Příznivci Falun Gongu jsou v Číně mučeni, sexuálně zneužíváni; jsou jim odebírány orgány, ničeny rodiny a jejich životy

20130917-muceni
Kresba zachycující jednu z často používaných metod mučení na stoupence Falun Gongu v ČLR. Tzv. „tygří lavice" spočívá v postupném podsouvání cihel pod chodidla, zatímco stehna jsou pevně přivázána k lavici. Výsledkem jsou otlačeniny a zařezávání řemenů do kůže, nesnesitelná bolest v klobech. Hrozí vykloubení kolen nebo zlomeniny kostí. (Minghui.org)

 

Analýza zpráv

Falun Gong (Fa-lun Kung) je v Číně intenzivně pronásledovaná duchovní disciplína. V nedávných měsících se vyskytlo několik zpráv o uzavírání pracovních táborů a v některých případech došlo dokonce k propouštění příznivců tohoto čchi-kungového cvičení kombinovaného s tradičními čínskými hodnotami. Atmosféra celostátních represí se zdánlivě uvolňuje.

Příkladem uvolnění je i případ Ma Čchun-mej (Ma Chunmei), jejíž sestra byla propuštěna 30. srpna. Člověk by si pomyslel, že nemá žádný důvod nebýt šťastná, přesto jsou její pocity rozporuplné.

„Moje druhá sestra a matka vzali Ma Čchun-ling domů, ulevilo se mi," řekla žena, nyní žijící u Washingtonu, v telefonním rozhovoru, ale vzápětí dodává: „Ale Čínská komunistická strana i tak stále po celé Číně podrobuje praktikující Falun Gongu mučení."

 

Někdy jsou tito političtí vězni pouze přemístěni do převýchovných středisek či věznic, kde jsou dál podrobováni stejnému týrání, jaké zažívali v pracovních táborech.

 

20130917-muceni2
Snímek Chuang Siunga, příznivce Falun Gongu, který je pohřešovaný od dubna 2003. (Se svolením Chuang Wan-čchinga)

Někdy jsou tito političtí vězni totiž pouze přemístěni do převýchovných středisek či věznic, kde jsou dál podrobováni stejnému týrání, jaké zažívali v pracovních táborech. Účelem fyzického i psychického nátlaku je, aby se vzdali svého přesvědčení. Někteří z těch, kteří pracovní tábory přežijí a dostanou se z Číny ven, zažívají psychická traumata.

Ve své psychiatrické praxi ošetřuje doktor Ťing-tuan Jang z Philadephie stoupence Falun Gongu, kteří vytrpěli kruté sexuální týrání a mučení. „Sexuální týrání má za následek nejen fyzickou bolest, ale také stud a strach, který může přetrvat navždy," říká psychiatr a dodává: „Pro duševní zdraví a sebeúctu člověka to je to nejničivější trauma."

V dopise, který zaslal známý obhájce lidských práv Kao Č'-šeng představitelům Komunistické strany Číny v roce 2005, popsal sexuální týrání praktikujících Falun Gongu jako rutinu. „Genitálie a ňadra téměř každé ženy i genitálie každého muže byly sexuálně napadeny nanejvýš vulgárním způsobem," napsal Kao, který byl následně sám zatčen čínskou tajnou policií a dodnes setrvává ve vězení i přes intervence mezinárodního společenství.

Doktor Jang na svých pacientech vidí „vážnou neurologickou a svalovou bolest a křeče, vážnou úzkost, depresi, nespavost, vyhýbavost, noční můry, návaly paniky a traumatické vzpomínky".

Minghui.org je internetová stránka Falun Gongu, která dokumentuje pronásledování v Číně. Jeden z článků vypráví o panu Chua Lien-jouovi, který držel hladovku na protest sedmiletého trestu odnětí svobody. Spoluvězni naostřili konec plastové trubice používané k násilnému krmení, aby mu pořezali žaludek. Kriminálníci ho také na popud personálu věznice pravidelně bijí. Když ho rodina koncem roku 2012 navštívila a viděla, v jak ubohém stavu se nachází, požádala o jeho propuštění, ale žádost byla zamítnuta.

 

„Genitálie a ňadra téměř každé ženy i genitálie každého muže byly sexuálně napadeny nanejvýš vulgárním způsobem." – čínský právník Kao Č'-šeng

 

Dostat informace tohoto druhu z Číny není jednoduché, a proto zprávy na Minghui zachycují pouze zlomek případů probíhající represí. Podle Levi Browdea, výkonného ředitele Informačního střediska Falun Dafa, není možné odhadnout, kolik příznivců Falun Gongu ve vězeních jednoduše zmizelo.

„Nevíme, jak bychom to měli vyčíslit," řekl Browde. „Tady je ale, co víme: Po celé Číně jsou desítky miliónů osob věnujících se Falun Gongu. A na základě mých zkušeností skoro každý, s nímž jsem mluvil, zná někoho, kdo zmizel."

Kanadský obhájce lidských práv David Matas, spoluautor vyšetřovací zprávy „Krvavá sklizeň," zabývající se násilnými odběry orgánů v rámci transplantační chirurgie v Číně, věří, že Čína provádí přibližně 10 tisíc transplantací ročně. Odhaduje, že orgány pro 8 tisíc z těchto operací pocházejí od uvězněných příznivců Falun Gongu.

Wan-čching Chuang, jehož bratr zmizel před více než deseti lety, Epoch Times řekl: „Uzavření některých táborů je samozřejmě dobrá věc, ale není to konec pronásledování." Uzavření se týká jen hrstky pracovních táborů, což znamená, že většina z odhadovaných stovek tisíců lidí je stále zavřena v některém z mnoha zařízení vězeňského systému.

„Pronásledování neskončí, dokud není rozpuštěna Čínská komunistická strana. Jinak bude strana pouze zakrývat pravdu o tom, co provedla," domnívá se Chuang.


„Pronásledování neskončí, dokud není rozpuštěna Čínská komunistická strana." - Wan-čching Chuang, bratr pohřešovaného

 

Přeložil: Pavel Porubiak small United Kingdom

 

Čtěte také:

Zubní kartáček jako forma mučení v čínských pracovních táborech

Peklo na zemi - čínský dokument odhaluje nelidské mučení v pracovním táboře Ma-san-ťia (video)

Pronásledování Falun Gongu trvá už 14 let, čínská veřejnost začíná reagovat (video)

Databáze smrti – fenomén čínské transplantační chirurgie

Vyšetřovací zpráva Kilgoura a Matase - Krvavá sklizeň

Transplantace: David Kilgour - zabíjení praktikujících Falun Gongu pro peníze