Evropský parlament (EP) nedávno pověřil svého předsedu Martina Schulze, ab předal vzkaz Čínské vládě. (JOHN THYS/AFP/Getty Images)
Evropský parlament (EP) nedávno pověřil svého předsedu Martina Schulze, aby předal vzkaz čínské vládě. (JOHN THYS/AFP/Getty Images)

Evropský parlament (EP) nedávno pověřil svého předsedu Martina Schulze, aby předal vládě Čínské lidové republiky a Všečínskému shromáždění lidových zástupců schválené usnesení parlamentu, které vyzývá čínský režim k okamžitému ukončení praktik nedobrovolného odebírání orgánů vězňům svědomí a členům náboženských a etnických menšinových skupin.

Parlament požaduje okamžité propuštění všech politických vězňů v Číně včetně stoupenců hnutí Falun Gong (Fa-lun Kung).

Již od roku 2006 se objevují zprávy o tom, že čínský režim posvětil obchody s orgány politických vězňů ve vojenských nemocnicích. Se svolením režimu si podle zahraničních vyšetřovatelů čínští lékaři mohli ve vězeních vytipovat vězně, vhodné nedobrovolné dárce orgánů, provést na nich zdravotní testy a následně jim bez jejich svolení orgány odebrat a za peníze transplantovat zájemcům z Číny i ze zahraničí.

Evropský parlament oznámil, že tyto zprávy považuje za důvěryhodné. V Čínské lidové republice se provádí více než 10 000 transplantací orgánů ročně a 165 čínských transplantačních center nabízí možnost nalezení vhodných orgánů během dvou až čtyř týdnů, přičemž zde doposud neexistuje organizovaný účinný veřejný systém dárcovství a přidělování orgánů.

Podle EP systém transplantace orgánů v Číně nesplňuje požadavky Světové zdravotnické organizace, pokud jde o transparentnost a zpětnou sledovatelnost získaných orgánů, a že čínská vláda odmítá přijmout systém nezávislé kontroly.

Předseda EP má s pověřením parlamentu předat vládě Čínské lidové republiky striktní výzvu, aby okamžitě ukončila praktiky nedobrovolného odebírání orgánů vězňům svědomí a členům náboženských a etnických menšinových skupin.

V rámci spolupráce parlament důrazně žádá čínskou vládu, aby zvláštním zpravodajům OSN vysvětlila, z jakých zdrojů pochází všechny používané orgány, a umožnila jim provést šetření transplantačních postupů v Číně.

Součástí opatření schválených EP je výzva k tomu, aby EU praktiky transplantace orgánů v Číně plně a transparentním způsobem prošetřila a aby ti, kteří byli do těchto neetických postupů zapojeni, byli trestně stíháni.

Zahraniční pozorovatelé zdůrazňují, že čínský režim zarputile zabraňuje nezávislým vyšetřováním proto, že jsou do zločinů zapojeni vysocí představitelé komunistické strany. Někteří obhájci lidských práv prohlašují, že pokud se o pravdivosti těchto obvinění dozví čínská veřejnost, povede to následně k pádu komunistického režimu v Číně.

Čínský režim od počátku obvinění odmítá a popírá, nepodal však dosud žádná relevantní vysvětlení a odmítl předložit statistiky transplantací prováděných mezi lety 2000 - 2005. Neprůhlednost čínského transplantačního systému a odpor čínské vlády prozatím znemožňují přesné analýzy a vyšetřování.

 

Čtěte také:

Evropský parlament vyzývá EU a členské státy, aby upozornily na nedobrovolné odebírání orgánů v Číně

Zprávy o odebírání orgánů vězňům svědomí v Číně jsou důvěryhodné, říká Evropský parlament