20140107-srdce
Ilustr. foto. (BSIP/UIG Via Getty Images)

Moderní věda ověřila to, čemu věřili již lidé starověku, a sice to, že srdce je centrum vyšší moudrosti. Je skutečně schopno si zapamatovat věci a funguje docela stejně jako náš mozek.

Struktura srdce je mu podobná: spletitá síť neuronů, neurotransmiterů, proteinů a podpůrných buněk.

„Metaforicky řečeno, v srdci existuje mozek," uvedl Dr. Rollin McCraty z HeartMath Institute, neziskové organizace poskytující ošetření založené na spojení mezi srdcem a myslí. „Srdce obsahuje neurony a nervové uzliny, které mají tu samou funkci jako ty v mozku, například paměť. Je to anatomický fakt," dodává.

„Co lidé příliš nevědí, je, že srdce ve skutečnosti posílá do mozku více informací, než mozek do srdce," říká vědec.

Spojení slov „srdeční mozek" vymyslel již dr. J. Andrew Armour v roce 1991. I on srdce nazýval „malým mozkem".

Podle Harvardské lékařské fakulty (HMS) ovlivňují chemické „konverzace" mezi srdcem a myslí oba orgány. Psychologické faktory, jako deprese, stres, samota, pozitivní náhled a jiné mají na srdce vliv. Zdravotní stav srdce tak může mít dopad na náš mozek a mysl.

Jak se vyvíjela neuro-kardiologie (zabývající se spojením mezi mozkem a srdcem),
výzkumníci objevili, že negativní emoce vychylují jak srdeční rytmus, tak i mozkové vlny. Odezvy na stres kupříkladu zanechávají na těle zátěž, čímž přispívají k vyššímu krevnímu tlaku, vývoji plaku ucpávajícího tepny a k mozkovým změnám, které se mohou podílet na úzkosti a depresi, uvádí HMS.

Oproti tomu, když člověk zažívá pozitivní emoce, srdeční rytmus a mozkové vzory jsou souvislé a harmonické, a to vede k celkově lepšímu zdraví.

Srdce jako centrum emocí

Srdce jako orgán je spojen s konceptem srdce jako emočního centra. Srdce vysílá fyzickými dráhami zprávy do mozku, kde jsou přeloženy jako emoce.

McCraty vysvětluje: „Údery srdce jsou podobné morseovce a tyto zprávy odrážejí emoční stav."

McCraty pracoval jako psycho-fyziolog téměř 30 let. Jednou z technik, se kterou v HeartMath Institute pracuje, se nazývá „dýchání zaměřené na srdce".

Při hlubokém dýchání pacient zaměří pozornost na své srdce a tím „změní fyziologii a usnadní změny v tělesném rytmu," tvrdí doktor.

Při měření účinku této techniky byla zjištěna vyšší soudržnost mezi mozkem a srdcem.

 small United States