Evropský parlament. (FREDERICK FLORIN/AFP/Getty Images)
 Evropský parlament. (FREDERICK FLORIN/AFP/Getty Images)

 

Evropský parlament (EP) 12. prosince 2013 vyzval EU a její členské státy, aby upozornily na nedobrovolné odebírání orgánů politickým vězňům v Číně.

Schválené usnesení EP doporučuje Unii a jejím členským státům, aby veřejně odsoudily nekalé praktiky týkající se transplantací orgánů v Číně a zvýšily povědomí svých občanů cestujících do Číny o tomto problému.

Parlament dále požaduje, aby EU praktiky transplantace orgánů v Číně plně a transparentním způsobem prošetřila a aby ti, kteří byli do těchto neetických postupů zapojeni, byli trestně stíháni.

Vláda Čínské lidové republiky má podle EP okamžitě ukončit praktiky nedobrovolného odebírání orgánů vězňům svědomí a členům náboženských a etnických menšinových skupin.

V rámci spolupráce parlament důrazně žádá čínskou vládu, aby zvláštním zpravodajům OSN vysvětlila, z jakých zdrojů pochází všechny používané orgány, a umožnila jim provést šetření transplantačních postupů v Číně.

Usnesení EP se opírá o dosavadní vyšetřování nezávislých skupin a expertů včetně zpravodajů OSN, kteří na půdě EP již několikrát prezentovali svá zjištění. Dále také vychází z již vydaných dřívějších usnesení EP a je vyústěním mnohaletých snah a aktivit řady nevládních organizací o zveřejnění těchto zločinů a o jejich zastavení.

 

Čtěte také:

Předseda Evropského parlamentu má předat čínské vládě ostrý protest proti zneužívání politických vězňů

Zprávy o odebírání orgánů vězňům svědomí v Číně jsou důvěryhodné, říká Evropský parlament