20130915-znak
Čínský znak 學 (xué) znamená učit se nebo studovat. (Epoch Times)

 

Znak 學 (xué,), který znamená studovat nebo učit se, pochází z raného věšteckého, kostěného rukopisu, jenž byl převážně obrázkového charakteru. Rané složení znaku 學 představovalo jeho originální smysl – studovnu nebo místo, kde se mohou děti učit.

Část na samém vrcholu, která připomíná písmeno „x", symbolizuje matematiku. Znaky po bocích měly původně symbolizovat drápy 爪 (zhuǎ), což znamená zábrany se učit na straně jedné a ruku 手 (shǒu) zdůrazňující předávání učení na straně druhé.

Prostředek znaku symbolizuje střechu stavby. Spodní část, 子 (zǐ) - dítě, značí, komu jsou vědomosti předávány.

Jako podstatné jméno 學 znamená znalosti nebo studium nějakého odvětví, jako například
學識 (xué shí) - znalosti či učenost nebo 社會學 (shè huì xué) - sociologii.

Jako sloveso 學 znamená kroky k získání znalostí či schopností. Například 學藝 (xué yì) znamená získat znalosti či naučit se schopnost; 學習 (xué xí ) znamená studovat; a 學以致用 (xué yǐ zhì yòng) znamená studovat za účelem praktického využití.

Studovat či učit se je velmi důležitý čínský znak v čínské kultuře a je na něj často odkazováno velkými filozofy čínské historie, jako jsou Kong Zi (Konfucius), Zeng Zi a další.

Existuje známá citace, jejímž autorem je právě Kong Zi: „Ten, kdo se učí, ale nemyslí, je ztracen; ten, kdo myslí, ale neučí se, je ve velkém nebezpečí."

Přeložil:Pavel Porubiak

 

Rubrika: Čínské znaky