Povinné zmluvné poistenie, taktiež nazývané poistenie auta, je povinné uzatvoriť pre každé motorové vozidlo
PZP môžete uzatvoriť aj online. (Adam Novák)

Každý z nás, kto je majiteľom alebo držiteľom motorového vozidla, je povinný mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie v jednej z mnohých poisťovní pôsobiacich na našom trhu zameranom na poistenie auta. Ale koľkí z nás vôbec vedia, čo presne sa skrýva pod skratkou PZP? Ako to už vyplýva z názvu tohto poistenia, jedná sa o zákonné poistenie. Z toho vyplýva zákonná povinnosť uzavrieť PZP na základe zákona č. 381/2001 Zb. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Hovorovo je toto poistenie označované aj ako poistenie auta, alebo poistka na auto (prípadne zákonná poistka). Toto sú ale fakty, s ktorými sú oboznámení všetci majitelia motorových vozidiel, preto sa pozrime na zaujímavejšie témy spojené s povinným zmluvným poistením.

Ako sa počítajú ceny PZP? Od čoho závisí cena poistenia môjho auta?

Cena poistenia sa odvíja od viacerých faktorov, pričom v budúcom roku 2014 má dôjsť k menším zmenám vo výpočte ceny PZP. Faktory ovplyvňujúce cenu povinného zmluvného poistenia možno zhrnúť do nasledujúcich bodov:

  • vek a bydlisko motoristu (v nevýhode budú motoristi z veľkých miest s vekom do 23 rokov)

  • väčšina motoristov, ktorí mali škodový priebeh v minulosti, budú mať v nasledujúcom období drahšie poistenie, pričom bezškodovosť nie je skúmaná v každej z 12 poisťovní

  • výkonné auta s veľkým zdvihovým objemom motora budú aj naďalej poisťované za vyššie sumy ako vozidla s nižším výkonom a menším objemom motora, taktiež je pri niektorých poisťovniach jedným z faktorov ovplyvňujúci cenu poistenia aj váha vozidla.

Na expresný a bezplatný výpočet výslednej ceny poistenia je možné použiť ľubovoľnú online poistnú kalkulačku, cenu PZP s možnosťou porovnania ponúk sa dozviete napríklad na stránke www.uzavripzp.sk. Taktiež je na týchto stránkach možnosť uzatvorenia PZP online priamo z pohodlia domova. Tento spôsob sa stáva čoraz populárnejší, keďže Vám zabezpečí najlacnejšie povinné zmluvné poistenie a taktiež ušetrí drahocenný čas, preto možno do budúcnosti predpokladať zvýšený záujem o možnosť nájdenia najlacnejšieho poistenia auta práve prostredníctvom internetu cez online PZP kalkulačku.

Ako postupovať v prípade dopravnej nehody?

Táto otázka podvedome trápi mnoho ľudí, keďže nemajú jasno v tom, ako by postupovali v prípade nastania dopravnej nehody tak, aby došlo k preplateniu škody cez uzatvorené PZP. Priamo na mieste dopravnej nehody je potrebné spraviť potrebné opatrenia vedúce k zabezpečeniu cestnej premávky a ak je to na základe situácie nutné, tak musí účastník dopravnej nehody poskytnúť prvú pomoc a privolať záchrannú službu. Na základe závažnosti situácie je nutné taktiež privolať políciu (v prípade ublížení na zdraví, nedohodnutí sa účastníkov dopravnej nehody na zavinení nehody alebo v prípade veľkej materiálnej škody nad 3990 € alebo v prípade poškodenia majetku tretích strán). Škodu nahlásime teda podľa situácie orgánom polície SR, no v každom prípade poisťovní, v ktorej máme uzatvorené PZP. Priamo na mieste dopravnej nehody je veľmi užitočné spísanie tlačiva „Správa o nehode“ a jej podpísanie oboma účastníkmi dopravnej nehody, ktorá výrazne uľahčí rozhodovanie poisťovne o vyplatení poistenia. Taktiež je vhodné vyhotovenie fotodokumentácie priamo na mieste dopravnej nehody a všetky potrebné dokumenty, doklady a dôkazy je nutné doručiť priamo Vašej poisťovni do 15 dní, ako Vám to ukladajú podmienky podpísané v poistnej zmluve. V prípade nehody mimo územia SR je táto lehota predlžená na dobu 30 dní. Postupnosť týchto krokov je veľmi dôležitá, inač Vám poistenie auta v týchto ťažkostiach nepomôže, resp. nedôjde k preplateniu škody.

Platí povinné zmluvné poistenie aj v zahraničí alebo len na území SR?

Túto otázku si kladie mnoho ľudí, ktorí sa vyberú svojim autom do zahraničia a nie sú si celkom istí, ako to je s PZP v zahraničí. Pri uzatvorení zmluvy s poisťovňou ohľadom poistenie auta dostanete bielu, ale taktiež aj zelenú kartu, pričom práve zelená karta umožňuje uplatnenie poistenia auta v krajinách vyznačených na samotnej karte. Biela karta slúži na území SR a touto kartou sa taktiež preukážete pri dopravnej kontrole pri vyžiadaní príslušníkom policajného zboru SR.

Aké balíky výhod poskytujú jednotlivé poisťovne?

Výpis jednotlivých výhod každej poisťovne poskytnutých pri uzatvorení PZP je nad rámec tohto článku, preto odporúčame navštíviť webstránku konkrétnej poisťovne, prípadne využiť porovnanie PZP cez online kalkulačku, kde okrem ceny poistenia máte možnosť zistiť poskytované výhody v jednotlivých poisťovniach pri uzatvorení povinného zmluvného poistenia.