Článek z cyklu Řídí síť nelegálních transplantací čínské ministerstvo zdravotnictví?
20131102-cina
Dr. Rafael Matesanz, ředitel Národní transplantační organizace ve Španělsku. (Nathalie Paco/Epoch Times)

 

Nejvyšší představitel španělského transplantačního systému prohlásil, že by země na celém světě měly posílit opatření odrazující své občany od cest do zahraničí za účelem získání ilegálních orgánů. Zejména to platí u zemí jako je Čína, kde se orgány odebírají bez svolení popraveným vězňům, a podle vyšetřovatelů, i politickým vězňům.

Doktor Rafael Matesanz, ředitel Národní transplantační organizace ve Španělsku, vysvětlil v rozhovoru s televizí New Tang Dynasty (NTD), že španělské právo je unikátní, pokud jde o možnost potrestání lidí cestujících za hranice státu, aby získali orgán za podezřelých okolností.

„Když někdo jede do zahraničí a podstoupí transplantaci, kterou považujeme za ilegální, považujeme jeho čin po návratu do Španělska také za ilegální,“ řekl doktor Matesanz. „Nechceme trestat pacienta, ale opravdu bychom rádi předešli možnosti, že tento pacient pojede do zahraničí, zaplatí si za játra a poté se vrátí zpět do Španělska.“

Dodal, že pokud by takovouto legislativu vytvořily všechny větší země, byl by takový fenomén, jakým „transplantační turistika” je, z velké části eliminován.

 

„Když někdo jede do zahraničí a podstoupí transplantaci, kterou považujeme za ilegální, považujeme jeho čin po návratu do Španělska také za ilegální.“

 

Jako obchod s drogami

„Odběr orgánů je jako obchod s drogami. Lidé prodávají lidské orgány, protože existují jiní, kteří je kupují. Hlavním problémem není Asie nebo Latinská Amerika. Hlavní problém leží ve Spojených státech, západní Evropě a Japonsku. Jsou to právě tyto země, jejichž obyvatelé orgány shání a jedou si pro ně do zahraničí.“

Před šesti měsíci jistý jedinec dokonce nemocné Španěly vybízel, aby cestovali do Číny za orgány. Národní transplantační organizace pod vedením doktora Matesanze jeho výzvu v rozhovoru s médii odsoudila.

„Problém některých bohatých, vyspělých zemí je, že transplantační turistika jejich obyvatel je něco jako ‚únikový ventil‘, kterým řeší nedostatečný počet orgánů. Mnoho chirurgů a politiků ‚rozumí‘ lidem, kteří si jedou orgán do zahraničí koupit,“ řekl Matesanz v rozhovoru publikovaném na internetové stránce DAFOH (Doktoři proti násilnému odběru orgánů), lékařské organizace se sídlem ve Washingtonu, D.C.

„Mezi chirurgy panuje všeobecný souhlas, že mají 'chránit' své pacienty,“ pronesl Matesanz v rozhovoru s televizí NTD. „Opravdu si nemyslím, že je příliš dobré kvůli ochraně pacienta neochránit jiného pacienta nebo lidi, kteří prodávají játra či ledvinu.“

 

„Mezi chirurgy panuje všeobecný souhlas, že mají 'chránit' své pacienty.“

 

Výhrady doktorů

Je těžké definitivně určit, zda se transplantační organizace a lékařská sdružení po celém světě zdráhají takovou politiku uzákonit. Transplantační společnost (TTS), mezinárodní uskupení transplantačních chirurgů se na dotaz Epoch Times bezprostředně nevyjádřila.

Transplantační společnost v Austrálii a na Novém Zélandu však nedávno reagovaly na náš emailový dotaz s vyjádřením, že: „Stanovisko společnosti je takové, že rozhodnutí pro uložení trestu jednotlivcům, kteří obdrželi lidské orgány získané bez souhlasu (dárce) je rozhodnutím, které musí učinit jednotlivé vlády, ne jednotlivé organizace.“

Člen parlamentu ve státu Nového Jižního Walesu v Austrálii nedávno navrhl zákon, jenž by fungoval obdobným způsobem jako ten ve Španělsku, který požaduje postih v případě přijetí nezákonně získaných orgánů.

Doktor Torsten Trey, výkonný ředitel DAFOH, uvedl, že Transplantační společnost v Austrálii a na Novém Zélandu mohla být v těchto etických záležitostech asertivnější. „Ano, zákony jsou v rukou vlád, ale vlády žádají o radu představitele jednotlivých profesí. V případě transplantačních zákonů se ptají doktorů.“

 

„Ano, zákony jsou v rukou vlád, ale vlády žádají o radu představitele jednotlivých profesí. V případě transplantačních zákonů se ptají doktorů.“

 

Je třeba vyvíjet tlak

Doktor Trey také uvedl, že pokud nedojde k regulaci těchto praktik, čínský režim se nedostane pod tlak a orgány z popravených vězňů včetně přívrženců meditačního hnutí Falun Gong budou pokračovat.

David Kilgour a David Matas, kanadští vyšetřovatelé, kteří prováděli zevrubná vyšetřování v oblasti čínské transplantační chirurgie, uvádějí, že příznivci Falun Gongu, jsou ve vězeních zabíjeni, aby jejich orgány mohly být následně použity pro komerční transplantace, a právě tyto orgány tvořily od roku 2001 hlavní část orgánů transplantovaných v Číně.

Doktor Matesanz v rozhovoru s televizí NTD řekl, že záležitost odběru orgánů od příznivců Falun Gongu byla „dokonale prokázána,“ a že nadešel čas, aby čínské úřady učinily svůj transplantační systém průhledný. „Jeden z hlavních standardů je vědět původ každého orgánu, který byl transplantován. Jde o živého dárce? Aby získala důvěryhodnost v mezinárodním měřítku, měla by Čína všechny tyto informace poskytnout. Tento způsob je nyní běžnou praxí většiny zemí mezinárodního společenství,“ uvádí Matesanz.

 

Li-sin Jang a Lidia Loukinykh z televize New Tang Dynasty Television dodali zpravodajství ze španělského Madridu.

Přeložil: Pavel Porubiak small United States

 

Čtěte také:

Databáze smrti – fenomén čínské transplantační chirurgie

Reportér Epoch Times oceněn za články o nelegálních transplantacích

Kanadský parlament řeší odebírání orgánů čínským vězňům