20131117-kao2
Fotografie zadrženého advokáta a ochránce lidských práv Kao Č'-šenga. (The Epoch Times)

Žánr: Dokumentární

Režie: Wen-ťing Ma

Předloha: Wen-ťing Ma, Sarah Cook

Vyrobilo: NTD Productions

Délka: 72 minut

 

Překonat strach znamená v pravém slova smyslu překonat a čelit skutečnostem, které mohou člověku přinést utrpení, a rozhodnout se tak činit vědomě a úmyslně.

Snímek "Transcending Fear" vypráví odvážný příběh čínského právníka Kao Č'-šenga (Gao Zhisheng), jenž riskoval svůj život kvůli ochraně občanských práv utlačovaných čínských lidí; ať už křesťanů, obětí nucených demolic, či praktikujících Falun Gongu (Fa-lun Kungu).

„Bylo to v chladném listopadu 2010, když jsem poprvé viděla interview s Kao Č'-šengem, kde hovoří o svém zatčení v roce 2006,“ říká režisérka Wen-ťing Ma (Wenjing Ma). Poté, co se dozvěděla o okolnostech jeho mučení a politickém pronásledování čínského režimu namířeném proti jeho rodině, zvažovala jeho životní příběh. „Jako matka a manželka jsem cítila jeho boj hluboko uvnitř sebe sama. Měl se rozhodnout udělat to, v co věřil, že je správné, nebo raději chránit svoji rodinu?“

David Kilgour, známý kanadský obhájce lidských práv, prohlásil, že Kaa si můžeme představit jako člověka typu Nelsona Mandely nebo Mahátma Gándhího. Po zhlédnutí snímku na filmovém festivalu v Ottawě dodal: „Myslím, že je to úžasný člověk.“

Na Nobelovu cenu za mír byl Kao nominován celkem třikrát. Vzhledem ke skutečnostem, kterým musel během své právnické praxe čelit a které musel překonat, se mu začalo přezdívat „Svědomí Číny“. Získal také ocenění za odvážnou advokacii a jiná uznání od právnické obce.

 

Kao Č'-šeng byl v roce 2012 označen v žebříčku stránky Canyu.org jako muž s největším vlivem na čínskou společnost

 

Skromné začátky

20131117-kao
Film Transcending Fear.

Jeho zkušenost s překonáváním nástrah a těžkostí sahá hluboko do minulosti. Kao se narodil a vyrůstal v jeskyni na severu Číny. Jeho rodina byla extrémně chudá. Situace se ještě zhoršila poté, co jeho otec zemřel. Jeho matka se musela tehdy postarat o sedm dětí. Každý den se tak stal soubojem o přežití. Aby ulehčil své matce její úděl, v patnácti letech odešel Kao se svým bratrem pracovat do uhelných dolů.

Jednoho dne sebral ze země stránku novin, kde se dočetl, že Čína bude v příštích 10 letech potřebovat 150 tisíc právníků, a tak začalo jeho samostudium. V roce 1995 byl jedním z jednoprocentního souboru uchazečů, kteří úspěšně složili právnickou zkoušku.

Většinu svého pracovního času vynakládal na případy, ve kterých zastupoval osoby čelící nucenému vysídlení či trpící vážným postižením apod. To vše bez nároku na honorář. Jeho úsilí mu vyneslo četná ocenění včetně titulu „Ctnostný právník“・

Čelit místním státním orgánům při zastupování jedinců či skupin, jejichž pozemky byly neprávem vyvlastněny, je jedna věc, ale čelit autoritě režimu, to už je vskutku jiný kalibr. Ve chvíli, kdy se rozhodl přijmout případ týkající se Falun Gongu, tedy něco, co by se jiný právník tehdy neodvážil, neboť Falun Gong byl duchovní škola čínskou vládou tvrdě potlačovaná, přitáhl na sebe pozornost nejvyšších pater čínské komunistické strany.

 

„Řekli mi: Nevím kdo jsi a neznám tvoje jméno, ale pokud tě pronásleduje komunistická strana, budeš určitě dobrý člověk.“ - Kao Č'-šeng.

 

 

Otevřené dopisy

S těmito případy se Kao prostřednictvím čínského právního systému nemohl kvůli politickým omezením dostat k soudu. Avšak příběhy jeho klientů se ho vnitřně hluboce dotýkaly. Bez nápadu, jak pokračovat dále, se rozhodl začít psát na protest proti případům zneužívání, mučení a politických vražd, které vyšetřoval, otevřené dopisy pozdějšímu prezidentovi Chu Ťin-tchaovi.

V jednom ze svých dopisů napsal, že na potlačení Falun Gongu jsou využívány nezměrné kapitálové zdroje a policejní pracovní síly. To vše bezdůvodně, neboť tito lidé prostě cvičí klidné meditační cvičení a zušlechťují svou mysl, což se odráží na zlepšení jejich zdravotní kondice a lidského charakteru. Pronásledování Falun Gongu označil za „naprostý zločin, který narušuje základní lidská práva“.

Následně byla jeho advokátní kancelář státními úředníky uzavřena a jeho licence k výkonu právnické činnosti zrušena. On a jeho rodina byli sledováni dnem a nocí tajnou policií.

V reakci na to zveřejnil na svých webových stránkách podrobnosti o této represi a veřejně prohlásil, že on sám je křesťan, a vystupuje z Čínské komunistické strany, což považuje za jednu z nejlepších věcí, které ve svém životě udělal.

Od té chvíle začaly skutečné strasti

Jeho rodina byla často napadána a neustále sledována. V srpnu 2006 Kao byl unesen a v prosinci téhož roku byl obviněn z „podněcování k podvracení státní moci“. Byl odsouzen ke třem letům vězení a pěti letům probace .

Mezitím se policejní složky nastěhovaly do jeho domu a sledovaly jeho ženu v každém okamžiku, a to i v koupelně.

Kao byl unesen během probace nejméně šestkrát. Jednou dokonce na dobu 20 měsíců. Pokaždé byl mučen. V dalším otevřeném dopise čínským autoritám popsal padesát dnů svého nelidského mučení.

Pár dnů před koncem probačního dohledu bylo ve státních médiích oznámeno, že Kao stráví ve vězení další tři roky. Na konci roku 2011 byl tajně převeden do jiné okresní věznice.

David Kilgour odsoudil toto jednání velmi důrazně: „Tito lidé nemohou být nazýváni lidmi. Jsou to barbaři, necivilizovaní a brutální. Věci, které mu provedli a které mu řekli… Pohrdám lidmi, kteří mají takové věci na starosti a řídí dnešní Čínu.“

„Příběh Kao Č'-šenga znám, ale když vidíte ten snímek, tu osobnost, jeho cestu… Je to tak hluboké,“ prohlásil bývalý diplomat Brian McAdam, který se také zúčastnil promítání.

„Kaovo utrpení je srdcervoucí,“ dodala aktivistka za lidská práva Maggie Wenzhuo Hou, která nyní žije v kanadské Ottawě.

„V Číně se velmi málo lidí odváží bránit Falun Gong. Avšak čím více je tento základní problém zakrýván, tím více odráží skutečnou situaci. To, že si čínští lidé netroufají stát za lidmi, kteří čelí zničující genocidě – toto považuji za čínskou kolektivní ostudu.“

Kaova manželka a jeho dvě děti bezpečně unikly do USA. Avšak Kao zůstává ve vazbě. Nicméně, jako vzor způsobil v Číně určité změny. Byl jedním z prvních právníků, kteří se postavili proti čínskému režimu a obvinili ho z nejzávažnějších trestných činů.

Nyní se v Číně nacházejí desítky právníků, kteří chtějí zakročit proti brutalitě režimu při obraně mnoha zranitelných lidí. Bojují „za Čínu spravedlivější“, což je název Kaovy autobiografie, která vyšla v roce 2012 také v českém překladu.

 small United States

 

Čtěte také:

Kongres USA usiluje o osvobození čínského právníka Kao Č’-šenga

Kniha právníka Kao Č’-šenga stále odhaluje praktiky čínského režimu, přeložena do češtiny

Uvězněný čínský právník Kao Č'-šeng získal další ocenění