20130914-kruh1
Logo BKB.

Když se malá školačka vrátila z vyučování domů, nalezla oba své rodiče mrtvé. Ona i její sestra byly v šoku. Zpráva v novinách stručně oznamuje, že „osmapadesátiletý muž podle policistů zřejmě řešil neshody s o dvacet čtyři let mladší manželkou vraždou. Sám si pak sáhl na život“. Pustý dům, zapečetěný policií, zeje prázdnotou.

Dvě pozůstalé děti zde již nejsou. Nacházejí se v péči svých příbuzných. Ale co bude dál?

 

„Každoročně se asi jedna čtvrtina občanů Evropské unie stává obětí trestného činu, občany České republiky samozřejmě nevyjímaje. S určitým zjednodušením můžeme říct, že každý zločin rozdělí život oběti na dvě fáze - před tím a potom,“ - Jan Rosák, Český rozhlas 

 

Nejhůře na tom byly oběti trestných činů a pozůstalí, kteří nenacházeli žádnou ochranu a útočiště. Ve stresu, v šoku, ve smutku, v lítosti nenacházeli nikoho, kdo by je přijal do své konejšivé náruče.

Na základě této situace roku 1991 založila Mgr. Petra Vitoušová, původně novinářka, občanské sdružení na pomoc obětem trestných činů. Bílý kruh bezpečí (BKB), nevládní organizace, vznikla díky dobré vůli. Od té doby se ale hodně změnilo. Bílý kruh bezpečí je dnes součástí nadnárodní organizace se sídlem v Evropě - Victim Support Europe.

V Jihlavě, krajském městě, založili útočiště pro oběti a pozůstalé po trestných činech před dvěma lety, sdělil nám Mgr. Antonín Křoustek, jednatel pobočky BKB. Celý systém funguje díky dobrovolníkům.

„Celkově nás v poradně nyní pracuje čtyřiadvacet. Systém práce je takový, že v poradně musí být přítomni vždy tři lidé,“ vysvětluje Mgr. Křoustek, který má k problematice jako bývalý policista blízko. Z těchto tří osob musí být jeden vysokoškolský právník (nejlépe zaměřený na trestní právo) a jeden vysokoškolský psycholog. Třetí osobou je asistent, který nemusí být vysokoškolsky vzdělaný, ale připravuje se na VŠ nebo studuje VŠ.

 

„Není snadné sehnat dobrovolníky z poměrně lukrativních zaměstnání.“

 

20130914-kruh
V prostoru takzvané zimní zahrady, květinového koutu na chodbě centra, mohou klienti Bílého kruhu bezpečí nabrat sil. (Z. Danková, Epoch Times)

Pokud jsou právník i psycholog zaneprázdněni a někdo další zaklepe na dveře, úlohou asistenta je ubezpečit příchozího, že mu bude věnována pozornost v nejbližší možné době, a vezme ho do „zimní zahrady“, aby tam počkal. Ve službách se odborníci střídají. „Tuto práci vykonávají lidé bezplatně a po svém zaměstnání. Sehnat dobrovolníky z poměrně lukrativních zaměstnání není snadné,“ dodává Křoustek.

Strach z policie

Některým obětem trestných činů je třeba věnovat zvýšenou péči. Jedná se o tzv. zvlášť zranitelné oběti – nezletilce, osoby s postižením nebo případy, kdy se osoba stala obětí obchodování s lidmi nebo na ní byl spáchán násilný či sexuální trestný čin, a tato osoba má vzhledem k určitému hendikepu ztíženou možnost situaci sama zvládnout.

„Pro zvlášť zranitelné jsem tu denně. K tomu je k dispozici naše telefonní linka. Pokud se objeví zvlášť zranitelná osoba, nehledím na čas a prakticky po celý den až do noci jsme k dispozici,“ sděluje A. Křoustek, klíčový sociální pracovník.

 

Oběť potřebuje uslyšet: ´Opravdu to funguje, zajděte si tam, pomohou vám´

 

Tuto skupinu zranitelných lidé z BKB často doprovází i na policii, protože se mohou bát svědčit. „Když jsme zde začínali pracovat, policie právě prošetřovala rozsáhlý dotační podvod firmy, která zaměstnávala hendikepované lidi na domácí práci. Když postižení dostali předvolání, aby šli svědčit na policii, báli se jít vypovídat ze strachu, zdali je policie nebude také stíhat. Poučení o právech a povinnostech svědka je mimochodem třístránkový dokument, který jsem klientům vysvětlil, zatímco jsem je doprovázel na výslech,“ popisuje jeden z případů Křoustek.

Takováto podpora pomohla nejen klientům centra, kteří se uklidnili, ale i policii. „Časově je to pro nás velmi náročné – ale o tom to je!“ prohlašuje jednatel Bílého kruhu. Jeho pracovníci ale musí řešit i mnoha dalších komplexních věcí, od trestního řízení až po organizační záležitosti.

S novým zákonem přichází víc obětí hledat pomoc

Neziskovka se aktivně snaží dát o svých službách vědět, ať už je to prostřednictvím pořadu v Českém rozhlase, distribuce letáků do nemocnic a na policii či přednášek na školách. Bílý kruh je rovněž v kontaktu s organizacemi, které pracují s hendikepovanými lidmi, jako např. svazy sluchově postižených, zdravotně postižených, duševně léčených, apod. Snaží se jim vysvětlit, jak jim mohou v těžkém období pomoci.

Velmi pomohl i nový zákon. Od letošního 1. srpna musí policisté i zdravotní zařízení nabídnout obětem trestných činů kontakt na BKB, sdělit jim, že na zvládnutí traumatu nejsou sami. „Pokud přijde někdo zbitý k ošetření a má strach, co s ním bude dál, tak je moc rád, když od lékaře získá informaci, kde může získat další pomoc,“ říká Křoustek a dodává, že dřív spočívala spolupráce s policií na dobré vůli příslušníka ve službě, ale díky novému zákonu jsou policisté povinni kontakt na centrum zprostředkovat.

„Ne všechny oběti mají přístup k registru na stránkách ministerstva. Leták do ruky je hmatatelná věc. Oběť potřebuje uslyšet: ´Opravdu to funguje, zajděte si tam, pomohou vám´“ vysvětluje sociální pracovník. A díky spolupráci s policií přibývá lidí, kteří Bílý kruh vyhledají. „Stále více klientů nám říká, že je k nám posílá policie,“ konstatuje Křoustek.

 

To, co jsem viděl, předčilo všechny předchozí případy.“ 

 

Dnes již mají některé oběti trestného činu nárok na nevratnou peněžitou pomoc od ministerstva spravedlnosti, které částku vymáhá od pachatelů. Například na jedno dítě se uděluje finanční pomoc dvě stě tisíc korun. I s tím vám mohou v Bílém kruhu asistovat.

Dvě nezletilé děti, o kterých jsme hovořili na začátku, měly štěstí. Jejich příbuzní si je okamžitě vzali do opatrovnictví. Jejich případ však zaskočil i otrlého Křoustka: „Jako policista jsem býval na spoustě míst trestného činu, ale to co jsem viděl v onom domečku, předčilo veškeré předešlé případy, u kterých jsem byl.“

Jeho organizace dívenkám poskytla finance z nadačního fondu BKB na nákup základních položek, aby nemusely pobíhat po vesnici a žebrat, jak říká. Takové zakončení neštěstí přináší jednateli neziskovky pocit zadostiučinění. „Člověk vidí, že jeho práce má skutečně význam,“ uzavírá s úsměvem. Nakonec přišla do Bílého kruhu i pohlednice ze společné dovolené. A více uklidněných klientů posílá pohlednice vděčnosti.

 

Bílý kruh bezpečí Jihlava, vedoucí poradny: Mgr. Antonín Křoustek

Kontakt: tel. 606 631 551 nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nonstop rady a informace získáte na lince telefonické krizové pomoci Bílého kruhu bezpečí, volejte číslo: 257 317 110.