Evropský parlament. (FREDERICK FLORIN/AFP/Getty Images)
Evropský parlament. (FREDERICK FLORIN/AFP/Getty Images)

 

Evropský parlament (EP) vyjádřil v prosinci 2013 hluboké znepokojení nad stále se opakujícími a zprávami o systematickém, státem schvalovaném nedobrovolném odebírání orgánů vězňům svědomí v Čínské lidové republice. Tyto zprávy označili poslanci EP za důvěryhodné.

Parlament vydal společné usnesení, které bylo schváleno při hlasování. Rezoluci navrhlo padesát šest europoslanců ze čtyř parlamentních skupin.

Zneužívaní političtí vězni v Číně, mezi nimiž je i mnoho stoupenců Falun Gongu (Fa-lun Kungu), uvězněných za jejich náboženské přesvědčení, a také členové dalších náboženských a etnických menšinových skupin, měli z rozhodnutí komunistického režimu přijít o svoje právo na život. Byly jim odebrány jejich životně důležité orgány, jako jsou srdce, játra nebo ledviny a prodány za vysoké sumy zahraničním a tuzemským zájemcům o transplantace.

Těla zneužitých vězňů byla podle zpráv zahraničních vyšetřovatelů spálena nebo podle jiných prodána továrnám pro zpracovávání lidských těl, ve kterých jsou tato těla napuštěna polymery a preparována pro výstavy lidských těl, jako jsou Boddies a podobné.

Zpeněžování ukradených orgánů podle zákonného systému přivádí zisk zejména vojenským nemocnicím a všem, kteří se do ilegálního obchodu zapojovali. Podle zpráv čínského časopisu *** jsou do obchodů zapojeny věznice, soudy, nemocnice i vysocí představitelé komunistické strany, kteří z nich profitují.

Evropský parlament schválenou rezolucí zároveň vyzývá vládu Čínské lidové republiky, aby praktiky nedobrovolného odebírání orgánů vězňům svědomí a členům náboženských a etnických menšinových skupin ukončila okamžitě. Požaduje, aby čínské úřady zvláštním zpravodajům OSN vysvětlily, z jakých zdrojů pochází používané orgány, a umožnily jim provést šetření transplantačních postupů v Číně.

Usnesení EP se opírá o veškerá dosavadní vyšetřování nezávislých skupin a expertů včetně zpravodajů OSN, kteří na půdě EP již několikrát prezentovali svá zjištění. Dále také vychází z již vydaných dřívějších usnesení EP a je vyústěním mnohaletých snah a aktivit řady nevládních organizací o zveřejnění těchto zločinů a jejich zastavení.

Čínský režim dosud veškerá obvinění odmítal nebo bagatelizoval. Snahy o zprůhlednění transplantačního systému ze strany čínského režimu jsou prozatím spíše „kosmetické“ a obsahují pouze určitá vydaná nařízení, která se podle zahraničních expertů v praxi nerealizují.

Parlament požaduje, aby EU praktiky transplantace orgánů v Číně plně a transparentním způsobem prošetřila a aby ti, kteří byli do těchto neetických postupů zapojeni, byli trestně stíháni.

Evropské transplantační společnosti varují všechny pacienty, kteří cestují do Číny za účelem získání orgánu pomocí transplantace, že původ těchto orgánů je nejasný a pacienti se mohou stát součástí „vraždy na objednávku“, jak tyto praktiky bez příkras označili někteří zahraniční experti.

 

Dokument televize NTD - Zabiti pro orgány: Tajné transplantační obchody čínského státu

 

Čtěte také:

Evropský parlament jednal o nelegálních transplantacích v Číně

Dopis podepsaný sto šesti americkými kongresmany žádá ministerstvo zahraničních věcí o zveřejnění informací o nelegálních transplantacích v Číně

Mezinárodní úsilí o zastavení nuceného odebírání orgánů příznivcům Falun Gongu v Číně – podrobná zpráva

Petice žádá Obamu, aby odsoudil násilné odebírání orgánů v Číně (video)