20131107-Chinese-Character-Wisdom-Zhi

Čínský znak 智 vyjadřuje schopnost správně mluvit každý den, symbolizuje život plný moudrosti, inteligence, učenosti a dobrého úsudku. (Epoch Times)

 

Čínský znak 智 (zhì)[1] je symbol pro moudrost, inteligenci a znalosti. Znak sestává ze tří částí. Nahoře vlevo je radikál [2] 矢 (shǐ) neboli znak pro šíp nebo šipku a také znamená přísahu či slib. Vpravo nahoře je 口 (kǒu), radikál (znak) pro ústa. Dohromady tvoří tyto dva znaky větší znak 知 (zhī), který znamená vědět.

Znak 知 (zhī) napovídá výslovnost 智 (zhì) a znamená vyjadřovat se přesným způsobem a mít znalosti k tomu, abychom řekli to, co je pravdivé.

Ve spodní části znaku 智 (zhì) je radikál (znak) 日 (rì), který znamená slunce, den, nebo denní čas.

A tak spojení 知 a日vyjadřuje schopnost správně každý den hovořit, symbolizuje život plný moudrosti, inteligence, učení a dobrého úsudku.

V konfuciánském myšlení je tedy 智 jednou z nejzásadnějších ctností ze všech a jednou z nejvíce důležitých kvalit ideálu lidského charakteru spolu s 仁 (rén) - lidskostí či soucitem; 義 (yì) - spravedlivostí; 禮 (lǐ) - patřičností a 信 (xìn) - věrností a upřímností.

Slovní spojení 智仁勇 (zhì rén yǒng) odkazuje na moudrost, soucit a odvahu, což jsou tři nezbytné vlastnosti džentlmena definované Konfuciem v raném kodexu etiky.

Ostatní pojmy, které obsahují znak 智, jsou například 智力 (zhì lì) - intelekt nebo intelektuální síla; 智慧 (zhì huì) - moudrost, inteligence, nebo prozíravost ; 智能 (zhì néng) - moudrost a schopnost; 智謀 (zhì móu) - vynalézavost nebo inteligence zkombinovaná se strategií a 智齒 (zhì chǐ) – zub moudrosti.

智勇雙全 (zhì yǒng shuāng quán) popisuje člověka, který je jak moudrý, tak i statečný.

 

Přeložil: Pavel Porubiak small United States


[1] Výslovnost znaku najdete zde. V levém rámečku klikněte na malou ikonku reproduktoru. Pro výslovnost ostatních výrazů zkopírujte čínské znaky do levého rámečku a pak klikněte na ikonku reproduktoru.

[2] Grafický komponent čínského znaku, pod kterým je znak tradičně uvedený v čínském slovníku. Někdy je sémantický, jindy fonetický, či dokonce je vyjmutou částí znaku.

 

Čtěte více v rubrice Čínské znaky