20130912-rceni2
Úsloví „vzezření pramení v mysli“ slouží jako varování, že myšlenky člověka mohou ovlivnit jeho vzhled. (Jane Ku/Epoch Times)

Rčení „siang jou sin šeng“ (相由心生), tedy „vzezření pochází z mysli“ může být také přeloženo jako „vnímání se proměňuje s duší“. Doslovně toto rčení znamená „vzezření se rodí v srdci“; nicméně znak 心 (xīn) se často používá k označení mysli nebo pocitu.

Říká se, že toto úsloví poprvé použil Kuej-ku-c' (Guiguzi), starověký čínský filozof a učitel během období Válčících států (475–221 př. n. l.). Lze ho také nalézt v „Pojednání o mysli a vzezření“ napsané taoistickým mudrcem Čchen Si-i (Chen Xiyi) během dynastie Sung (Song, 960 – 1279 n. l.).

Následující příběh vysvětluje význam tohoto rčení. Jednoho dne mladý Su Tung-pcho (Su Dongpo), velký génius v období dynastie Sung, šel do chrámu meditovat s mnichem jménem Fo-jin. Su se po meditaci cítil velmi příjemně a lehce. Zeptal se proto mnicha, jak vypadal během meditace. Fo-jin mu odpověděl: „Vypadal jsi jako socha Buddhy, velice vážně!“ Su byl velmi potěšen.

Mnich se poté zeptal Sua, jak vypadal on během meditace. Su si chtěl mnicha dobírat, a tak vymyslel žert: „Vypadal jsi jako hromada hnoje!“ Mnich na to nic neřekl. Když viděl, že mnich nebyl jeho slovy rozhněván, Su měl za to, že mnicha překonal.

Su měl mladší sestru, která byla hodně nadaná. Když se vrátil domů, samolibě se sestře o svém vtipu zmínil. Jeho sestra chvíli uvažovala a poté mírně řekla: „Můj bratře, tys prohrál. Mnich Fo-jin měl srdce Buddhy, tak tě viděl jako Buddhu. Ty jsi ho viděl srdcem kravského hnoje, a tak jsi viděl pouze kravský hnůj.“

Když Su slyšel slova své sestry, hluboce se zamyslel. Uvědomil si, že mnich se dobře kultivoval, a tak byl vždy schopen udržet si v srdci vlídnost, i když mu bylo ukřivděno.

Příběh vysvětluje, že člověk může vidět věci v pozitivním světle a nabídnout konstruktivní odpověď, když má ve svém srdci soucit.

Rčení siang jou sin šeng (相由心生) neboli „vzezření pochází z mysli“ se používá jako varování, ale také pro popis toho, že vzezření může být ovlivněno změnou v naší mysli.

 

Přeložil: Pavel Porubiak


Poznámky:

1. Kuej-ku-c' žil v období 400 – 313 př. n. l. Jeho reálné jméno bylo Sü Wang. Byl zakladatel Školy diplomacie ze Sta myšlenkových škol. Mnozí z jeho učedníků se stali slavnými osobami čínských dějin. Jedním z nich byl Sun Bin, který napsal známých „36 válečných lstí“.

2. Su Tung-pcho, také známý jako Su Š', byl spisovatel, básník, umělec, zeměpisec, farmaceutik a státník dynastie Sung a také jeden z velkých básníků této dynastie.