20140113-sy
Shen Yun minulý rok zavítal po pěti letech opět do Prahy, Kongresového centra. (Kamil Rakyta/Epoch Times ČR)

 

Na Východě téměř zničena, na Západě povstává z popela - podstata pradávné kultury. Tento článek je osmou částí devítidílné série, ve které sledujeme renesanci tradiční čínské kultury prostřednictvím hlubšího pochopení génia uměleckého souboru Shen Yun Performing Arts.

Propracované taneční techniky, orchestr kombinující východní a západní hudební nástroje, nádherné kostýmy a úchvatné kulisy – takový je Shen Yun Performing Arts už na první pohled. Pro publikum je velmi snadné vnímat krásu a radost, které toto představení vyzařuje.

Divák, který vidí Shen Yun poprvé, si zajisté přijde na krásný a okouzlující divadelní zážitek. Pro mnoho Číňanů po celém světě ovšem není Shen Yun ničím menším než zachráncem a nositelem pochodně jejich vzácné autentické kultury.

Hodnoty, jako slušnost, moudrost, úcta k nebesům, víra v karmickou odplatu (odměňování dobra a trestání zla), jsou jádrem tradiční čínské kultury a všechny pochází ze tří duchovních směrů Číny – konfucianismu, buddhismu a taoismu. Samotné základy této kultury však utrpěly vážné ztráty způsobené systematickými útoky komunistického režimu v Číně.

5 000 let kultury

Od pradávných dob se Číně říkalo „Nebeská říše“. Věřilo se totiž, že bohové během různých dynastií předávali Číňanům bohatou kulturu. Proto se také o čínské kultuře říká, že je „inspirovaná bohy“. Mnohé aspekty čínské civilizace byly podle starých Číňanů připisovány bohům, kteří je lidem předali. Bůh Cchang-tchie například vytvořil znaky čínského písma, Šen-nung zavedl zemědělství a Suej-žen lidem prozradil, jak využívat oheň.

Páteří čínské civilizace byly tři duchovní směry. Taoistické učení odevzdal lidem mudrc Lao-c' před 2 500 lety v knize Tao Te Ťing (Dao De Jing). Tato kniha pojednává o tajemné Cestě vesmíru, kterou mudrc nazývá Tao.

 

O čínské kultuře se říká, že je „inspirována bohy“; má historii 5 000 let.

 

Konfucianismus (551-479 př. n. l.) klade důraz na morálku vladaře, rodiny a jednotlivce. Konfuciovo učení položilo základní principy pro téměř všechny čínské dynastie počínaje dynastií Chan. Každý, kdo se chtěl stát úředníkem, musel složit zkoušky, jež důkladně prověřily žadatelovu znalost Konfuciova učení a morálního kodexu.

V roce 67 n. l. se z Indie do Číny začal šířit buddhismus. Důraz na spasení jedince a meditace Zemi středu hluboce ovlivnilo a přetrvává v ní dodnes.

Pod vlivem těchto duchovních směrů vytvořila čínská kultura bohatý a hluboký systém hodnot. Koncepty, jako „člověk a příroda musí být v rovnováze“, „úcta k Nebesům a uvědomění si osudu“ a pět základních ctností - laskavost, spravedlnost, slušnost, moudrost a věrnost (poctivost) – to vše pochází z oněch třech učení. Tradiční čínský způsob života byl s těmito myšlenkami neodmyslitelně spjat.

I díky vlivu těchto principů vzkvétaly v Číně oblasti, jako obchod, diplomacie, zákonodárství, umění, lékařství a technika. V Číně byly vynalezeny věci, jako papír, tisk, kompas, střelný prach či papírové peníze, a to daleko předtím, než byly objeveny v Evropě.

Systematické ničení

Během posledních 60 let komunistické vlády byly základy tradiční čínské kultury z velké části ztraceny. Společnost byla přinucena k ateismu a socialismus byl předepsán jako nové náboženství.

Aby komunistický režim manifestoval konec „starého světa“, zničil v období „kulturní revoluce“ (v 60. a 70. letech) nejenom mnohá kulturní místa, chrámy a památky, ale také vytvořil svou vlastní kulturu násilí, kterou se snaží legitimizovat prostřednictvím umění. Namísto tradiční úcty k nebesům, jež byla pro čínskou kulturu neodmyslitelnou součástí, propagandistické hry, filmy a písně opěvují sílu režimu.

Dnes čínský režim tvrdí, že obnovuje tradiční čínskou kulturu prostřednictvím středisek pro výuku čínštiny a výměnných programů v zahraničí. Všechny z nich však slouží pouze k propagaci stranické kultury, a nikoliv kultury předků, ze které bylo vysekáno pouze to, co se současnému režimu hodí.

 

Upoutávka pro světové turné v roce 2014

Vstupenky:
Státní opera Praha - 3.5.2014 ve 14:00 a v 19:00

Janáčkovo divadlo Brno - 6.5.2014 v 19:00 a 7.5.2014 v 19:00

 

Kulturní renesance

20140113-sy2
Fenomenální čínský kaligrafik, mistr Chuang Čchün-jing, navštívil Shen Yun Performing Arts v tchajwanském Taoyuanu. (Liang Shujiang/The Epoch Times)

Jak plynul čas a ve stranické kultuře vyrůstalo několik generací za sebou, skutečná, božstvem inspirovaná, čínská kultura se dostala na pokraj zániku. S pocitem velké naléhavosti tak Číňané žijící v zámoří založili roku 2006 v New Yorku soubor Shen Yun Performing Arts, jehož misí je obnovit pětitisíciletou čínskou kulturu, kulturu inspirovanou světem bohů.

Shen Yun předává divákům čínskou kulturu vycházející z hodnot konfucianismu, taoismu a buddhismu. Právě tím je soubor schopen zachytit nefalšovanou podstatu čínské kultury tak, jak se po staletí přirozeně vyvíjela.

„Shen Yun odhaluje autenticky a důkladně ducha čínské kultury. Představením jsem velmi pohnutý,“ řekl Dr. Liang Chuaj-mao pro The Epoch Times v Tchaj-peji, hlavním městě Tchaj-wanu, po zhlédnutí představení Shen Yun v roce 2010. Dr. Liang je prezidentem Národního sdružení pro rozvoj kultury v Tchaj-peji.

Představení Shen Yun viděl poprvé v roce 2009 i fenomenální umělec, básník a kaligrafik, 92letý Chuang Čchün-jing. Představení ho nadchlo a o dva roky později se vrátil na další, kam s sebou přivedl i dalších osm hostí včetně své rodiny a studentů.

„Shen Yun je ideální formou výchovy skrze umění. Je zdrojem inspirace životní moudrosti, umění a studnice pravdivosti, půvabu a krásy,“ sdělil Chuang nadšeně deníku The Epoch Times.

Ocenil i dopad představení na společnost: „Shen Yun skloubil podstatu tradic, historii, kulturu, etiku, morálku a moderní technologie do znamenité formy jevištního umění, které očišťuje lidská srdce a přináší mír do společnosti.“

Pan Li Čch'-ao, bývalý poradce prezidenta Čínské republiky a vítěz Národní ceny pro umělce z roku 2006, po zhlédnutí představení v Tchaj-peji řekl pro The Epoch Times: „Shen Yun zobrazuje krásu a ztělesnění čínské kultury vhodným a dokonalým způsobem.“ A dodal také, že „představení Shen Yun uvádí na pravou míru pravdu o čínské kultuře“.

The Epoch Times je hrdým mediálním partnerem Shen Yun Performing Arts. Soubor letos znovu vystoupí také v České republice, 3. května v Praze a 6. a 7. května v Brně. Více informací najdete na http://cs.shenyunperformingarts.org.

 

small United States

 

Čtěte také:

Shen Yun: Sezóna 2014 začíná! 

Úvod do klasického čínského tance (1/9)

Orchestr Shen Yun: Probuzení smyslů sjednocením dvou hudebních tradic (2/9)

Kouzlo digitální projekce Shen Yun (3/9)

Čínský etnický tanec: Pohled na čínskou rozmanitost (4/9)

Čínské mýty a legendy ožívají v představeních Shen Yun (5/9)

Kostýmy Shen Yun – objevte umění čínského odívání (6/9)

Rekvizity Shen Yun: Co dělá dámu dámou, mnicha mnichem nebo válečníka válečníkem (7/9)