20130930-znak
Čínský znak pro štětec. (Epoch Times)

Čínský znak 筆 (bǐ) původně odkazuje na štětcové pero vytvořené ze zvířecí srsti a bambusové rukojeti. Vrchní část znaku je bambus – radikál [1] (竹); nižší část 聿 je přejata z věšteckého rukopisu, který připomíná ruku držící bambusovou rukojeť.

Dnes čínský znak 筆 může znamenat různé druhy per. Když se spojí s jinými znaky, tvoří slova, která mají co do činění s psaním a kresbou, jako 筆名 (bǐ míng) - pseudonym, a 神來之筆 (shén lái zhī bǐ), božský výtvor.

Znak 筆 také značí spisovatelskou profesi. Tradiční čínská kultura byla široce známa jako „kultura předaná Bohy". Podle tradiční čínské víry byla každá profese, která v lidském světě existovala, vytvořena Bohy. Každou profesi měl na starosti Bůh, který vedl lidi přitahované daným povoláním (v západní křesťanské kultuře k tomu slouží svatí patroni).

20130930-znak2
Mladý muž v představení Shen Yun oslavuje dar bohů - štětcové pero. (S laskavým svolením Shen Yun)

Bůh pera, podobný múzám v západní kultuře, propůjčuje spisovatelům jejich inspiraci a spisovatelský talent. Příběh na toto téma znázornil například známý umělecký soubor Shen Yun v tanečním výstupu Legenda o štětci v roce 2011, který líčí, jak Bůh předal starověkým čínským lidem pero a spisovatelské schopnosti.

Existuje velmi známý lidový příběh o štětcovém peru s názvem Magické pero. Tento příběh je o chudém malém chlapci, který se jmenoval Ma Liang, který jednoho dne dostal štětec od Boha. Štětcové pero se používá také pro inkoustové kresby, a vše, co chlapec tímto perem nakreslil, vešlo v život.

Potom, co hoch obdržel tak vzácný dar, používal štětcové pero pouze ke konání dobra, jako k pomáhání slabým a udržování spravedlnosti, místo aby ho zneužil k získání slávy a peněz a k jiným osobním zájmům.Přeložil: Pavel Porubiak


[1] Grafický komponent čínského znaku, pod kterým je znak tradičně uvedený v čínském slovníku. Někdy je sémantický, jindy fonetický, či dokonce je vyjmutou částí znaku.

 

Rubrika: Čínské znaky