vysoce postaveného funkcionáře čínského transplantačního odvětví Jang Čchun-chua se navíc ukázalo, že sám Chuang byl zapojen do neetických odběrů orgánů vězňům odsouzeným na smrt bez jejich souhlasu.

Jang Čchun-chua, ředitel Jednotky intenzívní péče První přidružené nemocnice University Sun Yat-sen v provincii Kuang-tung, uvedl v rozhovoru pro čínský Global Times 16. srpna 2013, že „zatímco dříve úřady používaly orgány popravených zločinců bez jejich souhlasu, v posledních letech bylo toto svolení vyžadováno“. Svým výrokem chtěl poukázat na pozitivní změny v čínském zdravotnictví, ale mimoděk prozradil, že probíhají praktiky, jejichž existenci čínské ministerstvo zdravotnictví několik let popíralo.

V roce 2008 Chuang Ťie-fua připustil v lékařském žurnálu Lancet, že většina transplantací orgánů v Číně pocházela od popravených vězňů, tehdy ovšem čínské úřady tvrdily, že vše probíhá se svolením dárců. Znamenalo by to tedy, že transplantace, za které byl Chuang Ťie-fu oceněn, proběhly na neetickém, ba dokonce nelegálním základě. V tomto světle jeho morální důvěryhodnost značně ochabuje.

Praxe v nemocnici Sun Yat-sen

Přidružená nemocnice University Sun Yat-sen v provincii Kuang-tung byla pro doktora Chuang Ťie-fua jeho almou-máter. Sám se zde stal předním chirurgem pro transplantace jater a zodpovědným prezidentem Lékařské fakulty Sun Yat-Sen.

Nedávný výrok doktora Jang Čchun-chua pobouřil lékařské experty, kteří si odvodili, že sám současný předseda čínské transplantační komise se do zločinů zapojoval. „Chuang Ťie-fu byl [podle výroku] také osobně angažován v odběru orgánů od vězňů bez jejich souhlasu a prodeje orgánů zahraničním pacientům, protože byl předním chirurgem pro transplantace jater a zodpovědným prezidentem Lékařské fakulty Sun Yat-Sen v roce 2000," říká Arne Schwarz, nezávislý výzkumník ze Švýcarska, který získal ocenění za svoje šetření v oblasti zneužívání čínského transplantačního systému.

Podle článku South China Morning Post z ledna 2013 sdělil doktor lékařských věd První přidružené nemocnice na Univerzitě Sun Yat-Sen reportérovi, že „transplantaci jater je možno snadno zařídit a souhlas není třeba řešit. Nebylo žádných opatření v pevninském zákoně pro vězně, aby podali souhlas k darování orgánů“. V té době byl ředitelem nemocnice Chuang Ťie-fu.

V rozhovoru s čínskou státní tiskovou agenturou Sin-chua (Xinhua) v roce 2010 řekl Chuang Ťie-fu: „Je to První přidružená nemocnice v Sun Yat Sen, která mě vychovala, jsou to mé zkušenosti v té nemocnici, které mě učinily mužem, jakým jsem dnes.“

Odeberte mu ocenění, žádají lékaři

Australská univerzita Sydney v roce 2008 ocenila Chuanga čestnou profesurou a obnovila ji v roce 2011 přes důrazné námitky místních a mezinárodních expertů. Univerzita obnovení ocenění obhajuje tím, že Chuang „byl otevřeným kritikem odběru orgánů z popravených vězňů od roku 2005“. Jak se ovšem ukazuje, je Chuang falešným patronem, protože by tak kritizoval něco, do čeho byl on sám dlouhodobě zapojen.

Skupina akademiků, lékařů a právníků předala sydneyské univerzitě petici, která požaduje odebrání čestné profesury udělené Chuang Ťie-fuovi. „Nevím, proč univerzita Chuanga i nadále podporuje. Podle mě si asi nechtějí přiznat, že udělali chybu, když mu čestnou profesuru dali,“ uvedla profesorka medicíny Fiatarone Singhová, iniciátorka petiční akce.

Někteří lékaři vidí přímou spojitost mezi neetickými praktikami čínské transplantační chirurgie a samotným Chuang Ťie-fuem. „Tento muž byl osobně zapojen do všech těchto zločinů, kdy sám učinil více než 500 transplantací jater,“ říká doktor Arne Schwarz.

Univerzita Sydney nereagovala na mnohočetné žádosti o komentář, zda se změnil kontext Chuang Ťie-fuových úspěchů a jeho role v čínském transplantačním systému ve světle výše zmíněného odhalení doktora Jang Čchun-chua o odebírání orgánů bez svolení dárců.

Chuang Ťie-fu nejdříve jako náměstek ministra zdravotnictví tvrdil, že vše probíhá s dobrovolným svolením vězňů, a nakonec byl postaven do čela týmu, který má pozitivním způsobem změnit neetické metody čínského transplantačního systému. Je otázkou, jak důvěryhodná jsou jeho tvrzení ve světle uvedených výpovědí.

„Tato ocenění a tato spolupráce by měly být zrušeny,“ míní doktor Arne Schwarz. „Jinak poškodí etickou důvěryhodnost transplantační medicíny po celém světě.“

 

Čtěte také:

Sydney: Protesty proti udělení čestného doktorátu čínskému transplantačnímu chirurgovi

Vysoce postavený čínský lékař přiznává, orgány byly vězňům odebírány bez souhlasu

Čínský náměstek ministra zdravotnictví odmítl reagovat na dotazy ohledně odebírání orgánů